IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 39948

مهمان سرکش | جلسه القاعده در قندهار

1 سپتامبر 2010, 02:35, توسط تنویر-

آقای مامون هر چند در این نوشته خواسته مانند گذشته از یک خائین ملی، جنایتکار خبیث و منحرف دفاع کند و از او قهرمان افسانوی بسازد ولی مانند نوشته های قبلی شان راز های دیگر زندگی احمق شاه مسعود را افشا کرده است.

اول اینکه این گروه شورای نظار احمق شاه مسعود بود که به عربها بعد از سقوط دولت داکتر نجیب الله ویزه صادر کرده و آنها را به افغانستان دعوت کرد.

دوم این تروریستهای القاعده بود که احمق شاه مسعود را بعد از سقوط و ویرانی کابل کمک مالی مینمودند و حتی در جنگهای که بر ضد گروه های دیگر بخصوص جنرال دوستم و مزاری دوشادوش قوای احمق شاه مسعود میجنگیدند.

طوریکه قبلا گفته بودم طالبان به کمک همین احمق شاه خبیث تا دروازه های شهر کابل رسیدند و مسعود خائین به آنها کمک کرد تا تمام نیرو های مخالف خود را بوسیله آنها سرکوب کند. اگر طالبان به این خائین یک منطقه کوچک را هم میگذاشتند شما باور کنید که او دختران پنجشیر را همانطوریکه به روسها در زمان قرارداد آتش بس میفرستاد به آنها هم میفرستاد ولی طوریکه مامون اشاره کرده است طالبان میخواستند که او تمام مناطق را در اختیار آنها قرار دهد ولی قصد مرداری او را نداشتند.
فقط وقتی احمق شاه مسعود دانست که طالبان هیچ منطقه را برای او نمیگذارند به جنگ علیه آنها شروع کرد والی او حتیوقت فرار ترجیع داده بود که طیارات را به جای فرستادن به مزار شریف به دوستم ، در اختیار طالبان قرار گیرد.

این مطلب را دگرجنرال ارکانحرب عبدالروف بیگی در کتاب خویش افشا کرده است:

http://i189.photobucket.com/al...

http://i189.photobucket.com/al...

مسله همکاری اسرائیل با احمق شاه مسعود نشاندهنده این واقعیت است که این جنایتکار و خائین ملی برای قدرت همانطوریکه با پنجابی های بویناک و کثیف پاکستان=چتلستان همخوابه شد ، با روسهای که هزاران هزار بیگناه افغان را به قتل میرساندند معاهده امضا کرد ، حاضر بود با هر کسی دیگر معاهده و قرار داد امضا کند ولی خداوند متعال در آخر او را بوسیله همان عربهای تروریست که او را در اول درآغوش گرفتند به همکاری پنجشیری های خودش چون عارف و غلام فهیم مردر کرد.

جستجو در کابل پرس