IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 69380

از تریبون بخش فارسی بی بی سی برای هویت سازی های جعلی سوء استفاده می شود

29 دسامبر 2012, 22:40, توسط کمال کابلی

پاسخ به جناب درویش که ( زمان ملای روم ) را نمی توان با عصر حاضر مقایسه کرد :
قرن ها پیش از مولانا ، بوعلی سینا و عمر خیام و زکریای رازی و دیگران ... ذهنی روشن داشته و بسیاری از حقایق را بر ملا کرده اند . شما در تمام داستان های گلستان و بوستان سعدی یک موضوع محیرالعقول و دورازذهن نمی بینید . تمام داستان های سعدی همه حسب حال مردمان است . و ضمن بیان جامعه شناسی زمان و مکان ، امکان وقوع نیز داشته است . و تمام پرسوناژها را آدمی می سازد . چنین است که سعدی افصح المتکلمین لقب می گیرد . من نمی دانم کی و چه کسی جلال الدین محمد بلخی شاعر متصوف را فیلسوف توصیف کرده و به نظریه های او عنوان فلسفه داده است . زیرا ملای روم علاوه بر آنکه فیلسوف نیست و نبوده است ، با فلسفه و استدلال های فلسفی نیز به کلی مخالف است و همه چیز جهان را در مشیت الهی میداند .
دین بنیاد علمی ندارد و در مجموع مشتی اوهام و ابهام است که منبع اش تصورات غلط و پندار گرایی است . آدمی نمی تواند هم خردگرا باشد و هم خرافی . اعتقاد به موهومات و دنیای پس از مرگ و خرافات بی پایه ، با دانشوری و دانشمندی در تضاد است . کسی که به معاد جسمانی یا روحانی انسان ووجود بهشت و جهنم معتقد است ، اگر ده میلیون بیت شعر هم گفته باشد ، در زمره ارباب معرفت و فیلسوف طبقه بندی نمی شود . کسی که به جای اندیشه ، به تخیل رو می آورد و به جای دانش وواقعیات ، موهومات را مبنای اندیشه قرار میدهد ، نه فیلسوف می تواند باشد نه روشنفکر . اصلاً چیزی به نام فلسفه ی دین و مردمانی به نام فیلسوف دینی وجود ندارد و تمام کسانی که می خواهند برای دین فلسفه ببافند ، خیالبافان گمراه اند . همانند روشنفکر دینی که جمع اضداد است .
با محبت .

جستجو در کابل پرس