IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 72240

نشر ارقام واهی توسط دایرهً المعارف افغانستان

21 آپریل 2013, 07:49, توسط Bob

هم صحبت عزیز آقای لطیف:
اینکه پشتون ها در حق من چه کاری کرده و قرار حدس و گمان شما مرا مجبور ساخته عقده های خویش را خالی سازم یک موضوع شخصیست و شما نباید یک بحث سیاسی ملی را سمت شخصی دهید. از شما خواهش صمیمانه و جدی می شود که این وبسایت را طبیله افغان جرمن آنلاین نسازید! شما هر قدر عقده های شخصی دارید آن را می توانید از طریق آن طبیله ابراز دارید و وقتی شما در سائر وبسایت ها از جمله این وبسایت سر می زنید کوشش کنید مدنی، انسانی، سیاسی و ملی صحبت کنید. این کار برای شما ممکن نیست تا شما خود را از خری افغانیت رها نسازید.
قابل توجه جناب جیران:
بر عکس ادعای شما مبنی بر حاکمیت پشتون ها در افغانستان، قوم پشتون بحیث محروم ترین و بیچاره ترین قوم قربانی رذالت افغانیت بحیث یک توطئه استعماری در پروسه افغان سازی افغانستان شده اند. یک مثال ساده، امروز کرزی بنام و نشان پشتون ها در افغانستان حکومت می کند در حالیکه جناب کرزی و قوم مورد ادعای او درانی متعلق به اسرائیل یهود می باشد، نه پشتون و نه افغان! خاندان غدار آل یحی بالای افغانستان زیر نام و نشان قوم پشتون و افغان حکومت کردند در حالیکه هیچیک از آن ها به قوم پشتون تعلق نداشت. مهمتر از همه قوم پشتون هیچوقت افغان نبوده و افغان هم نخواهند شد. بعد از اشغال افغانستان توسط اعراب مورخین عرب روی هر دلیلی بود قوم پشتون را افغان ثبت نمودند که غلط است. پشتون ها پتان اند و هیچ ربطی به افغان ها نداشتند و ندارند!
عواقب حکومت افغان ها بالای افغانستان را در ارتباط به قوم پشتون با یک مثال ساده توضیح می دهم. در افغانستان زیر زعامت افغان ها، پشتون ها هویت قومی و قبیلوی خویش را از دست دادند و قربانی امیال شوم استعماری گردیدند. در طی این مدت مثلاً اولاد پشتون همیشه از صحبت و درس خواندن به زبان مادری شان محروم گردیده و همیشه زبان و فرهنگ خویش را قربان ساخته اند تا بحیث یک افغان در نزد درباریان کابل واقع گردند!
از شما دوستان صمیمانه توقع می رود که در توضیح واقعات تاریخی صداقت و امانت داری خویش را حفظ نموده و هیچ کسی در عصر انترنت نخواهد توانست وبسایتی را "پته خزانه" عبدالحی حبیبی بسازد که بدستور داود و نعیم نابکار دست به جعل تاریخ منطقه و ساکنین امروزی افغانستان زدند. در راه تخریب افغانستان و دفع آفت افغانیت قوم پشتون بزرگترین قربانی ها را داده و امروز هم می دهند. پشتون های افغانستان همیشه خواستار وحدت خویش با پشتون های پاکستان بوده و این تمایل خویش را هیچوقت هم پنهان نساخته اند. پافشاری پشتون ها بالای وحدت با برادران پاکستانی شان محکمترین ضربه بر موجودیت افغانستان بوده و امید است که سائرین نیز از این مثال پشتون ها استفاده نموده و با جدیت و اراده قویتر در راه محو این غده سرطانی بنام افغان و افغانستان اقدام ملموس نمایند. محو افغانستان یعنی آزادی قوم پشتون و سائرین از اسارت و بردگی رذالت افغانی و افغانستان بر اساس توطئه های استعماری انگلیس!

جستجو در کابل پرس