IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 75485

پالیسى گلبدین حکمتیار در آیینه اندیشه ماکیاولى

12 آگوست 2013, 23:34, توسط داوود مهمند

خوب! ادربارهء این مقاله ومقالهء آقای توردیقل خان میمنگی فقط دریک نکته میتوان توافق نمود که سخن برادر حکمتیار سخن همهء مردم پشتون نیست. اما این نویسنده ها نیز باید اینقدر شرف و وجدان داشته باشند که صادقانه اعتراف نمایند که آنها نیز از مردم شریف ازبک وهزاره نماینده گی نمیکنند. مردم شریف ازبک وهزاره وتاجک در داخل افغانستان گرفتار هزاران مصیبت وبلا می باشند که شما آقایون فراری درغرب ازحال شان خبر ندارید.
دربارهء ماوکیاول وماوکیاولیزم ومقایسهء آن با اندیشه های برادر حکمتیار آقای همت فاریابی بخطا رفته اند وماوکیاولیست های اصلی خودی را نشناخته اند. بزرگترین جنایت کار قرن وبزرگترین شاگرد ماوکیاولی همین جنرال دوستم است که آقای همت فاریابی وهم قماشان او از چندین دهه به اینسو زیر دهل او رقصیده اند وهنوز هم میرقصند. تاثیر پذیری از افکار ماوکیاول را در وقایع دلخراش درسمت شمال قبل ازظهور طالبان میتوان بچشم سر مشاهده کرد . درجنگهای ذات البینی میان جنگ سالاران ازبک خصوصا میان جنرال ملک وجنرال دوستم مردم سمت شمال بچشم سر دیدند که کی ها به اخلاق ومبادی اخلاقی پایبندی دارند وکیها بخاطر قدرت حتی از کشتن برادر وخواهر خود هم دریغ نورزیده اند. اگر ماکیاول زنده شود ، دونفر را بحیث تطبیق کننده گان اصلی افکار واندیشه های خود جایزهء نوبل میدهد یکی جنرال دوستم ودیگرش جنرال ملک .
همین اکنون اختلافات داخلی میان سران جنایت کار ومتعصب وفروختهء شدهء شمال به آن حد وسیع وگسترده است که اگر سایهء قوای اشغالگر ناتو ازسر شان پس شود اینها مانند سگ یکی دیگر خودشان را میخورند وحاجتی به طالب وحزب اسلامی باقی نمی ماند. این فروخته شده ها همین اکنون با کشور های مختلف قرار داد فروش بخش های از شمال را به امضا رسانیده اند. همه میدانند که درصورت عدم یک دولت مرکزی ومقتدر سمت شمال افغانستان میدان بزکشی این جنگ سالاران جنایت پیشه خواهد شد. کسانیکه از زمان کارمل تا به امروز بخاطر حفظ قدرت شخصی فقط با معامله گری وخود فروشی عادت کرده اند اکنون بازار قومیت را گرم یافته اند و خودشان را نماینده گان اقوامی میدانند که خود آن اقوام این ها را درهیچ انتخاباتی بر نه گزیده اند. کسانی که چندین بار فرزندان غریب وبیچارهء ازبک را گاهی درجنوب علیه هموطنان پشتون شان جنگانده اند وبعد درجنگهای کابل آنها را چندین بار به طرفهای درگیر فروختند حالا شده اند نماینده گان قوم شریف ازبک.
اگر آقای همت فاریابی دقیق شوند همین ده صفتی را که شما ازفلسفهء ماوکیاول آموخته اید درقدم اول بالای خودتان تطبیق میگردد. شما با این بیسوادی وجهالت تان که فرق بین کلمات ( حیله وهیله ] و ( هراس وحراس) و ( تهفه وتحفه ) را نمیدانید ولی از آسمان وزمین گز کرده اید آیا شما ماکیاولیست نیستید؟ یک بسواد بی عقلی مانند شما که درفاکولتهء شرعیات استعداد درس خواندن را نداشتید ولی ازبرکت اشغال افغانستان توسط شوروی بورس تحصیلی گرفتید ودرکشور شوراها با خاطر آرام تحصیل کردید ولی حالا برضد همان شوروی از حنجرهء مجاهدین صدا براورده اید آیا شما ماکیاولیست نیستید؟ آیا شما به کارمل وفادار ماندید؟ به نجیب وفادار ماندید؟ به مجددی ومسعود وربانی وفادار ماندید؟ پس جه کسی ماکیاولیست تر ازشما وهم قماشان تان درین کشور وجود دارد؟
اما باتمام این مزخرفنامهء تان یک حقیقت را هم اعتراف کرده اید که موضوع اقلیت واکثریت را اول انگلیس ها وبعدا روسها بخاطر نفاق افگنی میان مردم بیچارهء افغانستان بوجود آوردند. بلی! شما راست گفته اید؛ مردم بیچارهء افغانستان اعم ازپشتون تاجیک وازبک وهزاره هرگز باهم دشمن نیستند، این استعمار ونوکران استعمار مانند شماست که به دهل باداران تان خوش خرامی کرده و منافع علیای کشور را فدای منافع تنگ قومی ومحلی تان ساخته اید. من از لحن کلام برادر حکمتیار هم انتقاد میکنم که او نیز زیر تاثیر تبلیغات کرکنندهء بنگاه های غربی کنترول را بالای اعصاب خود از دست داده و با بک سیلی چندین رو را افگار کرد. اما من میدانم که نیت قلبی برادر حکمتیار این چنین نیست. برادر حکمتیار اگر افکار قومی میداشت هرگز با اشخاص متعصب وقومگرای فاشیستی چون جنرال دوستم دست دوستی واتحاد دراز نمیکرد. حزب اسلامی افغانستان درطول تاریخ مبارزات سیاسی ونظامی خود همیشه محل تلاقی همه برادران مومن ومتعهد مسلمان ازهمهء اقوام شریف وپیروان مذاهب سنی وشیعه واسماعلیه افغانستان بوده است، حزب اسلامی افغانستان هرگز مانند احزاب دیگر چون جمعیت اسلامی وجنبش دوستم وحزب وحدت به قوم مشخص ومذهب مشخص محدود نبوده بلکه بهترین فرزندان صدیق اقوام مختلف این کشور زیر لوای سبز حزب اسلامی افغانستان جهاد کرده اند به مقام شهادت نایل گردیده اند. حزب اسلامی هرگز حزب قومی یا سکتاریستی نبوده ونیست.

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس