IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 85340

کاتب راوی روزهای دشوار

29 اكتبر 2014, 15:43, توسط ارمان

محمد گل خان مهمند یکی از پدران نازیسم افغانی است.
محمد گل خان مهمند - بانی ستم ملی در افغانستان است
توجه: لقب "خان" که يک لقب تورانى- گورگانى ومغولى به گونه نمونه چنگيز خان را همه حاکمان پشتون از احمدخان ابدالى تا داودخان بکار مى بردند!!!!!!!!

در زمان امان‌الله محمد گل خان مهمند نایب‌الحکومهٔ ولایت بلخ شد. وی سیاست پشتون‌سازی را پیشه کرد و اقدامات زیر را انجام داد

آغاز نقل قول
اين مرد وزيرمحمد گل خان مهمند نام دارد در زمان سلطنت محمد ظاهرشاه حاكم ايالت مزار بود و هنوز هم مسجدي بنام اين شخص در شهر مزار شريف واقع دروازه اي بلخ عقب كفايت ماركيت وجود دارد اين شخص براي هويت يابي پشتون ها در افغانستان كنوني كارهاي خيلي زيادي را در شمال افغانستان انجام داده است كه مي شود از آن نام گذاري مناطق تاريخي افغانستان را به زبان پشتو و شخصيت هاي پشتون نام برد و يك خيانت نا بخشودني ديگري را كه اين شخص مرتكب شده آثار خيلي گران بهاي تاريخي و ادبي زبان اوزبيكي را از اشخاص غير مسوول به قيمت هاي خيلي گزاف خريداري و به آتش كشيده و نابود كرده است تا اين كه تاريخ مردم اوزبيك را از صفحات شمال كنده باشند و بعدها براي كودكان بيچاره اي ما در مكاتب درس بدهند و بگويند كه اين اوزبيك ها و تركمنك هاي بيچاره با تاجيكك هاي بي هويت همه مهاجرند و از آن سوي مرزها آمده اند ابومسلم را ايراني معرفي كنند امير تيمور را لنگ و دزد و احمدشاه خان سرباز را بابا و ناجي و قهرمان ملت اين خيال بافي ها تا زمان حكومت طالبان ادامه يافت و در زمان طالبان به گونه اي در برخي از مناطق افغانستان از راه دين و مذهب وارد ذهن يك مشت كودك بيچاره اي مكاتب وارد ساختند تا به چشم آن ها خاك پاشيده و ذهن شان را تغير داده از تاريخ چند هزار ساله اي شان بي خبر نگهداشته شود

اسم هاي برخي از مناطق تاريخي افغانستان به زبان فارسي و اوزبيكي كه به زبان پشتو تغير داده شده

سبزوار ولسوالی / شهرستان در هرات شیندند
شافلان ولسوالی / شهرستان در هرات پشتون زرغون
قره تیپه مرز رسمی هرات با کشور ترمکنستان تورغندی
چهارباغ گلشن محله یست در شمال کشور شینکی
قلعه چه محله یست در شمال کشور اسپین کوت
بنگی آرق محله یست در شمال کشور نوی کوت
دکبرجین محله یست در شمال کشور شلخی
هزاره چقیش محله یست در شمال کشور استول گی
رحمت آباد محله یست در شمال کشور جرگی
یول بولدی محله یست در شمال کشور لیندی
ده دراز محله یست در شمال کشور غشی
قوش تیپه محله یست در شمال کشور منگولی
سمرقندیان محله یست در شمال کشور زرغون کوت
حصارک محله یست در شمال کشور اوغز
چهارسنگ محله یست در شمال کشور سلورتیگی
پلاسپوش محله یست در شمال کشور زوزان
عباد محله یست در شمال کشور دیره گی
چهل ستون محله یست در شمال کشور غندان
کودوخانه محله یست در شمال کشور باندگی
کشک عبدل محله یست در شمال کشور بانده
کول انبو محله یست در شمال کشور منده تی
قریه بهأوالدین محله یست در شمال کشور اشپوله
ایلمانی محله یست در شمال کشور وچه ونه
سلطان خوجه ولی محله یست در شمال کشور میروندی
باغ وراق محله یست در شمال کشور حاجی کوت
زاموکان محله یست در شمال کشور کاکاکوت
بنگاله محله یست در شمال کشور ورخی
آق تیپه محله یست در سرپل اسپین کی
تخت سلطان منطقه یست در شبرغان شین کوت
حسین تابین منطقه یست در شمال کشور غزگی
آقچه نمای منقطه یست در شمال کشور بتی کوت
گومک صالح منقطه یست در شمال کشور بتی
بوینی قره منقطه یست در شمال کشور شولگره
گل قشلاق منطقه یست در سمنگان جوغی
کته قشلاق منطقه یست در سنمگان جگه بانده
مینگ قشلاق منقطه یست در سمنگان زندی کوت
لرغان منقطه یست در سمنگان کلای وزیر
جوی زندان منطقه یست در سمنگان جوی ژوندون
دره زندان منطقه یست در سمنگان دره ژوندون

ضمن دستبرد نامهای تاریخی در مناطق شمالی کشور توسط محمدگل مومند، نام بعضی از محلاتیکه در شهر کابل که از قدیمها مردم کابل آنها را نامگزاری نموده بودند نیز توسط مومند و مومندیان دیگر تغییر داده شده که در زیر شمه ی از آن آمده است:

1. منطقه یی "کوته سنگی" که بنام یکی زنان شاعر بنام (بی بی سنگی) که از کابل بود، او اولین زن سیاستمدار است که توسط عبدالرحمن خان در اتاق یا کوته "سنگی" محبوس شد، منطقه ی مذکور حالا بنام "میرویس میدان" مسما گردیده است .
2. تغییر نام منطقه ی "ده بوری" به "جمال مینه".
3. تغییر نام منطقه ی "شاه شهید و سیاه سنگ" به "سیدنورمحمدشاه مینه".
4. تغیر نام منطقه ی "ده افشار" به "سپین کلی".
5. تغییر نام منطقه ی قلعه ی جرنیل به "خوشحال مینه".
6. تغییر نام قسمت های از کابل قدیم را که بنام "کوجه ی بازار ارگ، خیابان، پل خشتی، کوچی علی رضاخان، و شوربازار" یاد میشده به بنام "جاده نادرپشتون".
7. نامگزاری منطقه یی بنام "وزیرمحمد اکبرخان".
8. نامگزاری منطقه یی بنام “نادرشاه مینه".
9. نامگزای منقطه یی بنام "غازی امان الله خان".
10. نامگزاری منقطه یی بنام "احمدشاه بابا مینه".

نام گزاری بعضی از مکاتب و شفاخانه ها (بیمارستان ها) در شهر کابل بنام های:
1. لیسه خوشحال خان
2. لیسه ملالی
3. لیسه زرغونه
4 زایشگاه ملالی
5. لیسه رحمن بابا
6. لیسه نازو انا
7. لیسه حبیبیه
8. لیسه نادریه
9. لیسه وزیر فتح خان
10. شفاخانه بنام ملالی زیژنتون
11. شفاخانه بنام وزیرمحمد اکبرخان"
پايان نقل قول
۱۳۹۳/۷/۳۰
افتتاح موسسه بایزید روشان به زبان پشتو در کابل : موسسه مسلکی بایزید روشان با ابتکار وزارت امور سرحدات و قبایل و با همکاری معاونت تکنیکی وزارت معارف در تعمیر لیسه رحمان بابا افتتاح گردید.

جستجو در کابل پرس