IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 14293

نعره های شرم آور "استقلال خواهی" کرزی و تکرار تلخ تاریخ

21 آپریل 2008, 16:10, توسط ویس ناصری

آغاز فرجام ذلتبار حامد کرزی

دیر مسؤول سایت آزمون ملی

wais nassery.de

به ادامه مضمون

عزیزایکه فقط چند صباحی جهت تعاون و همکاری و ایجاد نظم و ثبات در وطن ما وهمچنان بخاطر دفع مداخلات !! خارجی و تجاوزات و تهدیدات همسایگان ، اینجا در کنار ارگ و پایتخت کشور مان تشریف دارند . تو گوئی اینها نه متجاوز و اشغالگر ، بلکه در حقیقت دفع کننده ای تجاوز و مداخله اند !! .
این منطق و استدلال همیشگی دست نشاندگان بیمقدار و تحت الحمایگان وطنفروش وطنی خود ما در طول تاریخ کشور ما میباشد که یک نظر کوتاه و گذرا در کتب تاریخ ، گواه و مصادق این ادعا میباشد .
مثال های تاریخی وطنفروشی و معامله گری افغانهای ضعیف الشخصیت در دل تاریخ و حافظهء مردم مان زیاد است که این مقال حوصله و گنجایش پرداختن به همه ء آنرا ندارد ، اما برجسته ترین مثالهای معاصر آنرا میتوان در وجود شاه شجاع درانی ، نواسه بزرگمرد تاریخساز کشور ما ،اعلیحضرت احمدشاه بابای درانی موسس و بنیانگذار کشور مستقل ، آزاد و یک پارچه افغانستان مشاهده نمود .
شاه شجاع درانی با وجود منسوب بودن به آن خانواده بزرگ و آزادیخواه وطن و علیرغم داشتن سطح بلند علمی و دانش که این پادشاه یگانه پادشاهی در تاریخ افغانستان میباشد که از او دیوان شعری باقی مانده است و او قدرت و استعداد عالی ادبی ـ هنری، تاریخی و شعری داشت ـ با وجود این پیشینه ، زمانیکه همین شاه شجاع درانی در پیشا پیش قوای اشغالگر و متجاوز انگلیس به عنوان روپوش و آله دست منافع استعماری انگریز ها بار دوم در سال 1838 م به کشور خود آورده میشود ، دیگر افغانها به او نه بدیده ای نواسه اعلیحضرت احمد شاه بابا کبیر ، بلکه بصفت مزدور و دست نشانده ای استعمار انگلیس برخورد مینمایند وبعد از سپری گردیدن تقریبا" دو سال حضور اشغالگران انگلیسی ، قیام های آزادیخواهانه ملی برهبری قاعدین خوش نام ملی از مناطق مختلف کشور در یک صف واحد ، منسجم و یک پارچه بخاطر طرد و دفع تجاوز بیگانه و اضمحلال و سقوط اداره دست نشانده آن ، بر نماد و نمود و کاخ ظلم و استبداد انگلیس و بیگانه پرستان ، یعنی بالاحصار کابل مردانه هجوم میآورند و با از پا در آوردن مکناتن و کیانوری و قوای متجاوز و مغرور انگلیس ، شاه شجاع درانی نیز در بیرون از ارگ بالاحصار از پا در میآید .
نکته جالب در ارتباط به کشته شدن شاه شجاع ، این است که برخی مورخین مدعی اند که این امیر دست نشانده نه توسط مبارزین آزادیخواه افغان ، بلکه توسط خود انگلیس ها بجرم شکست مفتضحانه قوای متجاوز شان در افغانستان ، در پای دیوار بلاحصار اعدام میگردد .
همچنان بیگانه پرستی و وابستگی دیگر امرا و سلاطین و سرداران محمدزائی در سده های پسین به استثنأ دو پادشاه مستقل الرأی و آزادیدوست محمد زائی ، یعنی امیر شیر علی خان و شاه امان الله خان غازی که هردو شاه ترقییخواه با برافراشتن علم مخالفت بر ضد مداخلات و تجاوزات انگلیس ها، داخل مبارزه استقلال خواهی و استعمار زدائی گردیدند ، سرنوشت شوم و شرمگین سائر شاهان و دست پروردگان انگلیس ها که در امضأ دو معاهدهء ننگین و تباهکن گندمک ( توسط امیر یعقوب خان فرزند امیر شیر علی خان ) و معاهدهء خائنانه و وطنفروشانهء دیورند( توسط امیر عبدالرحمن خان ) ، خود از صفحات تاریک و سیاه تاریخ معاصر افغانستان میباشد.
هکذا وطنفروشی و بیگانه پرستی رهبران حزب منفور دیموکراتیک خلق افغانستان یا حزب وطن ، در خوش خدمتی و نوکر منشی به زعما سابق اتحاد شوروی و وطندشمنی و جنایات و قتل و کشتار بیرحمانهء هموطنان شان و همچنان همکاری های صادقانه و پر حرارت شان با قوای اشغالگر شوروی و دفاع و توجیه
این تجاوز و اشغال حتی تا به امروز در نشرات و مواقف شان ، خود صفحه ء دیگری از تاریخ وطنفروشی و هموطن کشی فرزندان نا خلف این مرز و بوم را به نمایش میگذارد .
عده ای از وطنفروشان کمونست حزب دیموکراتیک خلق در حالی تا به امروز از این خیانت ملی خویش دفاع مینمایند که صفحات خونین تاریخ افغانستان کشته شدن مفتضحانه ء حفیظ الله امین ، این کمونست خون آشام و مزدور سرسپرده شوروی را توسط خود محافظین و مشاورین شخصی
امین که همه از افراد ک گ ب شوروی بودند ، و یا برکناری و خلع خجالت آور و مفتضحانه ء ببرک کارمل از تمامی پست های حزبی و دولتی توسط بادران روسی اش و تبعید چندین ساله اش به کشور شورا ها و دور نگه داشتنش از هر نوع حرکت و فعالیت سیاسی و حتی جان دادنش در شهرک مرزی ترمز در حالت تنهائی و بیکسی ، خود یک داستان عبرت انگیز دیگری میتواند باشد برای هر فرد و گروهی که سرنوشت و تقدیر خویشرا و اداره و اراده ای خود را به غیر میسپارد وسرنوشت خویشرا با منافع بیگانه و اشغالگر رقم میزند .
فرجام ننگین و شرمناک و از بین رفتن ذلتبار همه مزدوران و دست پروردگان بیگانه پرست وطنی مان ، بدست همان ولی نعمتان و بادرانشان ، میتواند خود درس بزرگ و عبرتناک و آژیری خطری برای مزدوران و وابستگان معاصر هموطن ما باشد.

******************
ادامه دارد

آنلاين بنگريد : آغاز فرجام ذلتبار حامد کرزی

جستجو در کابل پرس