IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 72614

تامیـن وحـدت ملـی بزور سـوته برقـی

5 می 2013, 12:13, توسط پرویز "بهمن"

بار دیگر خدمت همهء خواننده گان عزیز وخدمت دوستان محترم خصوصا میراحمد لومانی ودیگران عرض ادب دارم!
محترم (هویت بی هویت امروزی یاتنویر وبابر دیروزی) باز بار دیگر ازمخفیگاه های قبیلوی اش بیرون شد وچنددشنامی را نثار بنده ودیگر فارسی زبانهای عزیز منجمله همزبانان ایرانی من نموده است که قابل شکایت نیست.
از دوستان عزیزیکه این بحث مرا با جناب هویت نابغهء ملک افغان دنیال نموده اند میخواهم که یکبار دیگر به خوانش مطالب من یا این اعجوبهء خلقت مراجعه کنند که من چه می نویسم وایشان چه جواب میدهند:
من نوشته ام وبار دیگر تکرار میکنم که ازبرکت ایرانیهای عزیز وبافرهنگ؛ من وتو صاحب زبان کامپیوتری شده ایم اگر ایرانیهای عزیز نبودند هیچ عرب واوغان وپاکستانی وچینایی چنین امکانات را دراختیار فارسی زبانان جهان قرار نمی دادند.
جناب ایشان برمن می تازند که:
خر! ساکت شو، این کار ازبرکت ایرانیها نیست این حروف الفبای عربی است وایرانیها حس تملک وحرص تملک دارند وآنرا بنام فارسی جازده اند. آیا خوانندهء عاقل به یاد همان ضرب المثل مشهور نمی افتد که گفته اند: من چه میگویم؛ تنبوره ام چه میگوید.
اول اینکه درکجا ایرانی ها اعداد وحروف الفبای عربی را بخود تملک نموده اند
دوم آیا با اضافه نمودن حروف (پ) (ژ) گ) و(چ) کدام انسان احمقی درجهان حروف فارسی را عربی میخواند؟
جناب نابغهء افغان استدلال فرمودند که زمانیکه ازیک ترکی می پرسید چه می نویسد اومیگوید من به لاتین می نویسم
آیا درمینوهای نرم افزاری زبانهای که باحروف لاتین نوشته میشود این حروف مخصوص صدا دار وبی صدا درزبان ترکی بنام لاتین ثبت شده ویا ترکی؟
آیا ترکی که خریدار یک کیبورد بزبان ترکی باشد درصورت نبود همان حروف مخصوص که درزبان ترکی آواهای مخصوص دارند بقیهء حروف لاتین را درکجای بدن خود بزند؟ آیا او توانایی نوشتن بزبان ترکی را خواهد داشت؟
آیا درینجا بحث تملک مطرح شده است؟
جناب افغان اعصاب خراب ؛ با این همه دشنام دادن های شان به ایرانی ها چه سندی دارند که ایرانیها الفبا ورسم الخط عربی را مال پدر وپدرکلانهای خودشان اعلام کرده اند؟
اما آمدیم بالای این موضوع که چرا ایرانی ها ترک ها را خر وعربها را سوسمار خور میگوید؟
من وارد بحث های تاریخی ودشمنی های عرب وترک وفارس نمیشوم؛ صرف همین قدر ازجناب ایشان می پرسم که اگر به زبان ترکی آشنایی دارند؛ میتوانند بگویند که خود ترکها درزبان ترکی شان (عرب) یا (اراب) بکدام حیوان صدا میزنند؟
آیا فکر میکنید که ترکها از ویروس برتری جویی قومی وعرب ستیزی کاملا وجود شان معافیت پیدا کرده است؟
آیا عربهای عراق کوردهای عراقی را بچشم انسانهای دست دو و غول ونافهم نگاه نمیکنند؟
آیا ازفکاهی های طعنه آمیز ومسخره ایکه اعراب عراقی برضد کوردهای عراقی درست کرده اند اطلاع دارید؟
آیا ترکها درترکیه کوردها را موجودات حقیر نمیداند؟
چگونه میتوانید بحیث یک انسانی که درقرن بیست ویک زنده گی دارید تمام این رسوبات باقی مانده ازدوره های جنگ ودشمنی میان اعراب وفارسها وترکها را دال برخوبی وبدی همان ملت بدانید، آیا این همه رسوبات جا مانده از دوره های خصومت دلالت به این میکند که یک ملت کاملا نژاد پرست وملت دیگر کاملا خوب وبی عیب تلقی شود؟
واما دربارهء سگ بودن نژاد افغان:
آری! من به نقل ازصفحهء بیست ودوم دیکشنری،( لونگ مان) چاپ امریکا که مدرن ترین لغت نامهء انگلیسی به انگلیسی است به شکل مستند معنای نام افغان را خدمت خواننده گان عزیز پیشکش کرده ام وبازهم اگر ضرورت دارید که کاپی آنرا خدمت تان درپیام بعدی اینجا بنگارم.
من نوشته ام که درزبان انگلیسی افغان اسم است نه صفت
همان اسمی که برساکنان وباشنده گان این کشور بکاررفته همان اسم درمورد سگ شکاری نیز بکار رفته است. ازنظر تمام انگلیسی دان ها صفت وموصوف درقسمت افغان وافغانی درزبان انگلیسی با اضافت حرف (I )درپهلوی نام Afghan معنا پیدا میکند.
مانند: Afghani music
Afghani food وغیره،
حالا که خود انگلیس ها نام سگ شکاری را افغان گذاشته اند وجناب عالی وهمفکران تان بدون ارائهء یک سند علمی ازعلم حیوان شناسی؛ آسمان وزمین را بهم می بافید که خدا یک خدا است این سگ افغان نسل اولی اش از افغانستان به اروپا برده شده وبعد بخاطر مکان اولی اش نام افغان را بخود گرفته است، دلیلی که هیچ سند علمی وموثق ازنژاد آن سگ در دست ندارید؟
اما من این اسم را نگذاشته ام ونه هم علاقه دارم که کسی بنام سگ شکاری یاد شود، من صرف همین را گفته ام که نام افغان برخلاف دیگر نام کشورهای جهان یگانه نامی است که باسگ شکاری گره خورده است، هرچه زودتر باید تغیرکند. اگر میخواهیم که پشتونها را ازین توهین تاریخی نجات دهیم باید به ازبین بردن این نام دست بکارشویم. من نوشته بودم که اگر (افغان) یک لفظ قابل افتخار می بود چرا پشتونهای پاکستان آنرا مال خودشان نمی ساختند وحق هم داشتند زیرا نفوس پشتونهای پاکستان ده چند نفوس پشتونهای اینطرف مرز است، آنها باوجودیکه باور دارند که پشتون وافغان بالای مردم واحد بکار میرود ولی آنها ازخیر این نام گذشته اند وخودشان را افغان نمیگویند، ونام قومی شان را بنام افغان درشناسنامه های پاکستانی شان وپاسپورتهای شان درج نکرده اند وامروز درشهرپشاور کسی را که اوغان میگویند همان صفت مهاجررا در دم اش پیوند میزنند. همان زنده یاد بشیربلور نوایسهء خان دوسره درزمان حیاتش گورنر ایالتی صوبه پشتوتخنوای خیبر بود گفت که من افغان نیستم، من پاکستانی هستم وپشتون هستم؛ خاک افغانها اشغال شده، جنگ طالبان درآنجا جواز دارد واینجا سرزمین خدا داد پاکستان است جواز ندارد.
ازنظر اخلاقی؛ اگر شخص جناب عالی (افغان) تشریف دارید؛ هیچ مانع وجود ندارد چون خودتان نماد مجسم اخلاق افغانی استید وبا بکاربردن این زبان گفتگو درنوشته های تان؛ خودتان افغان بودن یعنی سگ بودن تان را بخواننده گان به اثبات می رسانید.
عقب مانده گی ایران:
دوست عزیز! اگر این انتقاد را یک امریکایی بکند جا دارد، یک فرانسوی بکند جا دارد، یک انگلیسی وروسی حتی یک بنگالی بنگلدیش بکند جا دارد ولی توکی؟ وتوجی؟
ازقدیمها ضرب المثل مانده است که: خر ازهمه گنده تراست ولی آب خوردنش را جاهای بلند انتخاب میکند"
این ضرب المثل شامل حال جناب عالی میشود که خودت افغان استی؛ به قول مولوی بجلیگر ازنژاد خر تشریف داری، کشورت درگنده گی بسر می برد، اخلاق انسانی وآداب گفتگو را هم طوریکه خواننده ها مشاهده میکنند یاد نداری، منطق نداری، انسانیت نداری، ادب وعلم نداری، نمک ناشناس ومتجاوز بالای زبان مادری ات استی، پس تو عالی جناب، خودت چه تاریخ وچه تمدن داری که بالای ایران اعتراض داری؟
من درپیامهای قبلی ام خدمت جنابعالی نوشته بودم که ازگنده گی؛ حتی پایتخت کشورت قابل زیستن نیست، آیا برایت شرم نیست که بالای یک کشور پیشرفته تر ازخود می تازی؟
جوابش باخودت وباخواننده گان عزیز است
با احترام
پرویز بهمن

جستجو در کابل پرس