IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 20875

افغانستان درآتش اندیشه های پشتونیزم

18 نوامبر 2008, 02:11, توسط عمران هاشمی

من نوشته قبلی خانم فرشته حضرتی را خواندم والبته به شهامت ومعلومات افاقی شان صد افرین میفرستم. ولی دیدم عده از دوستان بالای ایشان تاخت وتاز کردند که گویا خانم حضرتی خودشان فاشیست هستند وچتور وچنان!

من منحیث یک دانشجو میخواهم از منتقدین بخواهم که ایا ممانعت مذبوحانه دولتیان وجیره خواران کرزی از برافراشتن لوحه دانشگاه درکابل اخرین حدی از فاشیزم وقبیله پرستی نیست؟

افغان ملتیان فاشیست تر از پدرکلان خود یعنی موسولینی وهیتلر هستند زیرا درتاریخ گفته نشده که نیروی های المان نازی ویا ایتالیای فاشیست بعد از اشغال مناطق در جریان ویا قبل از جنگ دوم زبانهای کشورهارا ازبین برده باشند ویا مردم را وادار بکنند که این واژه را بگویند وانرا نی ویا لوحه های مناطق را به زبان های جرمنی ویا ایتالیوی بنویسند.

ماها خواهان نصب لوحه دانشگاه هستیم. ما بخوبی دریافته ایم که باید حق خود را به زور بگیریم زیرا ما هرقدر به کوچی ها وقت دادیم انها انرا دلالت به ترس ماکردند و شجیع تر شدند وبیشرمانه گامی دیگر هم جلو برداشتند.

فعلا دیگر هیچ جور امدی نیست. اگر قرار است با برافراشتن لوحه دانشگاه وحدت ملی خدشه دار میشود (ادعای معین مرستیال وملالی شینواری نماینده های افغان ملت در شورای ملی) واگر وحدت ملی دربند لوحه دانشگاه است از ذات حق میخواهم که باقدرت خود چنان وحدت ملی را از بین ببرد که دیگر سالها نه ما کدام کلمه پشتو را بشنویم ونه انها با شنیدن فارسی ویا واژه دانشگاه موی در بدن شان سیخ شود. بگذار که وحدت ملی خدشه دار شود زیرا وحدت ملی به این معنی است که ما همه داشته های فرهنگی ومذهبی یک دیگر را احترام وتحمل کنیم. اگر چنان نیست پس چه بهتر که مجزا از هم زندگی کنیم وما حاضر نیستم هویت قومی وفرهنگی خود را قربانی کلمه احمقانه وحدت ملی که در اصل به معنی قبول کردن فرهنگ قبایل کوه های سلیمان را بالای خود بقبولانیم.

ما به فرهنگ وزبان وادبیات خود عشق میورزیم وبه ان ارجحیت میدهیم

جستجو در کابل پرس