IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 75708

نظام غیر متمرکز در کانفرانس روند مونیخ

21 آگوست 2013, 21:13, توسط پرویز "بهمن"

سلام به نادر جان اوغان وهمچنان دوستی که خودش را افغان نامیده است!
اول میخواهم راجع به پیام نادرک اوغان باید بگویم که اگر خودت از زیر پردهء نام مستعار بیرون بدر آیی حتما معلوم می شود که درسالهای راکت پرانی گلبدین درکدام صف قرار داشتی، تا وقتیکه ازچنین پردهء ضخیم عصمت بیرون نیامده ایی اتهام بستن جمعی به یک جریان یا یک ائتلاف سیاسی با هیچ منطق سیاسی ودینی همخوانی نداشته وکسانیکه به شکل دسته جمعی همه را بدون استثناء بنام قاتلان وجنایت کاران حکم میدهند آبشخور فکری شان کتابهای هتلر وموسیلینی وگوبلز است، چنین برچسب زدنها نزد اهل تحقیق به اندازهء( گوز خر) هم اهمیت ندارد، من ازخواننده گان سایت کابل پرس خیلی معذرت میخواهم که چنین عبارت سخیف را دربرابر نادرک اوغان استفاده کردم، چون چارهء دیگر نداشتم وزبان محاوره ودیالوگ با اوغان ادبیات خاص را تقاضا میکند. دیالوگ با افغان ازهرقماش که باشد متاسفانه تا حدی حوصله گیر می شود و ناچار پیام گذار را مجبور به استفاده از کلمات نا شایست می کند. چون نسل اوغان نسل خربوده وبرای اولین بار در تاریخ انسانیت خویشاوندی میان انسان وخر با همین ایل جلیل صورت گرفته است، تازه ترین تحقیقات باستانشناسی نشان میدهد که درطویلهء حیوانات دراثر مقاربت جنسی یک دختر اصیل افغان باخر موجودی بنام ( افغان) درمیان کوه های سلیمان پیدا شد که نامش را در ابتدا ( خروتی) یعنی (خرک کوچک) گذاشتند، واین خرک کوچک آهسته آهسته رشد کرد ونام مبارک ( افغان) را صاحب شد. بناء با این جلیل با همان ادبیات خاص خودش باید برخورد کرد. درادبیات مردمی این ایل جلیل ذکر آلات تناسلی مردانه وزنانه ، یک چیز عادی وقبول شده است، چنانچه اگر به مضامین ومقالات ماکسیم گورکی این ایل جلیل یعنی محترم عصمت قانع توجه کنیم، کلماتی چون : (غین)،( کونه)، (غوٌل گائیدن) را به وفرت میتوان یافت. دراشعار حماسی وعشقی بچه باز مشهور (حمید ماشوخیل) الفاظ توصیفی برای مقعد پسران جوان وسورین وکمر آنها خیلی ها به وفرت یافت میشود.
درعکس های تاریخی که بنده چندی قبل درسایت کابل پرس گذاشته ام بوضاحت نشان میدهد که پشتونها اولین انسانهای روی زمین بوده اند که درقدیم با خر ها مقاربت جنسی می کردند. پیکره های باستانی که توسط حفریات باستانشناسان از حول وحوش پشاور بدست آمده نشان میدهد که اجداد پشتونهای اصیل از عملیهء سکس با خر بیشتر لذت می برند تا سکس با انسان. این پیکره ها حالا هم درموزیم پشاور موجود است وافغانهای آندیار به اجداد خرگای شان افتخار میکنند. پیکره های که اجداد پشتونها را درحال سکس با خرها نشان میدهد درحقیقت نشاندهندهء یکی از قدیمی ترین میراثهای فرهنگی جهان بشما میرود که از عادات وتقالید پشتونها در عصر باستان پرده برداشته است ودرحقیقت جزو فرهنگ افغانی یا پشتونی می باشد که درمراجع بزرگ فرهنگی چون یونسکو بحیث میراث فرهنگی گندهارا ثبت گردیده است .

بناء عقده ایی بودن نادرجان ویاهم شخصی که خودش را با افتخار افغان معرفی کرده است ریشه درهمین پیوند خونی میان خر واجداد بزرگ شان دارد. طوریکه هردو این عالی جنابان بی جهت مانند خر هر دوپایشان را دریک موزه کرده وهمه را مانند ملاعمر به یک چشم دیده وبدون فیصلهء دادگاه ویا محکمه ویا کدام سند علمی وتاریخی یکی آن همهء هزاره ها را بخاطر تشابهات ظاهر ی شان اولادهء مغول وچنگیز معرفی میکند ودیگرش هم بدون کوچکترین ملاحظهء حقوقی وکیفری با دل خیلی باز همه را قاتل شصت وپنج هزار انسان کابلی معرفی کند تا انظار را از دیدن قاتلان فعلی منحرف نماید . این نوع حکم کردن واین چنین فیصله از اشخاصی بر می آید که ازنسل خر می باشند وعقده های حقارت درونی تا مغز استخوان ایشان را اذیت میکند وطوریکه دربالا نیز اشاره شد از تاکتیک همان استادان بزرگ شان کار میگیرند .
اما پاسخ بنده به هردوی این جوانان اصیل اوغان این است که : کسانی را که شما قاتل میدانید من آنها را قاتل نمیدانم واینکه کیها با کی ائتلاف میکنند روی کدام اصول ومبادی سیاسی باهم توافق کرده اند اطلاع چندانی ندارم وتاکنون نیز ازهیچ ائتلافی دفاع نکرده ام.. به جناب افغان محترم نیز گوشزد میکنم که هزاره ها ازنسل مغول وچنگیز نیستند. قدامت تاریخی هزاره ها حتی قبل ازهجوم چنگیز وهلاکو وتیمور لنگ درهمین مناطق غرجستان وبامیان وارغنداب وزمینداور وبست واروزگان ودیراووت وتیرا نظر به اسناد موثق بزرگترین مراکز تحقیقاتی بین المللی چون یونسکو ثبت شده است، اولاده های مغول را بیشتر درمیان پشتونها میتوان یافت.
درقسمت ایجاد تغیرات جغرافیوی من نظر قبلی ام را اینجا دوباره نمیخواهم تکرار کنم. دوستان موفق باشند

جستجو در کابل پرس