IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 72869

از دین پروری تا دین فروشی

14 می 2013, 22:22, توسط حکیم پور

سلام و احترام خدمت خواننده گان گرامی
با تاسف و تاثر زیاد ازینکه قلمدارانی را در سرزمین خود می بینیم که تا حد این شخص پست؛ به نام مستعار پرویز بهمن نزول میکنند. خوب شد که بعد از آنهمه قلقله و سخنان تشریفاتی، رسمآ به غف زدن به لسان اصلی و پدری اش شروع کرد!
من با تعداد زیادی از مجاهدین و برادران پخته سال پنجشیر تماس گرفتم، همۀ شان از سوابق بی دینی عتیق الله آگاه هستند که کمونیست سرخ دو آتشه بود، عاق پدر شده بود و همه جا از دشنام و توهین پدر پیر خود ابایی نداشت. بعد خود را مانند تعداد زیادی از کمونیست ها، در صفوف مجاهدین جا زده بود. این مولویزاده حتی از دهۀ 80 میلادی در پشاور به نفع ایرانی ها و کنسولگری ایران در پشاور و خانه علم و فرهنگ ایران جاسوسی میکرد و اینرا همه میدانند.
کسانی که او را از نزدیک میشناسند اینرا هم یادآوری کردند که او قصد دارد از یکسو عقدۀ ایدیولوژیک خود را با اهانت شخصیت های مؤثر اسلامی و ملی فرونشاند و از جنب دیگر نمک شناسی اش را نسبت به ایران ادا نموده و از جانب دیگر به نام و نشان و شهرتی برسد. قصۀ مشهوریست میان مردم که میگویند: شخصی سالها زنده گی کرد ولی هیچ کسی او را نمیشناخت و ازین گمنامی خود رنج میبرد. در فکر بود که چگونه خود را مشهور سازد، که ناگاه فکری شیطانی به دماغش خطور کرد؛ وارد مسجد جامع شد و نزدیک وقت نماز در بین مسجد پیش چشم همه مردم قضای حاجت کرد. مردم همه دور او جمع شده همه او را به خاطر کاری که کرده بود لعنت و نفرین کردند و از مسجد خارج ساختند. ازان به بعد هرجا کسی او را میدید، به دیگری نشان میداد و میگفت: اینست همان احمقی که در مسجد چتلی کرده....و مرد کودن ازینکه اینهمه سرشناس شده و شهرت بهم زده بود، خیلی خوشحال بود و سر از پا نمیشناخت.
اینگونه شهرت طلبی راه و آرمان این مولویزاده و بهمن چتلی کنننده است.
بهمن و شخصیت نجس او را در سایتی که خودش در یکی از نوشته هایش درینجا نشان داده مشاهده کنید که مردم در بارۀ این شخصی که واقعاً یک بیمار روانی است و به علاج و مراقبت شدید عقلی و عصبی نیازمند است، چه میگویند. این شخص مانند سایر کمونیست های ناپاک، از سایۀ مجاهدین و مسلمانان هم میترسد، او را به نام چوجۀ حرامی کارمل همه به نام میشناسند.....از ترس اینکه میادا به سرنوشت یعقوبی و دیگر خاینین هم قطارش روبرو نشود، با نام مستعار بهمن نوشته میدهد. این هم اظهارات این بیمار روانی در مورد مردم شریف پنجشیر که در مضامین قبلی خود چگونه مردم یک نقطۀ کشور را استهزاء و توهین میکند :
"ولی زمانیکه محتوای پیام شان را تا آخر خواندم، دانستم که ایشان بسان بسیاری از برادران پنجشیری همچو برادرمصلح پنچشیری، ازفرط ساده اندیشی به درجهء خری تنازل فرموده اند. شاید بیجا نبود که سایت جاودان در راپور سالانهء خود درسال 2013 راجع به نتایج امتحانات کانکور ولایت پنجشیررا مایوس کننده خواند که ازمجموع چندین بخشداری ولایت پنجشیر، یکنفر هم در دانشکده های ساینسی نظیر: طب وانجییری وساینس وپل تخنیک وفارمسی وغیره راه نیافته اند.
دوسال پیش که بنده سفری بدیار پنجشیر داشتم، تا منطقهء پریان پیش رفتم، زنده گی مردم این دیار را ازنزدیک مشاهده نمودم، میتوانم بگویم ، سلطهء قومی حاکمیتهای پشتونی، وسپس جنگ وجهاد علیه شوروی سابق وبعد هم مقاومت مردم دربرابرلشکریان طالب واقعا برزنده گی انسانی این مردم تاثیرات سخت منفی را بجا گذاشته وبسیاری ازساکنان محل ازنعمت سواد، عقل ودانش مدرن بی بهره اند. حقیقت تلخ آنست که دربسیاری ازدهکده ها وروستاهای این ولایت، مردمان این دیار کاملا باعقل سالم بشری بیگانه اند وتقریبا با انسانهای ایل جلیل افغان درپکتیا وخوست وکنر ومناطق سرحدی پاکستان، شباهت دارند. بیشترین باشنده گان بی عقل، تصادفا درمنطقهء پریان؛ آخرین نقطهء پنجشیر زنده گی میکنند که بعداز آن راه های کوهی این منطقه، بطرف ورسج ولایت تخار وصل میگردد." (13 می, 21:29, بوسيله‌ى پرویز "بهمن")
اینهم نظریات دیگران در مورد این شخص بی وجدان؛ بهمن ملحد، چوچۀ حرامی کارمل وطنفروش از جایی که خودش آدرس داده بود:
"باید به سمع پرویز بهمن احمق برسانم که تو هر انتقادی که از اقای یاسین نموده ای در قسمت خودت وارد تر است. تو شخص مریض و مالیخولیای که وجودت از تنفر قومی و زبانی و مذهبی اگنده است. در همین سایت انقدر چرندیات گفته ای که حد انرا من شرح نمیتوانم. به چه علت اقای یاسین را دلاک و کیسه مال وغیره نوشته ای؟ ای چوچه سگ کارمل ! مگر این شغل های یک عده مردمان فقیر و بینوای ما مبدل به فحش شده اند؟ تو چه قسم انسان خبیث هستی که بجای کمک و دلجویی از کارگر ان ناداری که به قول تو دلاک و یا کیسه مال میباشند ، به شغل مظلومانه شان اهانت میکنی؟
گوش کن بهمن خر! تو باید به جواب نقد با معنی و مستدل اقای یاسین، جواباتت را در قالب خرد و منطق و اداب مینوشتی که من در بین هر دو نوشته به بهترین شان موافق میبودم. من با مطالعه نظریات تو اگر درست میبودند به اقای یاسین مینوشتم تا اشتباهات خودش را اصلاح نماید. مگر تو خر مفلوک به جز از اهانت نویسنده حرفی دیگری نداری. حتی نتوانستی چند ایت بالا را به شیوه خودت معنی نموده و دلائیلی به رد تحلیل اقای یاسین مینوشتی.
من هم با این نوشته پاسخ بیعقلی های ترا به همان طرز خاص خودت دادم. تا بدانی که مردم از شیوه احمقانه تو حمایت نمی نمایند.علاوه بر ان بجای تحریر جواب خودت ، دست به نوشته یازنه ات بشیر انصاری برده ای. حالا اگر تو خودت این کتاب را خوانده ای لطف کن و نظر به همین کتاب ات جواب رد به ایات بالایی ارائه کن در غیر ان مثل بقیه خاموش باش.
بهمن دروغگوی! موضوع دیگر اینکه تو مدعی استی که گویا اسم تو مستعار نیست. تو در جواب همین نوشته من ادرس ات و نمبر تیلفونت را بگذار و من برایت زنگ میزنم. اگر همه درست بودند من هم نمبر تیلفون و شهرتم را در همین جا خواهم نوشت. خبیث دروغگو و سگ دروازه کارمل مفعول.
بهمن الاغ! چرا این عکس از مسابقه بوکس را اینجا گذاشته ای ؟ به واقعیت که شما نوکران قدیم روس و سوسیال خوار های عصر حاضر هیچ نوع حیایی نداری" (• 22 آوريل, 22:43, بوسيله‌ى دشمن ادم احمق)
و این کامنت شخص دیگر در بارۀ این مریض مالیخولیا:
"بهمن یک مریض روانی و در عین زمان یک اوباش است. با این نوع پرخاش ها روان مریض خود را تسکین میبخشد" (24 آوريل, 07:36, بوسيله‌ى بشار)
و اینهم نظری از یک هموطن دیگر در مورد این دیوانۀ هزیان گوی:
"پرویز بهمن لوده که دروغگوی ماهری است در گذشته بنام خلیل نبیل مزاری پیام میگذاشت. این نفر نام های مستعار زیادی دارد. اگر باز پر رویی نمود من ان نام ها را نیز افشا میکنم. من این مرکب را خوب میشناسم. در وقتی که در شوروی محصل بود بسیار کار های احمقانه انجام داده است.نام اصلی این مسخره را حالا نمی نویسم"(• 26 آوريل, 18:09, بوسيله‌ى دروغگو شناس)
این بود فقط چند تبصرۀ محدود مردم از میان صد ها تبصرۀ به شدت اهانت آمیز در مورد این دیوانۀ زنجیری که خود این احمق این آدرس را داده تا این افتخاراتی را که نصیبش شده مشاهده کنیم. چی فکر میکنید در مورد این بی شعور؟؟؟!!! با خواندن پاسخ های سراپا دشنام و کثافت این مجنون، خواننده گان و هموطنان ما خود در مورد شخصیت بی تعادل وعلیل او قضاوت فرمایند.
با احترام
حکیم پور

جستجو در کابل پرس