IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 81536

اشرف غنی احمدزی: پدر فساد مالی افغانستان!

11 آپریل 2014, 04:48, توسط Aryan

چهره های پلید و کثیف پنجشیری های نمکحرام جنایت پیشهٔ و وحشی این پدر لعنت های فاسد شورای نظار و دیگر حیوانات جنایت پیشهٔ وحشی شان مشغول افغانستیزی و پشتون ستیزی میباشند .
پنجشیری های نمکحرام مجهول الهویت ٬این ناموسفروشان ٬ وطنفروشان ٬ الطریقان ٬ آدمکشان ٬ غاصبان ٬ ناقلین ٬ تجاوزگران ٬ دزدان سری گرنه٬سنگدزدان و سنگفروشان را ببینید زیرا در آن آوانیکه کابلیان در خونهای شان شنا میکردند ٬ جان میدادند ٬ خانه های شان تخریب میشد و مادران-پدران و طفلان کابل در داخل کشور و خارج کشور نقل و مکان میکردند و مهاجر میشدند نا دیدگان پنجشیری با چه آب و تابی از حکومت داری و عیش و نوش شان صحبت میکنند
پنجشیری های نمکحرام شورای نظار در عمل نشان دادند که فرزندان این آب و خاک نیستند و بیگانه میباشند.
در ۱۹۹۲-۱۹۹۶ شهری باستانی کابل را که به شهری گلها و مناره ها مشهور بود و یکی از قدیمی ترین شهر های کهن جهان محسوب میشد بویرانه مبدل گردند!
اینکه اکثریت پنجشیریها از طرق های مختلف بر ضدی خلق پشتون تبلیغات زهر آگین میکنند و خلق آریائی الاصل پشتون را از تباری بنی اسرائیل نامیده و یهودی اش میخوانند. جالبتر از همه در ویدئوی که در فیس بوک در معرض تماشا گذاشته شد فردی پنجشیری در حضور داشت ملا مسعود برای باندی شورای نظار نطق ایراد میکند و چنین بگفتارش ادامه میدهد٬ما حکومت را گرفتیم و پادشاهی کردیم وعیش و عیاشی را دیدیم٬موتر های داتستون را سوار شدیم و اگر پشتونهای ......درینجا حاکم شوند چنین و چنان میکنند و............... و جالبر از همه مسعودی جلاد برسم تائید و تصدیق سخنان ضد پشتون آن پنجشیری عیاش سرش را میشوراند ؟
اینکه مردم دری زبان کابل آماج گلوله های آتشین خشم و نفرت پنجشیری های نمکحرام قرار گرفته بودند دلیلش چه است ؟
چه باعث شد که پنجشیریهای نمکحرام باعث نسل کشی هزاره ها در افشار شوند ؟
کابلیان و هزاره ها مگر دری صحبت نمیکنند ?
پس پنجشیریهای نمکحرام چرا با نفرت و انزجاری بی پایان به نسل کشی اینها پرداخت ؟
اینکه پشتون ستیز بوده و هستند و طوری وانمود میکنند که پشتو زبان پاکستانیها میباشد و یا یک زبان نا آشنا برای آنها میباشد پس سوال درینجاست که همین پشتونها بودند که در عصری حبیب اله خان به مهاجران سمرقندی که از چنگ تزاران روسیه پا بفرار گذاشته بودند و از ده بیدی سمرقند بقصدی افغانستان از فراز جیحون عبور کرده بودند اجازه دخول داد.دولت و مردم افغانستان تحت حاکمیت پشتون به مهاجران شرایط زندگی کردن با همی و مسالت آمیز را در کشوری شان فراهم نمود و آنها را در ادارات ملکی و نظامی بکار گمارید.اما بعد از گذشت یک قرن مهاجران دهنپاره-دیده پاره و نهایت گستاخ و نمکحرام با افسار گسیختگی تمام بر علیه خلق پشتون پارس میدهند و مهری یهودی بودن و......به آنها میزنند!
اسنادی انکار نا پذیر بوضاعت دشمنی پنجشیریهای نمکحرام مهاجران سمرقندی را در مقابل خلق دری زبان کابل-مردم هزاره و خلق پشتون می بینید.پس نتیجه میگیریم که همین مهاجران تخم نفاق را بین ملیتها بذر کرده و حالا هم مشغول کاشتن تخم نفاق اند تا با ایجاد تفرقه میان ملیتهای مختلف در مرحله نخست به بقای سیاسی و اجتماعی شان ادامه داده وبیآفزیند و در مرحله دوم با پیشکشیدن فیدرالیسم-سیستم پارلمانی-خود مختاری ....راه را برای تجزیه افغانستان هموار سازند تا منافع باداران خارجی شانرا نتنها تأمین دارند بلکه تضمین نمایند..
هموطن!
دشمن داخلی اشکار است و فعلاٌ پنجشیر را «خود مختار» ساخته اند و شدیداٌ بغارت و دزدی لاجورد-زمرد و یاقوت پرداخته و همچنان پنجشیر را به مخزن انواع سلاح ها تبدیل داشته و مشاوران نظامی روسی و تاجیکی و...... در امورات نظامی به آنها مشوره میدهند.باید پنجشیر را از دست مهاجران نجات داد و نگذاشت تا در آینده ازین نقطه مهم استراتیژیک برای نسل کشی و تجزیه افغانستان استفاده گردد.پنجشیر- کوهستان-کاپیسا و... جزء پروان بزرگ است٬باید به قلمرو پروان دو باره بپیوندد.
احمد شاه مسعود پنجشیر ی جنایتکار !
مسعود ای دانه نفرت، ای مهره وحشت ، ای پدیده لعنت. ببین که چه ظلمی به حق مردم حق پرور این میهن کردی . تو ای لاهوری سرگردان که بپاس شکر ازاین میهن آتش وحشت افروختی و خون ها ریختی، ببین که چه کردی، تن میهن به سیاه کاران جهان بفروختی. مسعود ای سارق خوشبختی مردم ، ای ویرانگر وحشی تو چرا تن مادر میهن به چنگال بدریدی ؟ تن میهن که ترا نام و غنیمت داد . روحت نا شاد

جستجو در کابل پرس