IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 40681

حبیب الرحمن الفت نفاق افگن شیاد زیرنقاب دین

4 اكتبر 2010, 13:15, توسط trader

گوربز !

مه یک چیزه نفهمیدم راجع به خودت , قبیله ( عطا خیل ) در کدام قسمت افغانستان واقع شده است . کدام ریشه از حضر موسی را که با خود حمل نمیکند ؟ ویا در داخل افغانستان کدام قرابت با جاجی ها و منگلیان و یا زورمتیان و یا وزیزیان دارید ؟ از ( خیل ) تان میرسد که شما ماند خیلی ها رابطه عمیق فکری و ذهنی با اصحاب کعف و یا امیرالمونین ها نیز داشته باشید . . گرچه مهم نیست طالبان نیز "خپل وانی" نزدیکی با ما ها دارند ولی راست نشستن و کج گفتن به نظرم درست نیست . شاید کلمه ( خیل ) را منحیث تشکر از قوای اسلامی که قبلاء افغانستان را در قبضه خود داشتند بر نام خود چسپانده اید . . ویا شاید میخواهید ( خیل ) که همیشه بر تعداد افراد قبایل خود زیاد متقی هستند به دنبال شما سینه چاک راه افتند و باعث موفقیت های همیشه گی شما شوند . ولی شهپر ( یادش بخیر ) میگفت که شما در اصل طالب هستید . هر چه میگفتیم که نی بابا گوربز طالب نیست , قسم میخورد و مگفت که مه پوست طالب را در مابین هزار ها پوست میشناسم . از نظر مه کارو بار دباغی بسیار کار و بار مشکلی است و ادم باید با تجربه باشد تا چرمگری بچلاند . به هر حال از بودن شما در کابل پرس خیلی ها درس عبرت گرفته اند . منظور بسیار چیز ها یاد گرفته اند .

جستجو در کابل پرس