IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 79471

بررسی تولد زبان فارسی – ۲

5 جنوری 2014, 14:41, توسط پرویز "بهمن"

سلام به همهء خواننده گان عزيز وسلام خاص خدمت جناب كاوه!
اين بندهء حقير فقير سر اپا تقصير از جناب محترم شير ساپي با كمال أدب چندين بار تقاضا كردم كه مغز خودشان را بكار اندازند و در ميدان مناظره دلايل منطقي شان را إبراز فرمايند تا هم از نظريات پير ومرشد شان دفاع منطقي كرده باشند وهم زمينهء يك گفتمان سالم را بو جود آورند ولي ايشان بر خلاف اين پيشنهاد عاجزا نهء بنده كما كان به ادامهء سرقت هاي ادبي شان مبادرت ورزيدند وبه اينجانب و جناب كاوه بدون ارائهء هيچ پاسخ منطقي بدشنام متوسل گرديدند.
حالا بخاطر اينكه برايش ثابت كرده باشم كه گاپي برداري از مطالب نشر شدهء در سايت هاي ديگر در كابل پرس نه تنها كه كار اخلاقي نيست، بلكه چندان كار ثقيل هم نيست، حال اگر مسابقه بر سر مقالات نشر شده در سايتهاي إيراني باشد ديگران نيز از عهدهء اين كار برامده ميتوانند، بعنوان نمونه بفرمايد جناب شير ساپي اين را بخوانند:
نامهای زیبای دخترانه تبارمند و ریشه دار ایرانی: بخش دوم
( پ )
پاداش : پاداش
پارمیدا : دختر بردیا و نوه کورش بزرگ
پارمیس : نام دختر بردیا پسر كورش بزرگ
پارند : نیک بختی و فرارونی. نگهبان گنج و خواسته
پاشنگ : خوشه انگور
پاک سیما : از نامهای برگزیده
پاكبانو : آناهیتا، بانوی پاک
پاكچهر : خوش چهره ؛ پاک گوهر
پاكدل : پاكیزه دل، دلپاک، خوش دل
پاكرخ : پاک چهره
پاكروز : از نامهای برگزیده
پاكفر : از نامهای برگزیده
پاكناز : از نامهای برگزیده
پاكیزه : بدون آلودگی، پاک
پامچال : گل زینتی به رنگهای گوناگون
پانته‌آ : پایدار، نام زن آریاسب، سردار نامدار كوروش بزرگ
پانیذ : قند سپید ، شکر
پاکان : جمع پاک ، نیکان
پاکدخت : دختر پاک و بیگناه
پاکرو : پاکدل ، خوش چهره
پاکنوش : انگبین ، عسل
پاینده : استوار ، پابرجا
پایون : زینت و زیور ، آرایش
پاییز : خزان ، قصل برگ ریزان
پدیدار : نمایان ، آشکار ؛ هویدا
پدیده : نوآوری ، تازگی
پرارین : خوب ، نیکو
پُرتاب : دارای تاب و توانایی بسیار
پرتو : فروغ ، روشنایی
پرخیده : سخن سربسته
پردیس : باغ بهشت ؛ بوستان
پرزین : مهره ای در چترنگ ( شترنج )
پرشت : پر آرزو
پرموده : شاهزاده هم زمان انوشیروان ساسانی
پرمون : آرایش ، زینت
پرناز : دارای ناز و نرم
پرند : پارچه ابریشمی
پرندیس : گونه دیگر پرند ، ایریشم
پرنگ : فروغ ، روشنایی
پرنیا : کوتاه شده پرنیان
پرنیان : حریر ، دیبا
پروا : بیم ، فرستاده حسرو پرویز
پرواز : پرتو نور
پروان : چرخ ابریشم تابی
پروانه : از نامهای برگزیده
پروند : ابریشم ، گونه گلابی جنگلی
پروین : نام ستاره‌ای
پرک : ستاره سهیل ، پلک
پری : زن زیبا
پری بانو : از نامهای برگزیده
پری سیما : زیبا روی
پریا : همانند پری
پریچهر : پری رخسار، خوشگل، زیبا روی
پریدخت : از نامهای برگزیده
پریدخت : از نامهای برگزیده
پریرخ : پری رو، پری رخسار، خوبروی
پریروی : خوشگل، زیبا رو
پریزاد : فرزند پری، فرزند زیبا
پریسا : مانند پری
پریسان : از نامهای برگزیده
پریشاد : شاد همچون پری
پریفام : زیبا چهره
پریگون : مانند پری
پریماه : دختر ماه چهره ، زیبای زیبایان
پریمرز : از نامهای برگزیده
پریناز : از نامهای برگزیده
پرینوش : عسل ، نوشیدنی خوشگوار
پریوش : پری مانند
پریکا : همانند پری
پگاه : سپیده ، بامداد
پناه : پشتوانه ، امان
پندار : خیال ، گمان
پوپک : پرنده شانه به سر ، هد هد
پودینه : گیاهی از تیره نعنا
پوران : از نامهای برگزیده
پوروچیستا : نام دختر کوچک اشوزرتشت بزرگ
پورک : دختر بهرام گور
پوری : فرزند خاقان فرغانه
پونه : بوته و گلی خوشبو
پویه : دویدن ، رفتن به آرامی
پیراسته : ساخته و پرداخته ، زینت
پیرایش : زینت کردن ، آرایش شده
پیرایه : آراسته، آرایش
پیروج : مرغی رنگارنگ
پیروزه : سنگی گرانبها و زینتی
پیمانه : جام می ، ساغر
پیوند : خویش ، همبستگی
پیکر : تصویر ، بدنه
( ت )
تابا : زر ، طلا
تابان : نورانی، فروغمند
تابان بخت : تابنده بخت و شانس
تابانچهر : دارای چهره نورانی و تابناک
تاباندخت : دختر نورانی و روشن
تابانروی : از نامهای برگزیده
تابانمهر : از نامهای برگزیده
تابش : نورافشان
تابناک : پرتو، روشنایی
تابنده : تابیدن
تارا : ستاره کوکب ، مردمک چشم
تاران : منسوب به تارا
تازه : نو، پر تراوت،
تاژ : نرم و نازک
تخشک : خوبرو و زیبا
تذرو : نام دختر داریوش سوم هخامنشی
ترانه : تر و تازه، نرم
ترگل : گل تازه
ترمه : پارچه ابریشمی
تُرنج : نام میوه ای است
ترند : مرغی کوچک
ترنگ : آواز تارهای ساز
تَرَنُم : آواز خوش
تروند : میوه نورسیده و بهاره
تریتی : نام دختر میانه اشوزرتشت
تشتر : نام ستاره تیر. نگهبان باران
تكاو : نام یكی از آهنگهای نامی باربد
تمیس : گیاهی بالا رونده
تناز : نام مادر لهراسب. دختر آرش
تنبور : گونه ای ساز، دنبره
تَندُر : بلبل
تندیس : پیكره
تِهرت : نام دختر میانه اشوزرتشت
تهمینه : زن رستم و مادر سهراب
توران : از نامهای برگزیده
تورانبانو : از نامهای برگزیده
توراندخت : از نامهای برگزیده
توفان : تند باد، دوست وامق
تکناز : با ناز و کرشمه
تِیتَک : شبكیه چشم به زبان پهلوی
تیراژه : رنگین کمان
تینا : ناز و کرشمه ، گل و خزه
تیهو : پرنده‌ای خوش رنگ
( ج )
جاگرود : دوشیزه ای در یشتهای اوستا
جالیز : كشتزار
جام : پیاله، ساغر
جان افروز : تابنده جان ، جان فروز
جان پرور : از نامهای برگزیده
جانانه : دوست داشتنی
جانمهر : از نامهای برگزیده
جاودانه : پایدار ، جاودان
جریره : زن سیاوخش، مادر فرود
جلبک : گیاه سبز آبزی
جلگه : زمین پهناور
جوانه : جوان، جوانی،رویش
جویبار : كنار جوی آب
جوینده : جویان ، پژوهشگر
( چ )
چام : ناز و عشوه
چامه : چکامه ؛ شعر ، غزل
چشمه : آب طبیعی از كوه
چشمک : اشاره به گوشه چشم ، نام بانویی در سنگنوشته کعبه زرتشت
چغانه : ابزار موزیک زهی کهن ، کوشنده
چكاو : نام پرنده ای خوش آواز
چكاوک : آهنگی از موزیک ایرانی
چلیپا : گونه چهار گوشه قدیمی ، زلف یار
چمان : خرامان ، آنکه با ناز راه میرود
چَمان : خرامان
چماندخت : دختر خرامان
چماندیس : همانند ناز و کرشمه
چمانه : گونه ای جام می گیاهی
چمیده : رونده با ناز و کرشمه
چهر آذر : آتشگون ، سرخ رو
چهر آرا : نام همای دختر بهمن که ٣٠ سال پادشاهی کرد
چهر افروز : شادی آفرین ، مسرور
چهرزاد : از نامهای برگزیده
چهره : روی ، رخ ، صورت
چوبینه : منسوب به چوبین
چوبینک : گونه دیگر چوبین
چکامه : قصیده ، گونه ای چامه پارسی
چکانه : گونه دیگر چغانه
چکاوه : گونه دیگر چکاوک
چیترا : چهره ، روی
چیترا : از نامهای برگزیده
چیستا : دانش و دانایی . نام جوانترین دختر اشوزرتشت ، ایزد دانش
چیستی : دانش و آگاهی
چیلان : نام دیگر عناب
چیکا : پرنده ای زیبا و کوچک
( خ )
حوشافرید : نیک آفریده ، شادمان زاد
خاور : جای خورشید یا سرزدن خورشید
خاوردخت : دختر شرقی
خجسته : شادباش، فرخنده
خجیر : زیبا روی و پسندیده
خرامان : با ناز و وقار راه رفتن
خرم چهر : از نامهای برگزیده
خرم دخت : دختر شادمان و با نشاط
خرم ناز : دختری که ناز و شادی دارد
خرمدل : خوشدل ، خشنود ، شادمان
خندان : خندیدن ، با لبخند
خندان چهر : گشاده روی ، خندان روی
خندانه : گونه دیگر خندان
خوابنوش : آرام در خواب خوش
خوب چهر : از نامهای برگزیده
خوبرخ : از نامهای برگزیده
خوبروی : از نامهای برگزیده
خورچهر : خورشید گون ، خورشید چهره
خوردخت : از نامهای برگزیده
خورزاد : از نامهای برگزیده
خورشاد : از نامهای برگزیده
خورشید : هور، هور شید
خورشید چهر : از نامهای برگزیده
خُوروَش : همانند خورشید
خوشاب : مرواید، گوهر ، خوش آب و رنگ
خوشبوی : از نامهای برگزیده
خوشچهر : نیکو روی
خوشخو : نیک رفتار، با مهر
خوشدل : شاد، شادمان، خوشنود ؛ خرسند
خوشرنگ : خوب چهره ، با چهره شاد
خوشرو : زیبا روی ، خوش چهره
خوشروی : خوشرو، خوش چهره ، خوشگل
خوشگو : خوش سخن
خوشناز : دارنده ناز و ادای خوش
خوشنما : خوش چهره ، نیک سیما
خوشنوا : خوش آواز، خوش آهنگ
خوشنواز : موسیقیدان ، نیک آهنگ
خوشه : چند دانه که در كنار هم آویزان باشند
خیزران : گیاهی با ساقه های بلند و نی گونه.
(پایان بخش دوم - تارنمای موبد کورش نیکنام)

جستجو در کابل پرس