IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 22942

كابوس آدم ربايی در كابل

26 جنوری 2009, 21:35, توسط نالان

به ادامه متن قبلی..

اوه ادم ربا های ساده و بی عقل بروید میرویس جان پسر کرزی را ربوده اگر واقعا میخواهید میگا میلیونر شوید..

و از طرف دیگر اقای ریس جمهور بی فهمد که درد زایمان تولد در هیچ زنی ساده نبوده و مربوط به موقف طبقاتی نیست و به همان صورت تربیه و کلان شد هر طفل در افراد پایین جامعه به مراتب غم انگیز تر و درد اور تر است...

اقای کرزی اگر تو این متن را میخوانی و اقدام نمی کنی و ادم ربا در روز روشن اعدام نمی کنی بدان نمک نشناس ترین فرد روی زمین استی..نمک خوردی ولی نمک دان میشکنی بخاطری که شخص بی کفایت مثل تو از دسترخوان رای همین ملت بیچاره و درد دیده به ریاست جمهوری رسیده و صاحب جاه و مقام و مال و منال شده..

این را می فهمی که امریکا و ناتو را توسط روسیه و ایران به خاطر ماندن به ریاست جمهوری مانند زن فاحشه به میدان مبارزه و مقاتله بکشانی که در بین مردم بدبخت افغانستان زیر پا شوند اما یک ادم ربا را از کابل قطع و قلم نمی توانی..

اینکارت یک خودکشی سیاسی بود و برایت حتی در جامعه افغانستان روسیاهی خواهد اورد و تو چهره خوده افشا کردی که برای ماندن در قدرت حتی حاضر استی تا خاک فروشی هم کنی مهم نیست که طزف کی باشد وبا این کارت دو قدرت بزرگ را برای دریدن جامعه افغانستان متحدساختی و یا حداقل این مفکوره در ذهن انها ایجاد کردی...

من نمی فهم اگر نقشه افغانستان توسط بم اتومی و نوترونی از بین برود باز سر کی و چطور ریاست جمهوری میکنی...

خود خواهی هم حد دارد..

اگر خداوند ترا هزار سال عمر بدهد باز هم برایت فایده نمی کند جون انقدر بی کفایت و بی خدااستی که دزد خانه ات را نمی شناسی پس چه رسد که خوب و بد افراد بیگانه را درک و از ان ها به نفع مردمت استفاده کنی..

چوکی ریاست جمهوری یک امانت است که ریس جمهور مسولیت انتقال این امانت را به ریس جمهور بعدی دارد در غیر ان بهتر بود روز اول پادشاهی اعلام میکردی..یا شاید ما را معتقعد به ان ضرب المثل مشهور میسازی که گفته ;

چه په اخر کی مردار نه کی هغه ...... ندی..

جستجو در کابل پرس