IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 86614

پس چه باید کرد با آدمکشان؟

28 مارچ 2015, 23:20, توسط Maziyar Roshanak

بلی مشکل اصلی واساسی همین است که راقمان وناصحان واصلاح گران از ذات موضوع ومسله فرار میکنند وبه یک نوع توضیع وتفسیروتشریح ان میپردازند(اسلام خوب است وما انرا بد میفهمیم)وبزدلانه از واقعیات ئ موجود ( بدبختی های متمادی-جهالت وعقبماندگی ذهنی ووو)که در حقیقت همه وهمه زاده ئ دین ومذهب اند.نفس موضوع که همان نفی کلی وجامع دین ومذهب در سیاست است ارقلم میافتد.این اختلاط ومعجون مرکب دین وسیاست درهیچ نقط تاریخ -جر قتل وخونریزی.ادمخوری واستبداد -رهئ به سوی نگشوده است که هیچ بلکه راه را برای مداخله وبه قدرت رسیدن بیگانه هاهموار ومیسروممکن نموده است و همی مینماید.با تاسف ودرد که برای برگشت به تاریخ و مرحله قبل از کودتای شرمبار ثور وحد اقل جامعه ئ به دور از یوغ مذهب ودین فاصله زیادی در پیش رواست که بیدون پرهیز ازخشونت امکان رسیدن به ان در اوضاع واحوال کنونی وبااین نوابغ جانی وطنی وهمکاران وحافظان بیرونی شان پیشداشته سهل و رایگان نخواهد بود.پس اماده شویم به نبرد عظیمی در همه جبهات متصور. راه ازهمین مسیر میگذرد.

جستجو در کابل پرس