IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 75976

فرهاد دريا، تجسم خود شيفته گى پايان ناپذير

2 سپتامبر 2013, 08:01, توسط بی وطن!

رضایی عزیز فرهاد جوی چه این ناقلین پاکستانی الاصل از نواده گان عبدالرحمن و از تبار اسپین اوغان با اندیشه های فاشیستی میباشد! سراسر اندیشه و تفکر این طایفه و قوم را را خود بر تر بینی کاذب، به گندیده گی کشانده است. تا به انجا که حتی بمب را در مقعد خویش انفجار میدهند و.. صه سد سال حاکمیت و قدرت این توله های حرامی را نگاه کنید که چه به سر مان آورده اند؟ دور نمای اندیشه این بر بر ها را نگاه کنید که برای مان چه نقشه های شوم و رذالت مندانه یی را در سر می پرورانند! حال با این وصف از این جوی چه، و یا سراب دریا مانند شما چه توقعی دارید؟؟؟

جستجو در کابل پرس