IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 73338

فیصل امین استاد سابق دانشکده علوم اجتماعی قلم می‌شکند و راکت بر میدارد

29 می 2013, 13:17, توسط پرویز "بهمن"

سلام بخواننده گان سایت وزین کابل پرس!
درین چند روز احساس میکنم که این آقای شیر احمد نظری عقل به سرش آمده است، ورنه این همان شیر احمد نظری است که درهمین کابل پرس چند ماه پیش در دفاع ازساختار قبیلوی پشتونها چنان گلو پاره کرده است وچنان خزعلیات نوشته است که هر انسان باوجدان ازخواندنش شرم میکند، من تا بسیار وقتها معتقد بودم که این موجود حتما کدام اوغان است که تا مغز استخوان خر تشریف دارد ، ولی حالا لله الحمد می بینم که برخلاف آن خزعلیاتش ، این موجود انسان بوده است، باهمه حال هرجه باشد بازهم جای خوشی است که عقل برسرش آمده است وحالا حقیقت را درک کرده است که کی ها شعار" مرگ بردمکراسی را سر میدهند" من درهمان زمان به این شیر احمد نظری بی عقل گفته بودم که ارزش های دموکراتیک، با ارزشهای قبیلوی هرگز جور در نمی آید واینکه شما تنها پادشاهان پشتون را محکوم میکنید ولی ازجهالت ولجاجت وسرتمبگی ملیت پشتون چشم پوشی میکنید حماقت وسفاهت شما را نشان میدهد ولی حالا لله الحمد خودش طوطی وار، راپور مصاحبهء فیصل امین خان را در تلویزیون ژوندن نشر کرده است.، من نیز ضمن ابراز تبریکی به آن سرداران عزیز و سرفرازان پیروزمند از آزمون زمان یعنی دانشجویان معترض که هشت شبانه روز خورد ونوش وخواب را برخویش حرام ساختند وبا این حرکت مدنی، نخستین گام را برای حرکتهای بعدی تحول آفرین گذاشتند میخواهم این مطلب را عرض کنم که هنوز این اول کار است، قبیله اندیشان اوغان تا دم مرگ حاضر شده اند تا ازتکرار این حرکت مدنی بی نظیر تاریخی درکابل جلوگیری نمایند. خودتان را برای حرکت بعدی آماده بسازید. درین باره مقالهء مفصل نوشته ام که تاکنون درمیز سردبیر سایت قرار دارد.
اما یک عرض ادب دیگر خدمت میوند جان قندولک هم دارم ودربارهء فرمایشات وی نیز میخواهم کمی مکث کنم، ایشان فرموده اند که هزاره ها درسالهای هفتاد کاری کردند که انسان ازنوشتن آن عاجز است وکمی بعدترا فرموده است که پشتونها درشرایظ حاضر درچندین جبهه مصروف نبرد می باشد.
اولا دربارهء حوادث سالهای هفتاد خدمت آن سرور گرامی باید بعرض برسد که درآن حوادث به اندازه ایکه پشتونها ظلم ووحشت را برشهروندان عادی کابل روا داشته هیچ گروه قومی دیگری روا نداشته است، گلبدین خان وسیاف خان دومهرهء اساسی کشورهای بیرونی عربستان وپاکستان، آنقدر برخانه وکاشانهء مردم بیگناه راکت فیر کرده است وقوماندانهای سیاف آنقدر وحشت وبربریت درغرب کابل نموده اند که حالا حتی انجنییر احمدشاه احمدزی هم از آن حوادث منکر نیست وحالا حاضر است که خودش را به میز محاکمه بسپارد.
دوم اینکه پشتونها درکدام جبهه با کی ها مصروف جنگ اند؟ میوند جان!
پشتونها باخودشان هم قرنها درجنگ بوده اند، این جنگ به دیگران چه ارتباط دارد؟ جنگ های قبیلوی پشتونها درپهنهء تاریخ به اندازهء عمر انسان درزمین می باشد، این جنگها که اصلا نه خصلت انسانی دارد ونه هم آزادیخوانه ونه هم دینی ونه هم میهنی، میتوانی برای خواننده گان کابل پرس تشریح کنی که آیا پشتونها درکدام جبهه مصروف جنگ اند وخصلت این جنگ چه می باشد؟ . حکیم الله محسود، با اسفندیار ولی درپشتونخوا وکراچی درجنگ است، ملاعمر وگلبدین با کرزی، درحالیکه هم حکیم الله محسود با امریکائیها وپنجابی ها درخفا سازش کرده وهم ملاعمر وگلبدین با امریکایی ها در ارتباط ومذاکرات وتفاهم قرار دارند ولی درین میان یگانه طرفی که قربانی این سگ جنگی هاست مردم بیگناه است، پس حالا خودت بگو که پشتونها درکدام جبهه مصروف نبرد استند؟
با احترام
پرویز بهمن

جستجو در کابل پرس