IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 22886

مشکلات حجاج و بی تفاوتی مقامات دولت افغانستان

25 جنوری 2009, 15:24, توسط مزاری

آقای کوشانی ! سه پیشنهاد دیگر هم :

1_ حج بالای کسانی فرض است که دارای امکانات مالی فراوان باشند . وقتی یک نفر تقاضای رفتن حج مینماید باید در محضر محکمه شرعأ قسم یاد نماید که پول اضافه از مصرف فامیل دارد ، در همسایگی اش یتیمی گرسنه و بیوه زنی زنده گی نمی کند و اعضای فامیل به رفتن حاجی موافقت دارند . سند رسمی محکمه را به وزارت مربوطه غرض اخذ پاسپورت و ویزه ارایه بدارد . در غیر صورت باید مانع مصرف پول اشخاص غریب و بیچاره به خاطر هم چشمی شوند .

2_ باید کورس های شخصی اداب زنده گی در محل بود و باش انسانها ، اداب سفر ، برخورد های اجتماعی و مراسم حج در شهر های بزرگ اوغانستان دایر گردد و حجاجی که اجازه رسمی رفتن به مراسم حج ر ا گرفته اند بطور اجباری باید ازپول شخصی شان به مدت سه ماه تدریس شوند . در اخیر کورس ، امتحان اخذ شده و پارچه کامیابی خود راحاجی باید به وزارت مربوطه بسپارد . در صورت ناکامی حاجی باید دو باره کورس متذکره را تعقیب نماید .

3_ هر حاجی بر علاوه مصارف حج ، مبلغ دو هزار دالر دیگر را باید به یکی از موسسات خیریه به منظور کمک به غربا و ضرورت مندان بپردازد .

جستجو در کابل پرس