IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 72418

تامیـن وحـدت ملـی بزور سـوته برقـی

28 آپریل 2013, 18:21, توسط هویت

این وطندارانیکه دم از ایران و ایرانیت میزنند ، نخست لازم است که این واژه هارا درست بدانند وتعریف نمایند وبعدن لاف بزنند؛ ایرانیت یعنی چه؟ نشان داده شود ونمونه ای از ایرانیت را لطف نموده بیان نماید. به نظر من این هویت جعلی وبی معنی وتوهین آمیز ، احساس وگوهر انسانی مارا زیر سوال قرار داده است. ملتی که هویت نداشته باشد ، روان سالم نخواهد داشت وتحقیر بی هویتی افسردگی فکری وبالاخره محوی فزیکی را به مرور زمان پیش می آورد واگر فارس ها طی قرنیکه بر سرنوشت ما حاکم بودند ، فرهنگ وتاریخ محکمتر میداشتند ، امروز با جفاهایکه بر دیگران روا داشتند، نقش ورقم دیگران نابود میگردید ، قسمیکه در گندهار وگردیز ولغمان وجلال آباد بسیاری شهروندان غیر فارس ما دچار اسمیلی ویا هویتشان منحل گردیده واکنون بنام فارس یاد میشوند ، میگردیدیم. شما باید که این مسله را مهیم بدانید وبه هویتها نه تنها احترام ، بلکه باور داشته باشید وتعرض بر هویت وقرار دادن کاپی وجعل بجای اصل جنایت است واین را هیچکس نمی پذیرد وهیچکس هم نمیتواند این امر نا روا را تطبیق نماید. شاد وموفق باشید.

جستجو در کابل پرس