IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 75974

فرهاد دريا، تجسم خود شيفته گى پايان ناپذير

2 سپتامبر 2013, 07:11, توسط جواد

یگانه برداشت را که از تمام متن نوشته شده توسط آقای جعفر رضایی می توان کرد، همانا احساس نفرت، کمبودی فکری و اجتماعی ، بیسوادی و عدم کوچکترین احساس مثبت در زندگی است. همه انسان ها در تغییر هستند و واه به جان انسان که از تغییر خود بترسد و از تغییر دیگران متنفر باشد. بلی، فرهاد دریا تغییر کرده است. همه ی ما ، چه به این سوی دریا ها و کوهها، و چه در وطن عزیز ما ، کم و بیش از زندگی آموختیم، از گذشته ی خود آموختیم، از اشتباهات خود. فرهاد دریا هم آموخت و در هر لمحه و لحظ ی از هنر خود فهمید که برای وطن و مردمش چه اهمیت دارد. ای کاش فرهاد های دیگری هم میبودند که تا امروز سرنوشت هنر موسیقی زیبای ما، چه در داخل و چه در خارج از وطن، مملو از بازاری بودن نمیبود و آینده روشنتری میداشت. آقای رضایی، صرف یکبار خود را زحمت داده، و اگر خود را هموطن فرهاد دریا میدانید، به این فکر کنید که شما چه آرزو و انتظاری ازین متن مملو از انزجار و تنفر خود داشتید؟ آیا جواب ندادن فرهاد دریا به پیام های شما به فیسبوک شما را وادار به نوشتن این همه کلمات بیجا و بی محتوا و بدون کوچکترین پشتوانه ی انسانی و معنوی و خالی از همه حقایق ساخت و یا اینکه شما هم رهگذری ازین وطن زیبای ما هستید که در راه رسیدن به دیار داریوش اقبالی و جان لنن (که لنین نیست) آرزوی و امید جلب توجه ما را داشته خواستید تخم نفرت را که در دل دارید، اینجا بکارید؟ فرهاد دریا یگانه است و تا زنده است و زنده هستیم دوستش خواهد داشتیم. سالهاست که فرهاد زنده است و برای ما مردم خود می سراید، بهترین ها را به مردم خود تحفه میدهد....به هر زبان.....دری، پشتو، هزارگی و ازبکی......با لنگی، بیدون لنگی، و اگر چهره فرهاد جوان مانده، نمایندگی از درون خود فرهاد میکند که زیبا است و پاک است. اگر شما هم کمی متوجه بی آلایشی و پاکی قلب خود شوید، دیگر هیچ وقت حسرت فرهاد دریا را نخواهید خورد و هیچ وقت با چنین کلمات هرزه و بی محتوا مجبور نخواهد بودید که نقل مجلس قرار بگیرید. یگان انسان حتی با فوتو شاپ هم زیباتر نمیشوند. زنده باد فرهاد دریا ی ما .

جستجو در کابل پرس