IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 40533

تف سربالا به روی خود تف کنند اصابت میکند

1 اكتبر 2010, 14:23, توسط گوربز خان "عطاخیل "

بنده با دیگر موضوعات خانم تنویر کارندارم. اما درمورد هند کبیر و احمد شاه مسعود قهرمان می نوانم بگویم که نظر ایشان صایب نیست. زیرا اگر ایشان مستحضر باشند دوسال قبل پارلمان آنکشورعالی ترین مرجع تقنینی آنکشور جاده طویل چنکی پوری که سفارت اففغانستان درآن موقعیت دارد بنام نامی اجمد شاه مسعود بزرگ قهرمان افغانستان مسمی کرد. واین کار درتاریخ هند وستان بی سابقه است. درهمان وقت که پارلمان این موضوع را فیصله کرد یکی از وکلای پارلمان که به وجد آمده بود گفت: ما درهندوستان یک احمد شاه را می شناسیم وآن احمد شاه مسعود قهرمان افغانستان است که می سزد نام این جاده مهم را بنامش بگذاریم تا دهلی است وتاهندوستان نام آن بزرگمرد نسل اندر نسل باقی است.

درینجا ملاحظه میشود که هندوستان با آن همه دشمنی که با پاکستان یا به قول جنا ب تنویر چتلستان دارد ولست تمام قوماندانهای تنظیم ها از اول تا یا نزد ش موجود است دربین همهء وطنفروشان گلبدینی وسیاقی وغیره تنها مسعود را شایسته آن دانسته است که به رغم کوری یقین آقا ویا خانم تنویر این کار انجام شود

درمورد بنگلدیش محترمه خانم تنویر درچار اشکلات منطقی است .. درآنجا جنرال تیکه خان پشتون تبار نه پنجابی همراه با ملیشای اچکزیئی مردم شهر داکه را قتل عام کرد این کار ایشان به آن میماند که کسی سربالا تف می اندازد واما تف سربالا دوباره بروی خودشان اصابت میکند. امید هنگام ارائه دلایل احساساتی نشوند

جستجو در کابل پرس