IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 72857

از دین پروری تا دین فروشی

14 می 2013, 14:00, توسط پرویز "بهمن"

پریانی صاحب!
پیام آخری تان را خواندم، باید عرض کنم که باخواندن این پیام تان جناب عالی را ازآنچه که فکر میکردم ، خرتر واحمق تر یافتم . واقعا جناب عالی ثابت کردید که در زادگاه تان( پریان) جناب عالی غیر از همان باقلی سنتی؛ که ازپدر واجداد برایتان به میراث مانده بود در طفولیت چیز دیگری تغذیه نشده اید.
این عیب شما نیست، بلکه این عیب رژیم های ظالم وقومگرای پشتونی سنتی افغانستان است که بخشی ازمردم شریف این میهن را چنین بار آورده اند که حالا درقرن بیست ویک موجوداتی مانند شما درساحهء بحثهای انترنتی از آندیار نازنین عرض اندام کرده اند که اگر با خر قیاس شوند، خر نسبت به اوهوشیارتر جلوه میکند.
یقین ام شد که بعداز ختم مرحلهء رضاعت وشیرخواره گی، والدین محترم تان چیز دیگری بشما نخورانده اند وخوراک خودشان نیز همان خوراک باقلی بوده است که با آن تغذیه میگردند، نتیجهء همین کم خوراکی واقتصاد ضعیف جامعه بود که جناب عالی را با این عقلانیت واین ظرفیت معنوی بجهان بشریت عرضه کرده است که هم ننگ منطقهء پریان شمرده میشوید وهم ننگ بشریت ، بنده تاکنون درمیان اهالی مجاهد وآگاه ومسلمان پنجشر خرتر واحمق تر ازشما ندیده بودم. جناب عالی با این کامنت اخیر تان ثابت کردید که فقط یک دم کمبود داشتید که اگر خداوند آنرا هم بشما ارزانی میکرد خرمجسم میشدید.
ولی خوب است که نوشتن همچو پیامهای حاقدانه وتوهین آمیز که باشمشیرهای کهنهء تکفیر وتفسیق وتلعین به خود مسلمانان، آذین شده است، مشت شما را باز میکند وچهره های کریه ومنافقانه ودرعین حال خرصفتانهء تان را که زیر پرده های ضحیم تصوف اسلامی، عرفان اسلامی، ورحمت خداوند وغیره پنهان شده بودند به خواننده گان کابل پرس آشکار می سازد وبخوانندهء بیطرف وجستجوگر حقیقت این ذهنیت را خلق میدهد که جناب عالی، مانند دیگر هواداران جاهل سازمان های افراطی مذهبی نظیر گلبدین وطالبان والقاعده وپیروان فرقه های گمراه قادیانی احمدیه ، درپاکستان چیزی جز برچسپ زدن ومنافق خواندن طرف مقابل درچانته ندارید وهیچ چیزی جز برداشتهای احمقانه وخرگونهء تان از اسلام وعرفان اسلامی ، بنام منطق وعقل ودیالوگ رابرسمیت نمی شناسید.
من درپیام قبلی ام ، عنوانی جناب عالی ازشما وآن احمق دیگری بنام مصلح پنجشیری، پرسیده ام که اگر جناب عالی برخدا ورسول او افترا نمی بندید، بفرمائید نام عززایل ازاحادیث معتبر حضرت رسول گرامی بیرون بکشید که عززایل درکجا ذکرشده وچگونه معلم ملکوت بوده است؟
آیا درجهان؛ منافق تر وپست تر از پیروان جاهل فیضانی ملعون پیدا خواهد شد که برخدا وقرآن واحادیث پیامبر دروغ وافترا می بندند ودرعین حال مسلمانان دیگر را متهم به کفر ونفاق میکنند؟
بخوانید ازخود قرآن که دربارهء مفتریانی از جنس فیضانی های ملعون وگمراه وجاسوسان هزار جانبه کشورهای مختلف چه فرموده است:
ومن اظلم ممن افتری علی الله الکذب وهو یدعی الی الاسلام والله لایهدی القوم الظالمین. ترجمه : کیست ظالم تراز آنکه برخدا سخن دروغی را می بندد ودرعین حال دعوای اسلامیت نیز میکند، ذات الله هرگز قوم ظالم را هدایت نمیکند.
حالا بفرمائید که منافق تر ازشما ملعونین بی پدر وبی مادر درجهان اسلام پیدا میشود که احادیث جعلی را خودتان اختراع میکنید وآن را برضد مسلمانان که خرافات شما را قبول ندارند تطبیق میکنید؟
آیا منافق تر از فیضانی ملعون کسی درجهان گذشته است که در درون زندان اعلام مهدویت کرده باشد ودیگر مسلمانان برسینه اش سوار شده باشند واورا با مشت ولگد تادیب کرده باشند؟
آیا من منافق استم ویا شما ویا پسر گمراه فیضانی ملعون که هم دریک کشور غیر اسلامی پناهنده شده وهم به زور همان کشور غیر اسلامی، میخواهد به کرسی ریاست جمهوری برسد وهم پیروان منافق اش مردم دیگر را با چماق تکفیر وادار به سکوت می نمایند؟
بفرمائید من منتظر جواب شما وهمراهان تان می مانم.
با احترام
پرویز بهمن

جستجو در کابل پرس