IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 30428

انتخابات ریاست جمهوری یا توهم سیاسی؟

24 جون 2009, 18:49, توسط عزیز

بعد از مطالعه بعضی از نظریات در مورد مرد بزرک قهرمان ملی رهبر مقاومت مسعود بزرکوار که همه دروغ وفریب میباشد به این نتیجه رسیدم که این افراد مسعود بزرک را بهتر از دوستان وهمراهنشان شناخته اند و هویداست که اینها ضرب شصت آن سردار دلیران را خوب خورده اند چه این همه درد و سوز وناله بی مورد نیست. وکسانی راکه او درس وتربیت داده خوب یا کمونیست ویا وابسته به پاکستان بوده ومیباشند ونا ممکن است ایشان این بیشرمی وخجالت شکست را فراموش کنند .او به مثابه یک شیر همیشه مقابله با یک شیر را بهتر از هزار موش میپنداشت وصحت این کفته من نیز کلبدین میباشد ورنه خیلی ها قبل حسابش تمام بود .
خوب عزت و مرتبت را خداوند ج به بنده کان خاص اش میدهد با اراجیف ویاوه سرایی عده ای معلوم الحال چیزی از آن کاسته نمشود فقط کاری که مشود ذلت وخواری هرچه بیشتر است که نصیب ضربه خورده ها وعزت و منزلت است که به شهید راه حق مسعود عزیز میرسد.
ناکفته نماند شما باهمه قدرت وتوانیکه دارید تخریب نمایید ولی این برای دوستانش تعمیر حساب میشود.باور ندارید از داخل کشور احوال بکیرید وبشنوید که مقبولیت وعزت آن مرد بزرک به مراتب افزون شده .

جستجو در کابل پرس