IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 30857

ثمره جهاد شورای بدنام نظار

6 جولای 2009, 06:38, توسط محمد عمر غزنوی - دانشگاه کابل

سلام به همه هموطنان - الفاظ نا شایست ورکیک را که این جا نوشته ییددرک ضعیف و تعصبات جاهلانه تان رامیرساند.بیایید از مسعود شاه اگر دفاع مینمایید حقنگری را نیز از یاد نبرید.جنایات این فاشیست نگون بخت را با چه چیزی میپوشانید دوستان؟او اگر درمقابل ستم پتانیزم ایستاد دستور ارباب چنین بود نه مردانگی مسعود.ارباب برایش سفارش میکرد و او و دیگر همقطارانش اجرا میکردند.بنظر بنده این کارتون بحق مبین اعمال مسعود مزدور است.او از هستی این وطن برایش پوشش و سپر ساخت.او از نیروی انسانی تاجیک های مظلوم برایش قلعه ساخته بود تا از گزند دشمنانش در امان باشد.آقای استاد بختیاری با این کارتون زیبای تان دل یک میلیون زخمدیده استبداد مسعود خاین را شاد نمودی شاد باشی برادر م.اگرچه که من نه هزاره هستم نه پشتون و نه تاجیک بحمد خدا لاکن تعدادی از بیمروت های فیمینیست هر جا که حقیقتی را در مورد مسعود بی وطن میشنود یا میبینند فورا به مزمت استوره بزرگ ملی (شهید مزاری) آغاز میکنند این میرساند که شما تا چه حد ذلیل هستید!میخ زدن را بزرگان حزب بدنام جمعیت اسلامی بر روی اجساد پشتون های حزب اسلامی اجرا نموده بود( که بیاری خدا این را یک روز از شما میپرسیم بخیر).این را صلیب سرخ در کابل یافته بودندو این جنازه ها در تپه بی بی مهرو یافت شده بود که همه مرده ها را با کوبیدن میخ به مخ شان کشته بودند. همین که ملل متحد خواستار توضیح از حکومت فاسدربانی بی دین شده بود آنها با حرفهای از پیش ساخته بواسطه سید مصطفی کاظمی و سید جاوید علی و سید انوری از هزاره های نوکر ربانی و ایران گفته بودند که این هارا وحدتی ها یا هزاره ها کشته اند .در حالیکه درطول دوران حکومت ربانی هیچ هزاره یی ویا حزب وحدت در این جاها تسلت نداشتند.اما اگر خدا با ز آن روز را آورد هزاره ها حتما یاد گرفته اند که میخ ها را باید بجای مناسب شان بکوبند نه مثل شورابی نظار به سر مرده ها دعا کنید نییاید آروز

جستجو در کابل پرس