IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 72609

تامیـن وحـدت ملـی بزور سـوته برقـی

5 می 2013, 08:36, توسط چمبرعلی

سلام به جناب محترم لومانی صاحب ! گفتی که " اگر به جنگهای هزاره و تاجیک در افغانستان در دهه های هفتاد کالبد شکافی صورت گیرد؛ رگه های از شیطنت های برادران افاغنه در ان جا به خوبی از طریق استاد سیاف و جناب گلبدین نمایان است و." اگر این اتهام شما را قبول کنیم، به یک باور روبرو میشیم ، که بزرگان تاجک و هزاره ، بسیار بی عقل و بی خرد بودند. ایا اینها ایقه درک و عقل نداشتند، که شیطانت بزرگان پشتون را به چشم پوشیده قبول میکرد ؟؟؟
دوم : گفتی که " شاید بگوی که هزاره ها نیز میخ به فرق دیگران کوبیدند و.. دوست من بعد از سه صد سال استبداد و خوشنت و تحقیر بر علیه مردم و ملیت هزاره، در واپسین ازادی های توام با خشونت و انارشیسم، از یک هزاره بیسواد چه توقعی میتوانی داشته باشی و.. " من کاملا گپ ترا قبول میکنم ، سر چشمه تعصب کور، جهل و بی سوادی است ، که متاسفانه همه مردم افغانستان به این مرض مهلک مصاب استن ...
سوم : بلی پشتو و فارسی زبانهای خواهر استند، مه منحیث یک ادم با سواد به هر اندازه احترامیکه به زبان پشتو دارم ، به زبان فارسی هم دارم و باید داشته باشم ... این زبان زبان کشور ماست و زبان هموطن ماست ... ولی در علم زبان شناسی ، شاخه و تنه بسیار فرق میکنه، اگر بگوییم ، زبان پشتو شاخه زبان فارسی است ، به این معناست که فارسی تنه و پشتو شاخه است ، در حالیکه اینطور نیست ، هر دو زبان ( پشتو و فارسی ) شاخه های زبان سنسکریت است و پشتو و فارسی دربین خود رشته خواهری داره ... اگر در این باره اسناد و مدارک علمی داری، که پشتو شاخه زبان فارسی است ، میتانی ارائه کنی تا ما هم بفامیم ...

جستجو در کابل پرس