IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 72429

تامیـن وحـدت ملـی بزور سـوته برقـی

28 آپریل 2013, 23:36, توسط هویت

این یک واقعیت است هر چند تلخ مردم کوردستان عراق بە دلیل رفاه نسبی کە مردم کورد در این منطقە از آن بر خوردار شدند و فلاکت و درماندگی روز افزون مردم ایران . بسیاری از ایرانیها برای گدائی بە کوردستان عراق میروند G. مردم کورد عراق بخصوص بازاریهای آن از فزانی تعداد بسیاری از ایرانیها کە هە روز نیز بر تعداد آنها زیاد میشود و در کوردستان گدائی میکنند ناراضیند و بخصو ص بر تعداد این گداها در شهر سلیمانە بازاریهای شهر سلیمانە کوردستان عراق را بیزار کردە این گداها بیشتر غیر قانونی بە کوردستان عراق میروند و در کنار مساجد کوردستان عراق گدائی میکنند ،،، لازم بە تذکر است بنا بە یک قطعنامە کە در پارلمان کوردستان عراق بە تصویب رسیدە گدائی غیر قانونی است واز گدائی پیشگیری میشود ،،،،،،http://www.beyan.info/Direje.a...

جستجو در کابل پرس