IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 72702

فاروق وردک، جاسوس استخبارات پاکستان و انگلستان دختران دانش آموز، را مجازات می کند!

8 می 2013, 10:05, توسط چکاوک

در کشور های اروپايی (جای که بيشتر همين وزير مزيران آموز ديده اند)، اگر از وزير يا کارمندی چنين لغزشی سربزند، نه تنها که همان روز بايد پوزش بخواهد، که از کارش هم برکنار می شود.
بدبختانه، خودکامگان فاشيست افغانستان هر هنری که داشته باشند، بر سر مردم می زنند، ولی هيچکس سدايش را نمی کشد! روی چشمان مردم خاک می پاشند، طالب را به بغل می گيرند و از کنش زشت و بيابانی طالب به پدافند (دفاع) بر می خيزند و زهر دادن دختران را دروغ می انگارند. ...
مردم را سر گرم خاک فروخته شده، می کنند، خاکی که از آن من نيست، ولی ناخودآگاه به پدافند از آن بر می خيزم، به خيابان ها راه می پيمايم و در کنار مرز، پاکستانی بي گناه می کشم.

جستجو در کابل پرس