IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 75623

تمرکز زدایی قدرت و افغانستان فدرال در کنفرانس مونیخ

17 آگوست 2013, 12:50

وزیر بی فرهنگ نوکر دستکاه جاسوسی ایران شاید حا فظه شان ضعیف شده باشد که چاراهی پشتونستان نام نو وجدید نیست بلکه از سالیان دراز این منطقه به نام پر افتخار پشتونستان مزین است ومردم خاطرات انرا به یاد دارد اما به یر غل شر وفساد به شهر کابل انچه موجود بود این دوزدان انرا به غارت برده به هزارها انسان مظلوم را به شهادت رساندند که ازجمله خیانت ها یکی هم پا ین کردن لوحه وبیرق پشتونستان بود اشرار بی فرهنک درراس ان شورای نظار کثیف وجاسوسان معلومالحال ک ج ب توانستند وحدت ویک پارچگی مردم افغانستان را به مهارت خاص چنانچه بادارانشان دستو داده بود
ازبین ببرد وزیر بی فر هنگ به عطامحمد نور این جاسوس ایران چرا اخظار صادر نه کرد که جاده ابو مسلم خراسانی را به نام قاتلین مردم ایران اخوندی مسما کرد وزیر مذکور نیز جاسوس همین لانه جاسوسی است هیچ خاین جرت انرا نه دارد که لوحه وزین پشتونستان را پاین کنند این گز واین میدان

جستجو در کابل پرس