IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 71849

له ښاغلو صلاح الدین سعیدی سعید افغانی؛ سیستانی صیب او عزیز جرأت سره د زړه خواله

3 آپریل 2013, 20:44, توسط علی کوهزادی

بدتر به بد گفت بدستی !!!
سعیدی های افغانی نه پشتون هستند ونه هزاره و نه مربوط دیگر اقوام افغانستان . اینها از مُغلهای پاکستانی هستند که برای تخریب افغانستان از طرف انگلیس ها جد ایشان بزور تحمیل افغانستان شده است. خصوصیت این ها اینست که در هر جریان و هر حرکت که سبب ضرر و زیان افغانستان باشد بنابه وظیفه به هرشکل وتکتیک که باشد خودرا جا زده دست به تخریب افغانستان میزنند. از همینرو دیده شد که برای زیان وضرر ملت افغانستان جز با خیانت کاران هرگز با دوستان ملت یکجا نبودند. و نخواهند بود. ضرب المثل معروف است که در نجاست هم ویتامین است که منحیث کود به نباتات غرض رشد داده میشود. ویتامین خانوادۀ سعیدی افغانی در همین است که با نام خود در سایت ها حضور دارند ولی پرویز بهمن از جملۀ آن نجاست های است که هر گز در خود ویتامین ندارد. زیرا اول نام نجس وی پرویز بهمن یک نام مستعار است آنهم ایرانی که موظف درین راه شده وبا چراغ سبز نشان دادن به باداران ایرانی اش خدمت آشکار میکند ویا اینکه شاید این نام مستعار ش را نیز ایرانی ها تعیین کرده باشند. در کُل هم سعیدی وهم بهمن که یکی از جانب پاکستان ودیگری از طرف ایران گماشته شده اند . قابل اعتبار نیستند.
مقاله پرویز بهمن را خواندم با تمام طویل بودن بی جایش که خود چندین بارمتوجه آن نیز شده بود بیشتر فکت های بغضی در آن موج میزد تا حقایق واصول تحقیق . کاملا ً نامه ی عقده گشایانه ی بیش نبود. اگر این شخص ریگ در کفش نداشته ومستقیم در خدمت ایرانی ها نیست چرا با چادری وارد بحث میشود ونامردانه در تاریکی که چشمش چون خفاش به آن عادت همشگی دارد به دیگران مشت ولگد حواله میکند اگر این موظف شده که عطش قوم کوبی پشتونش اش ناشی از بیماری ایرانگری اوست حاضر شده است که یکی از اقوام محترم افغانستانرا به نفع ایران با ترفند "سک" خطاب کند وهم پول کمایی کند. مداهنه ی عیان است . در حالیکه اگر نگارنده تا سرحد پرویزبهمن سقوط کند حرف مورخین تاریخ را در معنی پارس که معرب آن فارس شده است و از روی خصلت و جنایت که خزری های هخامنشی در حق مردم منطقه روا داشته اند. تاریخ شاهد است که مردم منطقه، مرگزآنها را که پارس باشد از عو عو یا پارس سک گرفته و نام گذاری کرده اند ولی از آنجایکه این نام بیک قوم محترم که بعد از هخامنشی ها به پارس امروزه نیز گفته میشود، هیچ افغان بزرگوار تا سرحد پرویزبهمن ایرانی سقوط نکرده است که این نام ننگین را تشریح و در جای ذکر کنند. یاد آوری حاضرنگارنده از "پارس" شوربختانه ، انگیزه اش نیز از نجس بودن کار پرویز بهمن است. وی از هخامنشی ها بعنوان تمدن !!! یاد میکند در حالیکه آنها جز چند قلـُدرخزری که از طرف قدرت پول صهیونیزم یهودیت اجیر شده بودند برای قتل عام منطقه (حادثۀ قتل عام پوریم) آمده بودند چیز دیگری نمیتوانند باشند . توجه کنید که تا بمیان آمدن رضا خان منحث شاه که یکشبه پهلوی شد 1304 که بیشتر از صد سال نمیشود هرگز نام منحوس آنها را بر فرزندان خود مردم نگذاشته اند. قبل از سلطنت رضاخان هیچ کسی را در تاریخ نداریم که بنام آنها ( کوروش، کمبوجیه ، داریوش و خشایارشا و...و...) دربین اقوام فارسیها ویا دیگر اقوام دولت فارس مسمی شده باشد . اینکه نام منحوس پرویز بهمن نیز از نامهای نا درست است که که بعد ها رواج داده شده است بخاطر همین نو آوری های رزدشتی ها تمام تاریخ ایران زیر سوال رفته و حقایق روز تا روز جای تحریف حقایق را میگیرد.

آنلاين بنگريد : http://ندارم

جستجو در کابل پرس