IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 70551

حکومتی که انتحاری را پاداش می‌‌دهد و نویسنده را به زندان می‌افگند

9 فبروری 2013, 12:14, توسط tajik

این حکایه قوم اکثریت و اقلیت حال کهنه شده امروز هنگامیکه در خارج از اوغانستان هستم یکی از دوستان خارجی در مورد اوغانستان از من جویای معلومات شد و برایش کوگل کشورش را در مورد اوغانستان نشان دادم و گفتم که ببین و بعد در کوگل کشورهای مختلف رفتم و برایش همه را نشان دادم و خواند وقتی دید که این نفوذ شماری کوگلهای متلف از زمین تا آسمان فرق دارد به کشور خود و کشورهای غربی دیگر و من هم بخصوص به انگلیسها و روسها و پاکستانیها و غربی ها لعنت فرستادیم که بدون نفوذ شماری یک قوم را اکثریت و دیگری را بدون اسناد اقلیت میسازند و هیچ یک از کوگلها حتی یک فیصدی نزدیک هم به دیگری در مورد نفوذ کشور ما نداشتند این نفوذ تا حدود بیست ملیون نفر کم و زیاد فرق داشت آن خارجی کله شور داد و از حایه نفوذ در اوغانستان برایم فکایی جور نمود و همیشه برای سرگرمی از نفوذ اوغانستان یاد آوری مینماییم و به جهان استعمار می خندیم با این پشتونهای بی دم و بیفرهنگ شان.

جستجو در کابل پرس