IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 13613

رویارویی نژاد پرست ها ، کمونیست ها و راوایی ها با کامران میرهزار!

9 آپریل 2008, 14:27

سلام به همه خوانندگان:

نمیخواستم به آقای غزنیچی به غرض جلو کیری از ضیاع و قت خوانندگان گرامی چیزی بنونیسم. ولی دیده میشود که بعضی ها با داشتن کمپیوتر و دست رسی به انترنیت و با داشتن سواد هنوز از جمع و تفریق عادی ریاضی چیزی نمیفهمد.تبصره سیاسی میکند بدون آنکه کوچکتری آگاهی از مهاهیم سیاسی ،جامعه و افراد سیاسی داشته باشد.هر سرخ ریش را ملا شاد گل میخواند.

اولاهرکه پشتون بود افغان ملتی نیسست.مثلا کرزی سابقه جبهه نجاتی ،فاروق وردک گلبدینی،حنیف اتمر خادی،غنی احمدزی هرچه باشد افغا ملتی نیست.

دوم غزنیجی صاحب را چون مرض قومی زده و هذیان میگوید لست پشتون ها کوتا و از غیر پشتون ها «طویل» است!!!دیگران که یقینا می دانند و به خاطر آگاهی آقای غزنیچی صاحب کسانیرا که در مجموع نام برده باز هم مینوسم حساب کنیم چندتای آنها پشتون و چندتا هم غیر پشتون است تا تب قومی آقای غزنیچی پایین بیاید :
گلبدین،ربانی،سیاف،مسعود،خالص،مجددی،دوستم،محقق،خلیلی،گلاب زوی،علومی،رنجبر،اسمعیل،کرزی،احدی،قانونی،فهیم.

از جمله 17 نفر 9 تای آنها پشتون،4 تای شان تاجیک،2 تاهم هزاره، و 1 نفر هم ازبک.یعنی 9 نفر پشتون و 8 نفز غیر پشتون.

گرچه من برای خود ننگ میدانم که چنین استدلال کنم و لی به منظور تسکین درد آقای غزنیچی خودرا مکلف دانستم.تا مبادا خدای نا خواسته سکته کند.

جستجو در کابل پرس