IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 15824

میلیونر های جدید را می شناسید؟

2 جون 2008, 20:01, توسط جواد

لعنت خدا به این انسان های بی وجدان و بی احساس. برای خدا این چه ظلم است که در کشور ما پایان ندارد. اطفال ما از گرسنگی رنج میکشند و علف برای خوردن شان در کوه پیدا نمیشه یک عده فاسدی نکتای میزنند و با غرور در موتر های دولتی پایان بالا مشغول گشت زنی و خوش گزرانی هستند.
نفرین براین رشوه خوران بی احساس.
نفرین بر شرکای تیم کرزی و برادران تجار کرزی. برادران رستورانت چلان کرزی که در دهن شان مگس خانه کرده بود و انتظار میکشیدند تا مگر لقمه نانی را به مشتریان خود بفروشند امروز نام تجار بالای شان گذاشته می شود. این رستورانت های نیز از پول دزدی، چور چپاول و قاچاق چرس همان کسب پدری، آباد شده بود (قرار اظهارات اخیر خود کرزی که از 300 سال است خانواده اش بر مردم در کندهار حکمرانی کرده است و تجارت پیشه بوده اند) این دروغ شاخ دار. کرزی حد اقل از قوم خود بشرم. وقتی که این سخنان را بزبان میآور ی چرا خجالت نمیکشی . بهتر آن است که کرزی اعتراف کنی که خودد و برادرانت کسب دزدی و قاچاق را از 300 به اینطرف از پدران و نیا کان خود به میراث گرفته اید و پدر قاچاق برتان از سوی قاچاقچیان مواد مخدر به قتل رسید. خدا داند که با این اظهارات خودکرزی طالبان (ده دی خوری بچیان) را چقد به خنده آورده باشد، که بی شرمانه از جنایات براداران خود دفاع میکند و آنرا مایه افتخار اجداد خود میداند.
من نمی دانم که کرزی و اجدادش چرا از ملت بخاطر ختا ها و ظلم شان معذزت نمیخواهند که نا جوان مردان از آن دروه های سیا و ننگین که هنوز میراث آن تا سر حد انتحاری مصیبت می آفریند، معذرت نمیخواهند و این دوره سیاه و 300 سال تشنج و اختناق را بی شرمانه بر روی ما میکشند. بجای اینکه با یاد این دوره 300 کرزی از عملکرد 300 ساله شان که هیچ افتخاری انسانی ندارند به ندامت یاد نمیکنند که ا ز آن به افتخار یاد میکنند. کدام افتخار؟ چه افتخاراتی را دارند که از آن یاد میکنند. 300 سال ظلم، استبداد، خشونت، عقب گرایی، چور چپاول، مزدوری بیگانه، ظلم وحشت بر ملت بیچاره دیگر چه افتخار؟
اول اینکه کرزی باید از 300 سال بکاهد مدت زمان دقیق تری از این دوره سیا ه اجداد خود را بیان کند، دوم اینکه بجای فخر فروشی عذر خواهی کند. کرزی غیر از دروغ دیگر افتخاری را برای ملت به ارمغان نیاورده ای. از این فرصت طلای به نسبت ضعف رهبری و خبس تعصب گروهی، استفاده ای نیک برای مردمت نکرده و حال ادعا داری که 300 سال بر ما حکومت کرده ای و حسرت طالب شدن را میکشی.
چانس طلای ملت مارا به دستان نا پاکت آتش زدی. مشرف رییس جمهور پاکستان در طی این دوره از دشوار تری بحران خودرانجات داد و تو تمام شراط و چانس استفاده خوب را به خاطر عقد ه های درون خود بر باد دادی. امروز افغانستان سالهای دیگر باید رنج عذاب این ختاهای عمدی تورا بچشند.
ما با این امکانات جامعه جهانی چه توقع در سر داشتیم و کرزی از به چه دست آورد های دل خوش میکند و بروی ملت گرسنه و بیچاره ما آنرا میکشاند.
یک بار دیگر لعنت به کاظم و گماشته گانش. لعنت به طبقه ای که در افغانستان دعوای خانی و بزرگی کردند. شاد باد روح شهدای بزرگ افغانستان.
پدر و پد رکلان کاظم شخصیت های خوبی بودند و مردن از آنها خاطرات خوبی دارند، خدا کنده که روح آنها با اخلاق کاظم و نذیر در عذاب نباشد. کاظم ایا فکر میکنی که تحفه ای خوبی با خود جمع کرده ای که در روزآخرت آنرا به پدر و کاکاه شهید ت می بری. عجز، شکستگی، صداقت، راستی، گزشت و مردانه گی بهتر از ثروت های دزدی است.

جستجو در کابل پرس