IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 77344

سوداگران سیاه سخن یا افزار نحس تفرقه و نفاق در میان اقوام و ملیتهای محروم کشور

6 نوامبر 2013, 12:52, توسط عیار

بخمن جان عزیزم!
ممنون از اینکه مطالب مرا خوانده ایی ولی باوجودیکه جناب عالی نام بخمن پنجشیری را برایت انتخاب کرده ایی بالای آقای پرویز بهمن وکارمل ومسعود بیجا تاخت وتاز کرده ایی . در پیام اول ات مرا بجای جلال آبادی به اشتباه گرفته بودی ولی مثل اینکه کمی بیشتر پیامهایم را مطالعه کردی دانستی که من جلال آبادی نیستم ولی حالا مرا پرویز بهمن فکر کرده ایی.
نخیر بخمن جان! تو با شخصی بنام عیار مقابل هستی. من عیاری استم که در کشور اسپانیا همین آقای توردیقل را دریک جلسه ای رسمی از نزدیک ملاقات کرده ام واز میزان تحمل پذیری وآداب ونزاکت های اجتماعی اش بخوبی آگاه شدم. درهمان جلسه بود که جناب ایشان علنا زبان فارسی را معادل زبان پشتو برای خودش بیگانه اعلام کرد من ازهمان زمان دانستم که میان ازبکها وتاجیکها مشکلات نا سازگاری وانعطاف ناپذیری بمراتب زیادتر از مشکلات پشتون وغیر پشتون می باشد.
بخمن جان!
‍کارمل ومسعود از دنیا رفته اند ولی من وتو وجناب دکتر ؟! تالقانی زنده هستیم وفردا نسلهای دیگر ازبک وتاجک وپشتون نیز از راه میرسند. این من وشما استیم که به توده های بی خبر ؛فکر واندیشه تولید میکنیم. توده های عوام از اندیشه وتفکر من وتو پیروی میکنند. بیائید که بخاطر بیان واظهار حقیقت اگر یکدیگر خویش را دشنام هم میزنیم باید ازخلال دشنام های ما یک گوشهء حقیقت را روشن نمائیم تا نسلهای آینده از آن درس عبرت بگیرند واشتباهات گذشتگان را تکرار نکنند. درحقیقت فلسفهء غایی خواندن وبازخوانی حوادث تاریخ همین است که انسان از خطا ها واشتباهات گذشتانش درس عبرت بگیرد. روی همین اصل من از آقای دکتر!!!!؟ تیمور تالقانی؛ شخصیت مبارز !!!؟ وقلمبدست ازبک خواستم تا خودش را قبل از هرچیز خالی از تعصبات خشک ازبکی بکند وبعد وارد میدان شود. دشنام دادن ؛ صِرف بخاطر دشنام دادن زیبندهء یک قلمبدست بافرهنگ نیست چه خاصا دشنام دادن به آدرس اشخاص وافراد بیخبری مانند بشیر بغلانی بیچاره ای که اصلا در ماجرای ما وشما دخیل نیست کمال بیغرتی وبی ناموسی است. بناء از شما نیز خواهش مندم اگر قصد ادامهء بحث را دارید اولتر از همه خودتان را از حب وبغض های شخصی وسلیقوی خالی کنید تا بتوانید سخنان مخالفان تانرا نیز درک کنید تاوقتیکه قدرت درک سخنان مخالف تان را نداشته باشید شما همچنان با کمال معذرت « خر» باقی می مانید.
آنچه شما از پیروان مسعود میخواهید این است که: آنها باید مسعود را بحیث قاتل وجنایتکار برسمیت بشناسند اورا عامل فروپاشی ائتلاف جبل السراج بدانند. اورا قاتل دسته جمعی هزاره ها در افشار بدانند. اورا مرد بدعهد وپیمانشکن بدانند ودرعوض؛ جنرال عبدالرشید دوستم را مرد میدان وعامل اصلی سقوط دولت نجیب یگانه نجات دهندهء ازبک ها از دست ظلم پشتونها وگلبدین وطالبان بدانند . هیچ انتقادی نباید به آدرس وی بنویسند واگر هرکی کوچکترین اما واگری را را براه بیندازد او نوکر ایران وپان فارسیست است. خاین به منافع اقوام غیر پشتون وستمدیده است او فاشیست است و ضد قوم ازبک است. درحالیکه؛
اسناد وشواهد تاریخی؛ خلاف این موضوعات را ثابت میکند. عامل سقوط دولت نجیب نه جنرال دوستم بلکه جنرال مومن اندرابی تاجیک بود. اشتراک فرقهء ۵۳ ملیشهء دوستم علیه نیروی گلبدین در پهلوی نیروهای شورای نظار وجنرال مومن وجنرال بابه جان وگارنیزیون کابل برهبری جنرال عظیمی وآصف دلاور صورت گرفته است. درمورد تعهد شکنی نیز این جنرال دوستم بود که بعداز سفر صیغت الله مجددی به مزار ؛ خودش را یکه تاز میدان دانست واز همان روز به بعد قبلهء خودش را از مسعود بسوی رهبران جهادی تغیر داد تا اینکه درکمال نامردی ونا جوانی یک جنرال همسنگر تاجیک تبار خودش را یعنی جنرال مومن را به مشورهء گلبدین به شهادت رساند. ازنظر اخلاقی نیز فلم زن رقصانی وبی ناموسی این جنرال همین اکنون درفیس بوک میان کاربران دست بدست میگردد. پس حالا شما بفرمائید بمن مشوره دهید که کی ها باید از لاک تعصبات قومی بیرون شوند؟

حالا که جناب توردیقل خان میمنگی از تجلیل نمودن همچو یک شخصیت بی ناموسی وجانی بنام جنرال عبدالرشید دوستم به وجد آمده است واورا بخاطر ازبک بودنش دهقان بچهء ازبک لقب داده است می پرسم درصورتیکه جناب عالی از همچو یک انسان پست بخاطر ازبک بودنش تجلیل بعمل می آورید وجنایات اورا نادیده میگیرید از تاجکان چرا توقع دارید که از مسعود شان چشم بپوشند؟
منطق این سخن درکجاست که ازبکها دوستم را دهفان بچهء ازبک لقب بدهند ولی تاجکها مسعود را جانی وجنایت کار بخوانند؟
کسیکه خواهر ومادرش را درمحفل عام برقصاند وخودش مانند خر نشه باشد از او بخاطر ازبک بودنش تجلیل بعمل بیاید ولی ی‍ک فرد دیگر بخاطر گناهان ناکرده اش محکوم به خیانت وتعهد شکنی شود؟
شخصیتی که بخاطر انحصار قدرت حتی به ازبک تباران جمعیتی شمال هم رحم نکرده است قابل ستایش می باشد ولی یک فرد دیگر بخاطر هیچ باید خاین نامیده شود؟ آیا شما اگر واقعا وجدان بشری وانسانی دارید میتوانید بگوئید که سر به نیست کردن هشت هزار انسان اسیر جنگی به روی کدام معیارهای جوانمردی وانسانی صورت گرفته است ؟ آیا در درهء پنجشیر اسیران نظامی طالبان نبودند؟ آیا شما اسناد دارید که مسعود هشت هزار اسیر را به امر خودش فرمان قتل عام داده باشد؟

جستجو در کابل پرس