IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 72634

تامیـن وحـدت ملـی بزور سـوته برقـی

6 می 2013, 09:10, توسط پرویز "بهمن"

جناب هویت!
جناب عالی که باهمین زبانی که آنرا زبان علم وتکتالوژی نمیدانید درهمین کابل پرس به خالی نمودن باد وبخاراوغانی تان پرداخته اید ومی پردازید، من پرسش های قبلی ام را ازجناب عالی مطرح میکنم وهرگز برایتان اجازه نمیدهم که بحث را به انحراف بکشانید. آیا شما بحیث یک فرد اوغان اصیل ویا هم غیر اصیل ومختلط ازنژاد تاجیک وپشتون ویاترک پشتون زبان اوغانی کشورتان (پشتو) را زبان علم وتخنیک میدانید؟ زبان علم وتخنیک خودتان درکجای تاریخ وزمان قرار دارد؟ بازهم اگر ایرانیهای نازنین همزبان من نمی بودند باوجودیکه جناب عالی این زبان رازبان علم وتخنیک نمیدانید جناب عالی باکدام زبان قادر به خارج نمودن اینقدر باد وبخار تان می شدید؟ موضوع تملک را که جواب ندادید ونتوانستید درمورد آن یک سند بیاورید که ایرانیها الفبا ورسم الخط عربی را مال خودشان اعلام کرده باشند حالا میگوئید که زبان فارسی زبان علم وتخنیک نیست، خوشبختانه این موضوع ؛ بحث مرا باشما تشکیل نمیدهد، اگر زبان فارسی زبان علم وتخنیک نباشد، زبان عربی با آنهمه قداست دینی و وسعت جغرافیوی متکلمانش درعرصهء تخنیک وعلم در درجهء صفر قرار دارد وهیچکسی شاهد یک اختراع علمی درجهان عرب ویا ترک نبوده است. شما پرسش مرا جواب بگوئید!
شما که اینقدر بزبان فارسی وفارسی زبانان توهین میکنید آیا همین تخنیکی که در دسترس جنابعالی قرار دارد کار ایرانی هاست یا ازپشتونها یا ازعربها یا ازترکها؟

جستجو در کابل پرس