IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 85921

دولت موازی در شمال بدون حضور اوزبیک ها ناممکن است

19 دسامبر 2014, 09:52, توسط فرزند تورکستان

به جواب آقای یما که نوشته آقای فاریابی را نقد کرده اند باید گفت که:
کار را که داکتر عبدالله انجام داد اشتباه نه بلکه برخاسته از اندیشه آنها بود. زیرا نشانه های آنرا طی سالهای 70 همچنان طی همین 13 سال دیدیم. در اول اوزبیک ها به قیادت جنرال دوستم برخاسته و سبب سقوط دولت های کمونیستی شد. با وجود ادعا های خود نمایی گرایانه دوستان ما حقیقت از چشم هیچ کس پنهان نیست. اما همین دوستان "غیر متعصب و متمدن و همه چیز" ما بیشتر آز فاشیست های قبیله گرا" سبب حاشیه رانی اوزبیک ها و بدبختی نتنها اوزبیک ها بلکه هزاره ها و پشتون ها شدند.

میل تفنگ را اول بسوی کسی نمودند که به زور وی صاحب تخت قدرت شدند. و سبب جنگ های داخلی و ظهور افراطیت شد. در مرتبه دوم نیز بعد از سقوط طالبان که مهره اصلی در جوار نیرو های خارجی جنرال دوستم بود. چندین باره در عقب چهره کرزی اوزبیک ها را به حاشیه راندند. و بلاخره در تشکیل تکت انخابات باز هم همان خیانت خود را کرده حتی امتیازات به "گفته شما" تشریفاتی هم قایل نشدند. آیا منحیث یک فرد عاقل طوری که آقای فاریابی هم اشاره کردند با کدام یک صف میبندید؟

با حقیر شمردن ها نمیشود وطن را ساخت. اگر در بین پشتون ها افرادی مانند اسمعیل یون است این را باور کنید که کسانی را از شما میبینم که یون فراموش میشود. حتی همین نوشته های تان از بابت زهر افراطیت و فاشیستی قومی است که ذهن تان را آلوده ساخته. در شمال اگر سر بزنید میبینید که حتی در مناطق مطلق اوزبیک نشین هم ادارات مهم دولتی از جانب شما انحصار شده. نه پشتون. خصوصا در ولایت بلخ برعلاوه صحنه سیاسی بلکه تمام عرصه ها تقریبا فاقد اوزبیک هاست. توسط پشتون ها اگر اینکار صورت میگرفت شعار هایتان قبول بود. اما از جانب برادران تاجیک ما صورت گرفته. جنایات،خیانت ها و انحصار ........ حقایق اوزبیک ها و جنرال دوستم را بعد از یکی شدن با پشتون ها اشرف غنی در رسانه اقرار کرد که همین دوستان تاجیک ما برعلاوه اقرار نمیکند بلکه با استفاده از آن حقیر میشمرند.

چرا بیطرفی را جنرال دوستم که بیشترین جوانان و شیرمردان خود را در راه حقوق قوم و مردم اش قربانی کرده اختیار میکرد؟ آیا مضحک نیست؟ چرا بجای اخذ بیطرفی جنرال دوستم شما او را و قوم او را نمیپذیرید؟

جنرال دوستم بخاطر قدرت دیگران را زیر پا کرده بلکه از دهن دیگران که حق مردم اش را در لباس دوست بلعیده بودند بیرون آورد. و یکه تازی جمعه خان را شاهد نه بلکه مانع یکه تازی های شما و امپراطور پوقانه یی و رسانه یی تان "عطا" میشود.

و فدرالی شدن فقط شعار تان است. چون در حقیقت فدرالی بساط شما را از افغانستان برمی چیند. زیرا در هیچ ولایت اکثریت ندارید. فدرالی فقط جهت جلب توجه دیگران از جانب شما بکار میرود.

جستجو در کابل پرس