IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 85365

چرا اشرف غنی، اسید پاشی های اصفهان را محکوم نکرد؟

31 اكتبر 2014, 16:30, توسط داود

نویسنده فوق مریضی نوشتن را دارد . تیزاب پاشی ایران با اشرف غنی چه ارتباط دارد . غنی در وطن خود هزار غم دارد . کدام روز شنیده ای که رهبری ایران راجع به تلفات مردم افغانستان غمرازی کرده باشد . ودر هر ماه کم از کم پنج تن از افغان های را اعدام میکند ومرده انها را به خانه شان تحفه روان میکند و تو خاین از ایران دفاع میکنی لعنت خدا سر تو بی وجدان شود . که همه نوشته هایت بوی نفاق میدهد . اګر مرد باشید یک ویدیو پنج دقیقی را ثبت کنید ودر همین سیت به نشر رسانید که ما چهره منهوس خودترا مشاهده کنیم که خودت کی هستی . همین ایران به نفع امریکا و انګیس کار میکند همین ملاهارا از فرانسه اوردند وبه قدرت رساندند ودر همین منطقه یکجا با پاکستان کار میکنند . حکومت ایران حکومت سوریه ، حزبالله لبنان و ګروه حماس را امریکا ،انګیس واسرایل به میان اوردند وبه نفع انها کار میکنند و اخوندهای ایران اکریت انها یهودهای هزار ساله ایران هستند وحالا در لباس أخوندها کار میکنند . تشکر .

جستجو در کابل پرس