IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 77314

سوداگران سیاه سخن یا افزار نحس تفرقه و نفاق در میان اقوام و ملیتهای محروم کشور

4 نوامبر 2013, 15:18, توسط عیار

سلام خدمت دوستان دانشمند واهل قلم ازبک تبار هریک محترم دا‍کترصاحب تیمور تالقانی؛ تیمور جان یفتلی وهمچنان جاوید جان قره!
ازاینکه خدمت شما دیر تر رسیدم خیلی از حضور شما عالی جنابان دانشمند معذرت میخواهم. اما حالا بعد ازگذشت چند روز میخواهم به هرسه شما عزیزان جواب ذیل را بنگارم امیدوارم که از روک گویی وراست گویی بنده خسته نشوید.
اولا خدمت تیمور جان تالقانی که اینجا فرموده اند:
(شما یک بار تاریخ خونبار 30 سال اخیر را مرور نمایید وآنگاه خوب درک میکنید که کله خام سیاسی است و که کله پخته دارد ؟ نمک حرامی و وجدان آلوده نیز حد و سرحد دارد واما " چونان که دیده میشود شما نه وجدان دارید و در گفتن دروغ سرحد! اگر وجدان دارید که بگوید که بود شما دزدان و آدم کشان دره ای خشک پنجشیر را به قدرت رساند)
در جواب باید عرض نمایم که نه من خودم پنجشیری هستم ونه هم به احزاب جهادی کدام پیوند فکری دارم ولی از آنجاییکه شما د‍کتر گرامی مرا به مراجعهء بازخوانی حوادث تاریخ سی سال اخیر دعوت کرده اید باید خدمت شما عرض نمایم که مجاهدان پنجشیر قبل از رسیدن شان به کابل درچند جنگ رویا روی با ملیشه های جنرال دوستم و امان الله گلم جم درشمال افغانستان پوز ملیشه های ازبک را بخاک مالیدند. درخواجه غار درخان آباد درینگی قلعه ودشت قلعه نیروهای فرمانده مسعود برتری رزمی شان را بالای ملیشه های دوستمی چندین بار ثابت کرده اند که همهء آن جنگها ثبت اوراق تاریخ شده است. اما این پرسش شما که کی ها دزدان ویاغی های پنجشیری را به کابل بقدرت رساند اینجا نیز شما بی انصافی کرده اید. حقیقت آنست که مجاهدان پنجشیری دزدان ملیشهء دوستم وگلم جم را باخودشان به کابل آوردند.؛ وبخاطر این کار شان؛ پنجشیریها ؛ دشمنی پشتونها را بجان خریدند. ورنه میان مجاهدان شمال وجنوب درآنوقتها آنقدر تضاد فکری وجود نداشت ونه هم پشتونها آنقدر علیه مسعود کدام حساسیت داشتند بلکه برعکس میتوان گفت که بیشترین قوماندانهای جهادی احمدشاه مسعود را هم درشمال وهم درجنوب در ولایاتی مانند : لغمان وننگرهار وقندهار ولوگر وپکتیا وفراه ونیمروز وهرات وپکتیا وغزنی پشتونها تشکیل میدادند که بهترین رابطهء سازمانی را با احمدشاه مسعود داشتند. اما در بغل گرفتن جنرال دوستم توسط مسعود مثل دربغل گرفتن یک سگ مرداری بود که تمام مرداریهایش درکالای سفید مسعود پاک شد وبعدا همین سگ مردار توسط صبغت الله مجددی با شامپوهای غربی وپاکستانی غسل داده شد وبعدا نام الحاج عبدالرشید دوستم را کسب کرد وبار دیگر همین سگ علیه ولینعمتهای خود چون مسعود وجنرال مومن شهید به بغاوت دست زد. آیا فکر میکنید که مردم این موضوعات را فراموش کرده اند؟ آیا فکر میکنید که ترور شهید جنرال مومن را توسط این دهقان بچهء ازبک تبارتان صورت نگرفته است؟
شما را به وجدانهای خفتهء تان قسم است که اگر بغاوت شخصیت نظامی تاجیک تبار چون مرحوم جنرال مومن در حیرتان نمی بود آیا جنرال دوستم جرات بغاوت دربرابر دولت نجیب را داشت؟
اگر جنرال نبی عظیمی وآصف دلاور امر داخل شدن قوتهای دوستم را به کابل نمیدادند آیا دوستم قدرت و یارای داخل شدن به کابل را درآنوقت داشت؟
پس اعتراف کنید که این پنجشیریها وتاجیکها بودند که شما را ازموقف یک ملیشهء بدنام دزد ورهزن وقاتل تا رهبری یک جنبش ملی بالا بردند ولی رهبر معظم تان آنقدر کم ظرف وناسپاس بود که بمجرد ملاقاتش باصبغت الله مجددی سر ازپا نشناخت وخواست قبلهء خودرا از مسعود به مجددی بگرداند وبعد که دید مجددی هم ضعیف است به ربانی رو آورد وسپس بدامان همان به دامن گلبدین خان افتید. شما بفرمائید حالا برای ما تشریح نمائید که کی ؛ کی را بقدرت رسانده است ؟
درمورد استعمال کلمهء دزدان پنجشیری نیز شما انصاف را رعایت نکرده اید. زیرا همهء ساکنان مناطق کارتهء تو ورحمن مینه وشاه شهید کابل درآن سالهای نود میلادی همه بیاد دارند که ملیشه های دوستم در دزدی وچور وچپاول وتعرض به دختران وزنان مردم بیدفاع کابل کوچکترین مرز اخلاقی را هم برسمیت نشاخته اند. آیا جناب عالی؛ کدام روز سری به سایت های پشتو منجمله سایتهای بینوا وافغان جرمن ولر وبر وغیره زده اید که آنها درمورد دزدی وجنایت ملیشه های دوستم چه اسنادی را ارائه کرده اند؟ یقینا که سری نزده اید ؛ بناء به همین خاطر است که شما خیلی احساساتی بدیگران توهین میکنید ولی یکبار سر خویش را به گریبان خود نمی اندازید وچهره های منفورتان را درآئینه نمی بنید ویکطرفه قضاوت میکنید. من بشما این وعده را میدهم تا وقتیکه شما به نظریات مخالفان تان اهمیت ندهید همچنان خر و کله خام باقی می مانید.
من زمانیکه لفظ کله خام را استعمال کرده ام شما خیلی برآشفتید که من چرا چنین لفظی را علیه شما بکار برده ام ولی آنچه که ازقلم های گرانقیمت شما به روی صفحهء کابل پرس ریخته است کله خامی تان را خودتان ثابت کرده اید وحاجت به این نیست که با شما بحث وجدل اضافی براه بیندازیم.من چرا شما را خام کله گفته ام؟ بخاطر اینکه نظر به اعتراف خودتان که شما از سالها به اینطرف تولید کننده گان قیمت بهاترین قالینهای سرزمین ما بوده اید واین فرهنگ سرزمین ما را به جهانیان شما عزیزان معرفی کرده اید ولی نباید فراموش کنید که همین تولید کننده گان قالین یعنی شما در مرحلهء طفولیت بخاطر اینکه مزاحمتی به ماداران بیچارهء تان نکنید تریاک خورانده شده اید. بفرمائید به مراکز تحقیقاتی علمی اروپا مراجعه کنید و تاثیرات مخرب تریاک را بالای اطفال نوزاد مطالعه کنید وآنگاه خودتان را مورد معاینات پزشکی قرار دهید تا بدانید که چقدر درکلهء شما مغز باقی مانده است.
هدف من ازاستعمال این لفظ علیه شما دشنام نیست بلکه یک واقعیت عینی است که آنرا هم شما وهم دیگران قبول دارند که شما عالی جنابان قالین باف در ایام کودکی تریاک خورانده شده اید واین احساسات خشک شما نیز ناشی از تاثیرات روانی همان تریاک است.
موضوع دیگریکه شما محترم تیمور تالقانی به آن تماس گرفته اید بکاربگیری الفاظ نوکر ونفرخدمتهای سلطنت وغیره علیه تاجیکها می باشد. من ازشما سوال میکنم که اگر تاجیکها نفر خدمت ونوکرخاندانهای سلنطتی دوران گذشته بودند شما چه بودید؟ آیا شما درموقف سرداری وباداری قرار داشتید؟ آیا شما نیز مانند هزاره ها وتاجیکها پاک کننده های کناراب های افسران پشتون نبودید؟ آیا شما هم وظیفهء پاک کردن چتلی اطفال نوزاد را درخانه های افسران وصاحبمنصبان پشتون بعهده نداشتید؟ درجواب خواهید گفت که بلی من هم مانند شما نوکر ومزدور بوده ام وعمرم در ذلت وخواری وقالین بافی گذشته است. پس استعمال این الفاظ توسط شما علیه تاجیکها به چه معنی است؟
موضوع دیگر این است که شما کله خامها نماینده گی از خلق مظلوم ازبک نمیکنید. زیرا شما در اروپا با زن واولادهای تان درکنج عافیت خزیده اید واز دور نظاره گر تراژیدیهای افغانستان می باشید بناء شما هرگز نمیتوانید ازخلق ازبک نماینده گی کنید. برعلاوهء اینکه نظر به بعضی اطلاعات موثق شما در ایام جوانی نیز از عزت نفس برخوردار نبودید و وظیفهء زنهای بدکاره را بعهده داشتید. یک برادر تالقانی گفت که دوران بیریش بودن دکتر تیمور تالقانی را بیاد دارم که روزی میان تاس بازان ولواطت کاران تالقان بخاطر وی جنگ ودرگیری هم رخ داده است. همین توردیقل خان میمنگی نیز از سابقهء مثبت اخلاقی برخوردار نیست. چشمهایش به یک مفعول تمام عیار می ماند. نظر به گفتهء دوستان فاریابی؛ توردیقل خان هم درنوجوانی کم از تیمور تالقانی نبود. بوی گند رسوایی های اخلاقی تان درآن سالها مشام همهء همولایتی های تانرا آزار میداد ولی حالا که گوشه های انزوا را در اروپا راحت یافته اید مقاله می نویسد ونفرت پخش میکنید به هموطنان وهمسایه های تان دشنام میزنید به آنانیکه شما را در بغل گرفتند وکالاهای شانرا مردار ساختند وتمام کثافت شما را پاک کردند دشنام میزنید آیا این جوانمردی است؟ نخیر! این کار شما همان عادت فاحشه های هندی است.
شما برای یک لحظه فلمهای زن رقصانی دهفان بچهء ازبک الحاج عبدالرشید دوستم را که حالا درمیان کاربران شبکه های اجتماعی دست بدست میگردد نگاه کنید بعدا اینجا برای خواننده گان کابل پرس بنویسد که آیا همهء ازبکها مانند جنرال دوستم زن وخواهر خودرا در میان مردم میرقصانند؟ آیا این فلم ها ذرهء از وجدان وشرف را دروجود شما وجناب توردیقل خان زنده نمیکند؟ شما ازکی دفاع میکنید؟ ازکسیکه نه ناموس دارد ونه خواهر ونه مادر؛ آیا چنین شخصیتی سزاوار این است که رهبری یک ملیت مظلوم را بعهده بگیرد؟
حالا تیمور جان تالقانی را بخداوند سپرده وخدمت دوست نهایت ارجمند ودانشمند قلمبدست محترم تیمور یفتلی عرض ادب دارم ایشان میفرمایند:

(ما اوزبیک‌ها و تورکمن‌ها به نتیجه رسیدهٔ ایم ، طالب را بالای شما راسیست‌های پان فارسییسم ترجیع میدهیم و در کنار شما نخواهیم ایستاد ، حتی آماده هستیم همان شکلی که نیرو‌های مسعود این جاسوس روس را از کوه‌های شمال سالنگ و عطا را از شهر مزار بیرون رانده بودیم ،بیرون برانیم )
دوست عزیز!
این وطن نه مال تو است ونه هم مال آن اوغان طالب قبیلوی کوه های سلیمان. شما سه صد سال است که این وطن واین مردم بیچاره را بخاطر سلطهء ترکی واوغانی تان میدان بزکشی جور کرده اید. درینجا یگانه مردم بیچاره ومظلومی که قربانی این وحشتهای تاریخی شما شده اند تاجیکها بوده اند.
هشت هزار نفر نظامی طالب پشتون تبار را شما ناجوانمردانه به امر استر جنرال عبدالرشید دوستم زنده زنده زیر خاک کرده اید بفرمائید اول باخودتان دریک فضای انسانی وحقوقی ازین جنایت غیر انسانی تان به طالبان جواب بگوئید وبعد باهم قرار داد صلح ابدی امضا کنید تا دیگر تاجیکان بیچاره قربانی این غول گری ها و وحشی گریهای شما وطالبان نشوند. ما هرگز کدام حسادتی بخاطر یکجا شدن شما با طلبه ها نداریم ولی این حق ماست که بگویم که این وطن نه متعلق به اوغان است ونه به بقایای وحشی لشکریان ایلغاری که ازکوه های اورال پدران شان برای چور وچپاول این سرزمین ریختند. اگر انسان استید وشیر انسان را خورده اید باید مانند انسان فرهنگ همزیستی را تمرین کنید درغیر آن تاجیکها نه با وحشی گری ها شما کدام نسبت تاریخی دارند ونه باوحشی گریهای طالبان کرام. هردو دشمن مال وجان مردم شمال این سرزمین استید.
اگر زیاده تر ازین میخواستید بنده درخدمت شما قرار دارم.

جستجو در کابل پرس