IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 78129

جوانان هزارستان در بامیان برای مقابله با خشونت و اعتیاد دویدند

1 دسامبر 2013, 23:08, توسط حق

منظور شما بهرام از افغانستان کدام کشور است؟ ایا کشورئ است که از زمان ایجاد ان تا کنون قومئ ستمکار .خونریز . وحشئئ . چوپان . ودر اخر خود مردارگر .انتحارئ . بر ان به زور بر دیگر اقوام حکومت کرده اند . ایا تا بحال از خودت پرسیده ائ چرا این کشورئ که متاسفانه باغرضهائ قومئ نام ان از خراسان زمین یا هر نام دیگر تبدیل به نام نا خوشا یند افغانستان شد . که این خود اغاز سیه روزئ دیگر ساکنان این سرزمین پاک شده . حال تو ائ . دغه ز اده . دور از هر تعصبئ .بگو چرا این سر زمین تا این حد از دیگر کشورهائ دنیا پس مان است . اگر شما دغه ها انسان بودید .چرا حال وروز ما به این حالت است . به خدائ پاک سوگند .علتش فقط وجود . شما قوم لجوج است اگر شما مردم پشتون در هر جائ دنیا باشید . به خدا قسم مایه ابرو ریزئ تمام بشریت هستید . من به کتاب خدا سوگند مئ خورم در یکئ از کشورهائ اروپایئ متمدن .. یک عده پشتون را دیدم در یک محل توریستئ .چپلقهایشان را زیر مقعد خود گذاشته . وبا هم دغه پغه مئ کردند . وان هم درمیان پیاده رو . هر توریستئ که از انجا مئ گذشت . با تعجب به انها نگاه مئ کرد . اگر اسمان به زمین بیاید . شما ائ پشتونها . بدون استثنا یکئ تان ادم نمئ شوید . غیر از مواد مخدر . که همانا تنها در امد عمده ئ تان است . که باعث از بین بردن جوانان کارامد . تمام دنیا مئ شود . باعث بیمارئ ایدز بعد از < شادیها > شما هستید چون شما پشتونها عامل مواد مخدر هستید . در اخر همین بس که شما اگر به همان هندوستان که رگ وریشه ئ اصلئ تان مئ باشد .رنگ تان را گم مئ کردید . به نفع دیگر افوام بود . وشما هم مئ توانستید . خود را در انجا غرق در چتلئ که همانا ارزویتان است . مئ کردید

جستجو در کابل پرس