IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 27862

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 1388

8 می 2009, 18:40, توسط 786

هرچند داکترعبدالله پرونده خوب ندارد، اما درجمع این همه ناقضان حقوق بشر(غیرازبشردوست)ازاینکه خواهان نظام پارالمانی وصدارتی وانتخابی بودن والیان وشهرداران گردیده، برای جلوگیری ازتمرکزقدرت وقانونمند گردیدن جامعه برای فردای تامین هرچه بیشتردمکراسی قابل حمایت میباشد. چون شعارهایش به آوردن دمکراسی یاری میرساند،مشروط براینکه درسکوی قدرت دروغ نگوید وبه تعهداتش خیانت نکند. پس یک گام دیگربرای تضمین پیروزی وتامین عدالت قومی بردارد. ازاینکه هم خودش وهم معاون اولش پشتون ومعاون دومش هزاره است، پس صدارت را حتماً برای ازبکها باید تخصیص بدهد. همانگونه که کادرهای سرشناس را معاونان خود تعین نموده است، با مشوره محقق ودوستم باید یک چهره علمی وشناخته شده را بحیث نخست وزیرپیشنهاد نماید.جایگاه بشردوست محفوظ اما درشرایط کنونی تقلبات وچشم به بیرون دوختن وآنهم درموجودیت بیش از70 هزارسربازاشغالگرشفافیت هرگزوجود نداشته وشانس پیروزی آقای بشردوست خیلی کم است هرچند شخصیت علمی وپایگاه قومی مستحق دارد. ولی متا سفانه جامعه قبیلوی ما هنوزآماده نیست. پس بشردوست ریزرفی باشد برای دوران شفافیت ودمکراسی.

جستجو در کابل پرس