IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 72316

از دین پروری تا دین فروشی

23 آپریل 2013, 13:56, توسط پرویز "بهمن"

خدمت خواننده گان عزیز وخدمت نویسندهء توانا جناب مولوی زاده عرض ادب واخلاص دارم!
درقسمت این مقاله باید گفت که خیلی عالی ومستندنوشته شده است ؛ کمال استفاده را بردیم. بدون شک این نوشته بخش مهمی ازگوشه های تاریک حوادث تاریخی را بیان کرده است که بنده باید اعتراف نمایم که با این وضاحت وتفصیل آن من از جریان حادثهء مذکور آگاه نبودم.
فقط همینقدر شنیده بودم که ملاها بخاطر درود برلنین درجریدهء پرچم دست به مظاهره زده بودند اما ازنقش مرموز عطاء الله فیضانی وجنرال سردار عبدالولی کاملا بی خبر بودم.
خدمت خواننده گان عزیز باید عرض شود که حالا پسر اقای عطاء الله فیضانی بنام معتصم بالله مذهبی نیز میخواهد درجایگاه پدرش تکیه بزند وبا استفاده ازتجارب پدر مرحومی اش میخواهد دربازار دین فروشی ومکاره گی ازپدرمرحومی شان عقب نمانند. یکی از عقاید مزخرف ومنتشرشده درمیان پیروان فرقهء فیضانی این است که آن مرحومی ( مولوی فیضانی) مهدی موعود است ودرآخرالزمان دوباره برمیگردد.
صاحب این قلم درزمان راکت پرانی های گلبدین به شهرکابل بعداز سقوط جنرال نجیب الله احمدزی که به مناطق قبایلی پشتونخواه مهاجر شده بودم درمنطقهء ( وانه) به یکی ازمراکز نشر خرافات فیضانی برخوردم.
همین معتصم بالله که حالا درامریکا فرار کرده است درآن سالها؛ اوغانهای قبایلی بیچاره را هرشب جمعه دربیرون مسجد ودربام مساجد به یک پا تا دم صبح ایستاده نگاه میداشت تا به استقبال پدر مرحومی شان که از آسمان فرود میاید منتظر بمانند. مریدان وی مولانا فیضانی را مانند عیسی مسیح تبلیغ می نمایند که او نمرده بلکه زنده به آسمانها رفته ودوباره بزمین می آید.
قبایلی های بیچاره ومخلص وبی خبر ؛هرشب جمعه با گریه وزاری زن ومرد دست بدعا به استقبال مهدی موعود برفراز بامهای شان تا دم صبح منتظر می ماندند ولی وقتیکه صبح طلوع میکرد معتصم بالله دوباره ظاهر میشد وبا گریه های ساختگی بمردم میگفت که هنوز هم شما آنقدر گناه کرده اید که مولانا فیضانی نمیخواهد درهمچو شرایط باشما رو در رو شود. این نمایش های مضحک هرشب جمعه ادامه داشت تا اینکه تنی چند ازجوانان تحصیل کرده قبایلی با بزرگان خانوادهء شان مشوره کردند که این شخص به ریش ما مردم میخندند ومارا کاملا خر حساب کرده است . بیاپید برای بار آخر با این مرد حقه باز تصفیهء حساب نمائیم. همان بود دریکی ازشب های جمعه که باز معتصم بالله مذهبی به مریدانش امر آماده باش برای استقبال ازمهدی موعود را داده بود؛ این بار مریدان با چوب وسوته خودشان را آمادهء پذیرایی ازمهدی موعود نموده بودند وباخودشان عهد بستند که اگر امشب مهدی موعود از آسمان پائین نشود ما این چوبها را به مقعد پسرش درون میکنیم.
آنها به معتصم بالله مذهبی هوشدار دادند که اگر این بار پدر مرحومی تان از آسمان پائین نشود ما با شما تصفیهء حساب نهایی خودمانرا میکنیم. بالاخره آنشب نیز بسان شبهای دیگر گذشت ولی مریدان خشمکین با چوب وبیل وسوته به در ودیوار خانهء معتصم بالله مذهبی ریختند و حمله بردند وبا دشنام وتوهین خانه اش را محاصره نموده میخواستند وی را بکشند که با عذر وزاری وگرفتن تضمین های موثق بوساطت یکی ازخانها وملک های وانه این مناقشه به شکل نیم بند به پایان رسید ولی دیگر برای معتصم بالله مذهبی زنده گی کردن درمنطقهء وانه مستحیل گردید وهمان بود که موصوف به سفارت امریکا مراجعه وبعدا با خانم واعضای فامیلش به حیث پناهندهء سیاسی قبول گردید وتا حال درهمانجا زنده گی کرده وبا استفاده ازنقاط ضعف احزاب جهادی تعدادی ازدختران وپسران جوان را درامریکا وکانادا میخواهد به گمراهی بکشاند. کتابهای که از عطاء الله فیضانی به شکل قلمی چند سال قبل من خوانده بودم یکی هم جهان درتلسکوب قرآن بود که نویسنده خواسته تظاهر به علمیت ودانایی کند درحالیکه هیچ حرف بدرد بخور وعلمی درآن دیده نمیشود.
با احترام
پرویز بهمن

جستجو در کابل پرس