IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 86485

بزرگداشت از مقام 10 آموزگار برتر جهان در لیسه عالی معرفت به روایت عکس

18 فبروری 2015, 02:46

آقای روضه خوان دوست!
فکر میکنم همان حوضه روضه خوانی برای شما راحت تر است تا تحقیق در زمینه تاریخ وتاریخ خوانی. زیرا معلومات شما در زمینه تاریخ اسلام بسیار ناقص است. در باره تاریخ طبری نوشته اید که تاریخ طبری یکهزار سال بعد از محمد نوشته شده، به معلومات تان بیفزایم که قرار مطاله دایرت المعارف اسلام، محمد بن جریر طبری متولد 224 ووفات در سال 310 هجری در بغداد، وی در عین مورخ بودن مفسری پر توان نیز بود، وی کتاب تاریخ طبری را نگاشت که در آن وقایع به ترتیب سال تنظیم شده وتا سال 302 هجری را دربر می گیرد.تاریخ طبری مرجع عمده تاریخ جهان وایران تا اول قرن هجری است. ولی قبل از طبری مورخ نامدار دیگری به نام عبد الملک بن هشام در مصر متولد ودر سال 213 یا 218 هجری فوت کرد. او کتاب معروف سیرت رسول الله رانوشت که مادر ومرجع کلیه تاریخ های اسلامی بحساب می آید. غزوات وجنگ های پیامبر درین دو تاریخ بطور مستند ثبت شده ودر همین دو تاریخ میخوانیم که بجز از جنگ های احد و خندق که دفاعی بود بقیه جنگ های پیامبر همه تعرضی بود که هدف ازان جنگ ها غنیمت اسلامی وتحکیم پایه های حکومت وی بود ودرین راه او روش جنگجوئی سرسخت و بی گذشتی را در پیش گرفته بود که میخواست دیانت یا آیدیالوژی عربی خودرا به زور شمشیر رواج دهد. لذا در مقام تاسیس دولتی بر می آید که درراه تحقق آن از هیچگونه وسیله ای رویگردان نیست. او که در ایام فقر بیش از بیست سال با زنی بیست پنج سال مسن تر ازخودش بسر برده بود به شکل اغراق آمیزی به زن روی می آورد که لازم می افتد پیرامون این زنبارگی محمد نیزصحبت شود.
اما در باره" بهشت اینکه خداوند چنین لطفی را به بنده اش داشته باشد آنهم در دنیای دیگر" نه خیر این لطف خداوند نیست زیرا خداوند عادل و قادر مطلق هرگز کلام غیر منطقی، خرد ناپسند وموهوم را بیان نمی دارد، بهشت موهوم یا روسپی خانه اسلامی از سیاست های زیرکانه محمد بود، او به روحیه اعراب شهوتران آگاه بود وازان طریق آنانرا بسیج کرد و اعلام داشت که تصرف زنان ودختران و اموال ودارای ممالک مفتوحه برای مجاهدین از شیر مادر هم حلالتر است، و اگر درین را کسی کشته می شود او مستقیم به بهشت می رود. ووصف بهشت را هم از قول الله به آنان بیان کردآنهم درروز قیامت!! عربهای جاهل که مشتاق مال غنیمت وزنان ودختران مناطق مرفه و پیشرفته بودند از محمد سوال نکردند که وقتی کشته می شویم جسم ما یازیر خاک می شود ویاهم اگر در بیابان ماند طعمه لاشخوران و روح هم اگر وجود داشته باشد غریزه جنسی ندارد که از نعمات بهشت بهره مند شود وقیامت چه وقت رخ خواهد داد. ازان تاریخ به بعد تا امروز مردم مسلمان درین تار عنکبوتی محمد و قرآن گیر افتاده باجهاد وغنیمت و سو ساید دمار از روز گار مردم بر آورده است.

جستجو در کابل پرس