IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 72785

از دین پروری تا دین فروشی

11 می 2013, 17:44, توسط پرویز "بهمن"

بار دیگر سلام به جناب مصلح پنجشیری!
دوست عزیز! اگر شما وجناب آقای مذهبی، با این عملکردها واخلاق نویسنده گی که ازخود نشان داده اید ازبهترین امتی های پیامبر اسلام استید پس تکلیف بقیهء امتی های پیامبر اسلام چه می شود؟ جناب عالی که بدون سند وحجت شرعی، بریک برادر مسلمان ومومن تان جناب عتیق الله مولوی زاده برچسب کفر وزندقه ونفاق را وارد کرده اید چگونه بهترین امتی پیامبر اسلام استید؟ عتیق الله مولوی زاده ایکه با افتخار علنا خودش را پسر مولوی معرفی کرده وصادقانه از ابعاد مثبت ومنفی پدر خویش پرده برداشته، وبیشترین عمر خود را درکنار احزاب جهادی خصوصا حزب جمعیت اسلامی گذشتانده وبا مهاجرین ومجاهدین حشر ونشر داشته است، بحیث مائوویست وکمونیست وعاق شدهء پدر معرفی کرده اید،ویک مسلمان دیگررا بدون کوچکترین شناخت حضوری، مرده گاو (قواد) خطاب کرده اید، چگونه میتوان به استخاره وسخن شما باور کرد که آن خواب شما شیطانی نبوده بلکه رحمانی می باشد؟
گیریم که آن خواب شما درست باشد اما پرسشی که مطرح میگردد این است :آیا خواب ولو رویای صالحه هم باشد میتواند جزو مصادر شرعی قلمداد گردد؟
آیا شما مصادر شرعی را میدانید که چند است؟
خیر! اگر نمیدانید من آنرا به شما معرفی میکنم:
مصادرشرعی که یک مسلمان بخاطر درک وفهمیدن احکام اسلام مکلف می باشد چهار چیز است :
اول: کتاب الله یعنی قرآن
دوم سنت، یعنی احادیث قولی وفعلی پیامبر اسلام
سوم، اجماع امت
چهارم: قیاس
یعنی اینکه مقدمترین چیز نزد تمام مسلمانها چه شیعه وسنی، اولتر ازهمه قرآن می باشد، اگر مسلمان به امری برمیخورد که جواز ویا عدم جواز آن درکتاب الله نیست ؛ به حدیت مراجعه میکند، اگر بازهم آنرا درحدیث دریافت ننمود، باید به اجماع امت مراجعه کند که در آن قضیه آیا میان علمای سلف اجماع واحد وجود داشته ویاخیر، اگر بازهم آنرا نیافت به قیاس رجوع کند که قیاس نمودن مستلزم داشتن فهم وآگاهی وتقوای دینی را احتوا میکند.
حالا جناب عالی که میخواهید خاندان بزرگوار مولوی فیضانی را بردیگران تحمیل نمائید این تحمیل نمودن براساس کدام معیار صورت میگیرد؟
آیا درقرآن آماده است که خاندان علامه فیضانی درافغانستان غیر قابل نقد می باشند؟
آیا درحدیث نام علامه فیضانی شما توسط پیامبر اسلام ذکر گردیده است که ایشان ازبهترین امتی های او می باشند؟
آیا علمای سلف وتابعین وتبع تابعین از ظهور علامه فیضانی در افغانستان خبر داده اند؟
خیر! حالا که فرض کنیم که جناب عالی ، مطابق قیاس بنده گی خودتان خواسته اید که یکی از امتی های صالح پیامبر اسلام را بنام علامه فیضانی وخانواده اش بخاطر مشابهت اش با دیگر بنده گان صالح خدا بما معرفی نمائید، پس فرق میان این قیاس شما وقیاس یک قادیانی در پاکستان درچیست؟
امروز درلندن وکراچی واسلام آیاد وملتان ولاهور نیز پیروان غلام احمد قادیانی، مانند شما استدلال میکنند که پاکترین افراد درمیان امت پیامبر اسلام، اهل بیت میرزا غلام احمد قادیانی می باشد آنها نیز به سبک شما استخاره می نمایند ودرخواب های شان پیامبر اسلام را درخواب می بینند که آنها را تشویق به بیعت از خلفای میرزا غلام احمد قادیانی کرده است؛ چگونه من بحیث یک مسلمان به خوابهای هرکسی باور کنم وبدون اینکه پرسشهای اساسی مرا جواب بدهد، به قدسیت وآسمانی بودن یک فرد اعتراف نمایم. جناب عالی حالا خود برقضیه بغاوت قبایل وزیر در منطقهء ( وانه) اعتراف کردید ولی مسؤولیت آنرا بدوش یکی ازپیروان جاهل وی بنام عبدالله انداختید ولی این را جواب ندادید که پیروان علامه فیضانی، درمورد مهدویت علامه فیضانی وبازگشت او درآخرزمان چه فکر میکنند؟ آیا علامه فیضانی دوباره برمین فرود می آید ورهبری امت پیامبر را بردوش میگیرد ویانه؟
پرسش دیگری که حالا میخواهم ا بحیث یک ژورنالیست مسلمان ازشما بحیث یکی ازمدافعان سرسپردهء علامه فیضانی مطرح نمایم این است که:
جناب محترم استاد مذهبی ، بحیث یک عالم دین، چرا خدمت نمودن به جامعهء اسلامی را تنها ازطریق رسیدن به مقام ریاست جمهوری جستجو میکند وهر وقتیکه زمان انتخابات نزدیک میشود ازامریکا تشریف آورده ومانند دیگر هم قطاران قدرت طلبش به دستگیری بینوایان وپخش فیلمهای ویدیویی وغیره می پردازد ولی زمانیکه نتیجهء انتخاب بروفق مرادش واقع نشد دوباره راهی کشور دومی اش میگردد؟ آیا دلسوزی و مبارزه بخاطر ایجاد تغیرات درمیان امت پیامبر اسلام همین است؟
آقای مصلح پنجشیری!
رشتهء من ژورنالیزم است، خصوصا بنده همین اکنون در رشتهء گزارشات افشاگرانه وتحقیقی کار میکنم وهرگز به سخنان سطحی وپادرهوا نمیتوانم قناعت نمایم. جناب عالی ازتمام پرسشهای قبلی هیچیک را جواب نداده اید و تنها به ذکر استخاره وخواب خودتان اشاره نموده اید که متاسفانه ازنظر بنده به حیث یک مسلمان قابل قبول نیست، لطفا بخاطر اقناع بنده وخواننده گان کابل پرس، پرسشهای بنده را یاد داشت نموده وبه آنها جواب بدهید.
ــ چرا علمای دینی مربوط احزاب جهادی درسالهای نود میلادی فتوا مرتد بودن پیروان علامه فیضانی را صادر کردند؟
ــ عقیدهء استاد معتصم بالله مذهبی دربارهء مهدویت وبازگشت مولانا فیضانی چیست؟
ــ چرا جناب معتصبم بالله مذهبی تنها راه خدمتگزاری به مردم افغانستان را رسیدن به مقام ریاست جمهوری میدانند؟
ــ چرا شما بحیث یکی ازپیروان وطرفداران علامه فیضانی، مانند دیگر گروه ها چپی از ترفند برچسپ واتهام زنی کار میگیرید ومخالفان ومنتقدان تان را متهم به منافق بودن ، کمونیست بودن، مائوویست بودن، ومرده گاو بودن میکنید؟ آیا اخلاق همهء پیروان علامه فیضانی چنین است؟
اگر چنین باشد فرق میان شما ویک عنصر گلبدینی، یا راوایی وافغان ملتی درچیست که مخالفان شان را باعین اتهامات وادار به سکوت نموده ودرگذشته ها بسیاریها را سربه نیست کرده اند؟
با احترام
پرویز بهمن

جستجو در کابل پرس