IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 72826

از دین پروری تا دین فروشی

13 می 2013, 08:53, توسط خليل پرياني

سلام بر همه شاملين اين بحث عبرت انگيز- پس از چندين روز مصروفيت در پنجشير بمجرد مواصلت بكابل اتفاقا سايت كابل پرس را باز نمودم و مباحثات پيرامون عنوان از دين پروري تا دين فروشي را مشاهده كردم-باور كنيد كه از سر شب تا نماز خفتن مرا مشغول و بيدار خواب ساخت- من از زمان اقامت در پشاور تا امروز يگان مطالعات و ديد و واديد از آثار و ارادتمندان علامه فيضاني داشته و اما شرف و توفيق رهروي كامل و عملي مكتب مبارزاتي شان را نيافته ام- لله الحمد سلسله درسهاي اسرار معرفت استاد مذهبي را گاه گاهي از تلويزيون پيام افغان تعقيب مي كنم و به اين نتيجه رسيده ام كه يگانه شخصيتي كه صادقانه و بي آلايش در جهت تنوير اذهان افغانها بدون كدام تعصب و گرايش هاي قومي و سمتي و مذهبي و لساني خيلي ها دلسوزانه و طبيب گونه فعاليت دارد و هيچ هدفي جز عشق به خدا و خدمت به مردم مظلوم افغانستان ندارد و از هيچ جايي تمويل نمي شود و هيچكدام آرگاه و بارگاه و وابسته گي به مافياي داخلي و داخلي نداشته و دست خالي با افتخار الفخر فخري شب وروز كار مي كند و افكار و انديشه هاي خالصا قرآني علامه را كه يگانه رهنماي حل اين بحران موجوده كشور است به سطح ملي و بين المللي موافق با مقتضيات عصر پست مدرنيزم تشريح مي كند و مايه اميد همه افغانهاي چيزفهم گرديده است- همين شخصيت است و اما زماني كه توهين و ترديد و خصومت شديدي را از وطنداران مشاهده كردم كه حتي از زمان مظاهره علما ريشه آن را گرفته بودند به اين باور رسيدم كه دوستان منتقد و مخالف اين مكتب- يا بادقت به تاريخ وآثار و مبارزات علامه و درس هاي استاد مذهبي تعمق نكرده اند كه تمام تشويش هايي كه مطرح كرده و با سيستم خميني و طالباني و اخواني و گلبديني و غيره آن را مقايسه كرده اند مرفوع گردد- يا خدانخواسته از جانب دشمنان افغانستان و اسلام گماشته شده و اجير شده اند كه مانع ايجاد يك كشور سربلند و از هر لحاظ مترقي و ايده آل گردند- در غير آن مكتب علامه طوري كه گفته آمد مانند يك طبيب عمل ميكند و اين دوستان كه ظاهرا متصف باعلوم ديني و در واقع با تاييد كارمل ملحد و دشمني شديد با اين عالم حقاني وارث صديق انبيا بيشتر ملحد معلوم مي شوند و هرجه كه مولوي صاحب در مورد شان گفته و بالآخره كوچكترين نتيجه و مفاد را از ادامه بحث نيافته و بحث را ترك گفته است- به نظر من درست معلوم مي شود. پس من به اطمينان به ايشان خوشخبري مي دهم كه به هر دين و عقيده كه باشند : ملحد- مجوس- بوديست- سيكولر- وغيره ... كوچكترين تشويش را نداشته باشند زيرا مطابق شعر: باز آ بازآ هرانچه هستي باز آ... گر كافرو گبرو بت پرستي بازآ.... اين درگه ما درگه نوميدي نيست.... صدبار اگر توبه شكستي بازآ.. مكتب علامه اسلوب انسانسازي و مومن تراشي دارد و براي همه بيماران روحي و اخلاقي و عقيدوي نسخه هاي شفا بخش و موثر را از سرچشمه و ننزل من القرآن ماهو شفا و رحمت للمومنين- به شكل بسيار عاطفي و انساندوستانه مهيا كرده است و همين فرق او با ساير مدعيان اسلام و حاميان خشونت است- و علامه بودن واقعي ايشان در همين كشفي است كه از اسرار كلام رباني راه كوتاه اصلاح و سلامت بشر را استنباط كرده است كه از سطح درك سطحي نگران بالاست- لذا من درين ناوقت هاي شب با همه بيخوابي سعي كردم تا بشما بفهمانم كه اگر براي اعداي اسلام كار مي كنيد- بازگشت كنيد و بگذاريد اين وطن سربلند شود و درين صورت به شما هيچ گزندي نمي رسد درغيرآن اگر موقف مكروب را گرفتيد با زهم سعي مي شود كه خاصيت مكروبي تان بطور مسالمت آميز چنج شود درغيرآن دوا و شفاي قرآني شما را از سر راه صحت و سلامتي جامعه دور و زايل مي سازد- اين كلام كوتاه را براي اين گفتم كه شما زمانيكه به مطالب عالي و منطقي آقاي رحيم پور وقعي نگذاشتيد- معلوم مي شود كه مي خواهيد در موقف سواء عليهم ءانذرتهم ام لم تنذرهم لايومنون -پافشاري كنيد و تا جايي در بازي باكلمات يد طولا داريد و از ادامه كج بحثي ها لذت مي بريد و از علم عزازيلي كه در احاديث آمده كه مدرس ملايك بوده سخت برخورداريد و مغرور- و مانند مستشرقين راجع به دين اسلام معلومات علمي نه اعبقادي داريد و با سواستفاده ازان مي خواهيد مردم را سوال پيچ كنيد مثلي كه بروايت تاريخ - شيطان امام فخر رازي را در زمان جان كندن چنان سوال پيچ نموده بود كه با آنهمه امامت بزرگ درمانده شده بوده است- شما لطفا مطابق فرموده حكيم پور صاحب روي نازنين را از زير برقع و چادري بيرون بكشيد تا شما را با علامه و فرزند مقايسه كنيم كه به قول خود تان در كدام درجه از حاتم بيگي قرار داريد- بهر حال من فكر مي كنم كه مولاناي ديگر هشت قرن بزبان حال ازين علامه هم مشرب خود سخن گفته كه : ما شاخ درختيم پر از ميوه توحيد... گر رهگذري سنگ زند عار نداريم. ...... اين بود روا داري بنده در حق شما- و خوب ميدانم كه شايد اين بحث مرا - قالوا انوءمن كما آمن السفها -گفته با كبري كه داري به سفاهت تعبير كني- پروا ندارد ما به تداوي مريضان فكري و اعتقادي دوام مي دهيم

جستجو در کابل پرس