IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 72821

از دین پروری تا دین فروشی

12 می 2013, 21:03, توسط پرویز "بهمن"

بار دیگر به جناب محترم حکیم پور سلام!
جناب حکیم پور، این پیام طویل وعریض تان نیز کدام سخن وحرف جدید نداشت، تنها جناب عالی نوشته اید که پرویز بهمن ترجمهء حدیث ومتن حدیث را غلط نگاشته است ولی جناب عالی نیز ننوشته اید که صحیح آن کدام است،
جناب عالی فرموده اید که پرویز بهمن به شما تهمت بسته که گویا حکیم پور صاحب ، علمای اسلامی را توهین نکرده اند، حال بنده عین جملات تان را نقل میکنم وقضاوت را بخواننده گان سایت کابل پرس میگذارم:
این هم جملهء خودتان:
" در مورد فتوای علماء در پشاور، خودت میدانی که به پنجصد کلدار میتوانستی که از هرکدام یک فتوی بخری،"
حالا برداشتی که من از این جملات شریفانهء شما نموده ام این است که : هرعالم دین که بخاطر پنجصد کلدار دین وایمان خودرا درمعرض فروش قرار بدهد حتما ازناموس خود هم دربرابر پول میگذرد.
بناء هیچ نوع اتهام وبهتانی ازطرف بنده درحق جناب عالی صورت نگرفته است، فقط تفسیر جملات شما را بخواننده ارائه نموده ام.
واما راجع به مدخل اصلی موضوع تان دربارهء احزاب کمونیستی ومحاکمهء جنایت کاران وغیره ، باید خدمت آن سرور گرامی احساساتی عرض کنم که: جناب عالی از ادبیات سازمان راوا وهمچنان یکتعداد سازمان افراطی قومگرای پشتونی چپی بعضی کلمات و واژه ها را به عاریت گرفته اید و آنها را بنام پیروی ازمکتب فکری علامه فیضانی میخواهید بخورد مردم بی خبر بدهید. این ادبیات ازمکتب فیضانی نیست. همان مصلح پنجشیری خرمقدس که کلمات ثقیل عربی را اینجا بخاطر مقدس مآبی نشخوار میکند نمایندهء خوب ادبیات فیضانی ها می باشد. من طوریکه درپیام های قبلی ام نوشته ام، آثار زیادی از دستنویس های علامه (فیضانی!؟) را خوانده ام.
فیضانی ها با چنین ادبیات وطرز نگارش جناب عالی بیگانه اند.
دربارهء زنده یاد ببرک کارمل، که حالا جناب عالی به تقلید از دیگران برای جذب افکار عامه برطبل دشمنی اش می کوبید این را باید خدمت تان عرض نمایم که: تا جاییکه من معلومات دارم، بهترین دست پرورده های علامه فیضانی تان قبل ازکودتای ثور مانند جلال فرهیخته وعبدالباری راشد چند تن دیگر کسانی بودند که درزمان زنده یاد ببرک کارمل ، توانستند که به کشور شوراها بروند وتحصیلات عالی شان را دررشته های ژورنالیزم وادبیات روسی تا سطح ماستری بالا ببرند، اگر ببرک کارمل وجناح پرچم بالای دیگران ظلم وجفای کرده باشد بالای فیضانی های محترم حق نیکویی واحسان دارد که باید آنرا فراموش نکنید. طبعا درآنوقت یکی ازشروط تحصیل درکشور شوراها عضویت درحزب حاکم خصوصا جناح پرچم بود. بناء این دوستان وعزیزانیکه ازمکتب علامه (!) فیضانی شما درآن سالها عضویت حزب را کسب کرده بودند تا به کشورشوراها بروند تحصیل کنند ودوباره بوطن به اصطلاح اشغال شدهء شان عودت کنند منافق تشریف داشتند، ویا اینکه برعکس، آنها درهمان زمان حزب حاکم را بهترین جریان ملی برای خدمت گزاری بوطن شان میدانستند اما حالا که حرکت زمان تغیر کرده است، هم شما وهم آنها همه بر ببرک کارمل دشنام میزنند، معلوم نیست که کی از روی صداقت با ببرک کارمل دشمنی دارد وکی از روی زمانه.
وبنده نیز اینجا مدافع پروپاقرص زنده یاد ببرک کارمل نیستم، ونمیخواهم مانند شما که به آقای مذهبی قدسیت قایل شده اید من به ببرک کارمل قدسیت آسمانی قایل شوم، ببرک کارمل مانند دیگر رهبران وزعمای تاریخی این کشور دریک مقطع زمانی آمد، ورفت، وازخود کارنامه های خوب وخرابی بجا گذاشت هر انسانی درین کرهء خاکی دارای آغاز وانجام می باشد ، ببرک کارمل نیز بسان دیگران هم دورهء زمامداری اش وهم دوره رهبری حزبی اش همه قابل نقد می باشد وهیچ انسانی درین جهان وجود ندارد که از سهو وخطا واشتباه مصوون باشد.
باهمه حال: بعدازین باشما سخت نمیگیرم، زیرا میزان تحمل وظرفیت معنوی وعلمی تان بمن معلوم شد که به اندازهء یک بادام هم درکلهء تان مغز وجود ندارد.
اصطلاحات وکاربرد ادبیات شما طوریکه دربالا نیز عرض نمودم با جناب اعظم سیستانی ودیگر اپرچونیست های زمان که یکروز، از مداحان ببرک کارمل بودند ولی امروز خودشان را درلباس دشمنان وی قرار داده اند خیلی شبیه است.چنان معلوم میشود که یکی ازهمان چهره های متعصب قومگرای پشتون ونازیست باشید که میخواهید زیر عبا وقبای ملاصاحب معتصم بالله مذهبی به اهداف خبیثانه وشیطانی تان نایل گردید.
با احترام
پرویز بهمن

جستجو در کابل پرس