IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 72891

از دین پروری تا دین فروشی

15 می 2013, 18:11, توسط محمد محسن نعیمی

به نام خداوند و با سلام و احترام
من مدتی است که این گپ ها را تعقیب میکنم. تاجایی که دیده میشود گفتار طرف به اصطلاح بهمن نام یعنی فیضانی ها کمتر دو و دشنام و توهین و تحقیر در خود دارد و اکثرن به استدلال و منطق خونسردی و آرامش همراه است و این شخص به نام پرویز "بهمن" است که گاهی از آسمان و گاهی از ریسمان گپ میزند ولی با عصبانیت اهانت دشنام و توهین به همه....نه تنها به طرف مقابل خود بلکه به پشتونها به پنجشیری ها و به هرکسی که دلش خواسته توهین و چتیات میگوید. خیلی زیاد آیت و حدیث نوشته میکند...اکثرن آیات شریف را هم و حدیث ها را هم غلط نوشته میکند.
در همین سایت یک تعداد زیاد او را بچه ی حرامی کارمل گفته اند...و در گپ هایش هم چندین جای ازین شخص بدنام حمایت کرده...شاید ازهمی خاطر خود را مسلمان نشان میدهد تا کسی به او ضرر نرساند...
خوب کاری ندارم که چی سوابق دارد..امروز میدان شغالی شده ....به نام دیموکراسی تمام اشخاص جنایت کار و خایین سر قدرت هست...
خلقی ها و پرچمی ها و شعله یی ها و تمام چپی ها را مردم افغانستان میشناسند که گپ اول شان منکر شدن از خدا و از دین است..همه میداننند که عضو این احراب شدن یعنی قبول کردن ماتریالیزم دیالیک تیک و این فلسفه ی ضد دین و اعتقاد اس...اینا خیال میکنن که مردم ما خر استن..میگن که ما مانای کمونیست را نمی فهمیم ...معلوم میشه که خود همی بهمن نمی فهمه چرا که یک کسی در همینجا گفته که کمونیستی یعنی اشتراک زر زن و زمین ..مقصد اینکه منابع فرهنگ و اقتصاد و وسایل تولید همه خاصیت اشتراکی دارند... درین نظام دین نیست...معلومدار که دین نبود دیگر رشته ی زناشویی و تعلق زن به شوهر معنا ندارد...
حالی ای نابغه میگه که این گپ درست نیست...پس درستش چیست...کمونیسم یعنی اشتراکیت...و همه مردم بیسواد ما به شمول عامی و ملا ای گپ را می فهمند به خاطری که نیش شان را خورده اند...معلوم میشه که خود اینها راهی را که تقیب کردن مانای شه نمی فهمیدن ..حالا این مردم گذشته ازین که به معتقدات دینی ما عقیده ندارند در خونریزی ملت هم دست شان آلوده است...با تمام این احوال در قدرت در وزارت در پارلمان در ریاست جمهوری و درهمه جا هستند....کسی اینها را نمی بیند؟ ....وغلطی و دین فروشی یک روحانی مجاهد و مبارز راه خدا و ملت را می بیند؟...خیر به هر صورت حالی به گپ اصلی می ایم..
این مردم را تنظیم ها چرا فتوای کفر دادند... آیا از خدا و رسول منکر هستند؟ آیا از قرآن منکر هستند؟ آیا منکر سنت هستند؟ آیا منکر حدیث هستند؟ کدام کار خلاف دین و ایمان کرده اند؟
تاجایی که من خبر دارم اینها هیچکدام اینها را نکرده اند....رهبر شان یک شخص بی نهایت صادق و مسلمان بود..تمام عمرش سر منبر مسجد پل خشتی و در کتابخانه ی خود به تبلیغ دین و ایمان تیر شد...شاید یک گناه کلان او همین بود که کمونیست ها را کامل به مردم معرفی میکرد و راه جلو گیری از منکر شدن و ملحد شدن و کافر شدن را به مردمم نشان میداد...
وقتی استاد مذهبی در زمان حکومت مجاهدین به کابل آمد و به قول خودت با رهبران دولت اسلامی مجاهدین یعنی استاد شهید و مرحوم استاد ربانی بزرگوار و مجاهد قهرمان احمد شاه مسعود شهید ملاقات کرد و عکس بادگاری گرفت و آن را پخش و نصب کرد اگر مسؤولین از نظر عقیده یا سایر اشکالات مشکلی داشتند که باید نزدیکی و گرمی نشان نمیدادند....حتی شاهدان عینی وجود دارد که به استاد مذهبی درهمان جلسه پیشنهاد کار در مقامات دولت اسلامی دادند ولی استاد مذهبی به خاطر دخیل نشدن در تفرقه های گروپی تمایلی نشان نداد...
به فکرم که بهمن در آخرهای وقت جهاد به پشاور بوده و سلطنت تنظییم ها و ترس و وحشت شان تا حال در دل اش مانده....تا حال هم در همو خو و در همو خیال اس....
او جان برادر....یک قصه ی کهنه را چرا باربار تکرار میکنی....خسته نمیشوی؟....کدام فتوی...کدام مفتی....در پاکستان چی آسان است فتوی....فتوی میدهند که جهاد و انتحاری در پاکستان حرام اس و در افغانستان فرض عین...
تنظیم ها و رهبران شان با وجود خدمت به جهاد و مردم افغانستان خیلی گپ ها را باید جواب بدهند....چقدر مجاهدین در جنگ های بین تنظیمی کشته شده اند....آیا این کشته شدن ها و جنگ ها به فتوای چه کسی یا کسانی صورت گرفته است؟....ملیون ها ملیون پول به نام جهاد و مجاهدین آمد و سرمایه های شخصی شد...ورثه ی شهداء و معلولین جهاد در بدر در پی لقمه نانی گرسنه و برهنه روزگار میگذرانند...آیا این مفتی ها و دارالافتاء ها و عالم ها مسؤولیت پیش خدا و رسول و روز آخرت نداشتند وندارند؟ کدام یکی ازین مفتی ها به رهبر خود امر بالمعروف و نهی از منکر کرده یک مثال بیاورین....
این چنین فتوی ها که به دسیسه و تطمیع و تحریک و فریب صادر میشود از زمان و محل صدور باطل است...کدام حکم آسمانی نیست و نه کسانی که این کار را به اساس بی خبری و فریفته شدن کرده اند افراد آسمانی هستند...همه بشر و جایزالخطا....
تو هم میدانی و منهم میدانم که این بیچاره مفتی نماها و عالم نماها و ملانما ها بعض بعض وقت هر جا مورد استفاده قرار میگرفتند و بعد پشیمان شده یا به اصطلاح غلی خوده میگرفتند...حالا که نه تنظیمی است نه دارالافتایی....آنها از دعوی تیر هستن و تو از شاهدی تیر نمیشی ....مگر ملت افغنستان گروگان مادام العمر تنظیم ها هستند...با اینهمه سوال که از عملکرد شان در نوک زبان و دل ملت باقیست ....این چتیات را ختم کن که خیلی کودکانه است...
کسی که به گفته ی تو دین و روش غلط داشته باشد مرتد باشد به اسلام معتقد نباشد مثل این مردم کتابخانه کانون فرهنگی مراکز تماس با ملت و کنفرانس ها و نشست و برخاست ها با مردم نمی داشتند...کتاب و روش خود را پنهان میکردند....در حالیکه اینها همه جا با مردم هستند....کتابهای فیضانی صاحب در اختیار همه قرار گرفته میتواند...سایت دارند....خود رهبر شان در کتابهای خود گفته که هر گونه ایرادی که در آثار او داشته باشند میتوانند آزادانه مطرح کنند به پیشانی باز پذیرفته میشود....زیرا فقط خداوند اشتباه نمیکند....انسان جایزالخطاست...
هرکسی ولو هرقدر به نظر تو ساده باشد اما وقتی تهمت ها و افترا ها یی را که میکنید گوش کند یا بخواند خواه مخواه میتواند بفهمد که غرض و مرض دارید...کجاست آن آدمی که به خاطر خدا از حق و حقیقت گپ بزند...تو اولیا از کجا پیدا شدی...با انکه در باره ی خودت چند نفر گپ زدند نافت رفت...
منطقی ببین به کتابهای مولانای بزرگ و اگر حرفی به گفتن داشتی مطرح کن...اینکه حکم کنی که فلان کتاب را فلان شخص دید و گفت که دران هیچ چیز وجود نداشت....این کجا منطقی است...آن کتاب اجازه ی نشر را در زمانی و از کسانی یافته بود که سال یک کتاب را هم اجازه ی چاپ نمیدادند و کسانی که کتاب را بررسی میکردند/ تو و مولوی زاده شاگرد شاگرد شان هم در ادبیات و دانش شده نمیتوانید...بعد چگونه میشود که آنها اجازه بدهند که کتابی بی محتوی به چاپ برسد...مثلی که امروز هر کم سواد و باسوادی دست به نوشتن کتاب میزند و کسی هم نیست که ببیند که دران چیزی است یا نیست که نشر میشود...آن کسی را که میگوید به نام مولوی عصام الدین ....اولین باراست که نامش را میشنویم...چند جلد کتاب نوشته که دران هر چیز باشد؟
حالا که مولوی زاده داغ به پیشانی همچنین یک انسان مجاهد و صادق و عاشق خدا و رسول میگذارد خیلی سوال ها را پیدا میکند...او باید جواب بگوید....تمام این سوالها که اینجا مطرح شده باید جواب بگوید....چرا در تمام این سالها حرفی به میان نیامد و حالا این شخصیت محترم را به نام دین فروش یاد میکند...
او باید ثابت بسازد که راست گفته یا باید رسمن معذرت بخواهد و توبه کند...و دیگر دروغ نبافد و به چشم خلق خدا به خاطر شاباشی یک تعداد کسانی که اورا تحریک کرده اند یا برای چند قرانی نباید وجدان و ایمان خود را بفروشد....
والسلام علی من التبع الهدی
لطفآ از نوشتن کلمات و جملات توهین آمیز و نادرست اجتناب ورزید... اگر از من سهون چنین شده باشد مرا عفو کنید.

جستجو در کابل پرس