IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 32126

از کابل به لوگر

10 آگوست 2009, 09:44, توسط یم دری

با درود و شادباش به همه هم میهنان ارجمند که من را مورد انتقاد های شان قرار دادند!!
من انتقاد های همه شما را خواندم که همانطور که زی زی ها بوی متعفن قوم می دهند شماهم ار یک بعد به مسایل نگاه می کنید یا قوم یا زبان و یا مذهب که اگر یک طرف معادله زی زی ها باشند طرف دیگرش شما هم قرار می گیرید . وقتی کیوان نیشاپوری که که درزندگی نام و اصلیتش را اظهار نمی توانست و توسط همین تازی صفتان به قتل رسید امروز او را در غرب بنام عمر خیام بزرگترین فیلسوف جهان می شناسند وسروده هایش را به چندین زبان بزرگ چاپ کرده و استفاده می کنند . همین میشود که میگویند :خر خود را بده به کراه و خودت بنشین به نیم راه
وقتی کیوان ارجمند از خدا ج پرسش منطقی میکرد و میگفت :

من بد کنم و تو بد مکافات دهی/ پس فرق میان من و تو چیست بگو؟

و همین مطلب درباره همه قابل تطبیق است.

آیا شما نمیدانید اینرا که وقتی مجاهدین مانند سگ های درنده بجان مردم افتادند آمریکا افغانستان را رها کرد و پاکستان با نقشه شیخان تازی توانست بی هویت ترین آدمنها های ماقبل التاریخ را بر افغانستان حاکم کنند و امارات بسازند .

حتی طالبان به پوست کردن مردم شروع کرد و همة فرهنگ و تاریخ را ازبین بردند و میخواستند یک کشور عربی بازبان عربی به جود بیآورند.

و همة این جنگ سالاران که همدیگر را پوست می کردند فرار کردند . وهیچ امیدی باقی نمانده بودکه افغانستان برای همیشه هویتش را مانند مصر ازدست بدهد. ولی همین کرزی بود که توانست با همان زیرکی اش با استفاده از قدرت همین غربیان طالبان را باداران عربش و اسامه بن لادن شوی دختر ملا عمر بی ننگ کور احمق را مثل سگ ها از افغانستان چخ کند و امروز هم با همان هوشیاری توانسته پای همه را درین قضیه بند بسازدو ملیونها ملیون دالر سرازیر افغانستان شود. مگر غربیان عاشق چشم و ابروی مردم افغانستان هستند که جان و پول شان برای خوشبختی ما مصرف کنند بلکه درینجا سیاست همان تیم کرزی است که توانستد یکبار بطور منطقی پاسخ استعمار تاریخ را به آنها بدهد . اما افسوس که مردم ما مردم نیستند یا هزاره هستند یا پشتون یا ازبک یا شیعه یا سنی و غیره و غیره و وقتی هیچ مضمون نداشتند همدیگر را مضمون می سازند و ازین پوسته جهل که تاریخ ما را در خرافات عرب سوسمارخور که سر خدا هم کلاه می گزارند و خداوند را به یک موجود که در یک خانه چند متری جای میشود و کرایه خانه اش را هم چوروچپاوول همین حاجیان چند زنه در جیب شیخ شراب خور و زبان و قمارباز و شریم آمریکا و انگلیس میریزند و ما در خواب پنبه دانه خواب می بینیم

بعداز 1400 سال از سپری شدن اسلام عزیز این وضع و روز مردم ماست .
تلاش دانه در خاشاک اصیل ترین مسلمان همین طالبان و اسامه بن لادن است چون که مطابق قرآن عمل می دکنند و به منطق عقیده ندارند جز مردم کشتن به اساس این آیه :
ولاتحسبن الذين قتلو في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون

البته دری زبان و قزلباش هستم و میدانید که همین قزلباشان با تمام استعداد ببرای افغانستان هویت تاریخی وفرهنگی و تمدن داده اند و هیچ وقت ما نژاد پرست نبودیم و همین زبان ما وسیله افهام و تفهیم بین اقوام است و من چرا برای کرزی ارادت دارم گفتم او قوم پرست و زبان پرست و نژاد پرست نیست و لی عینکهای تبعیض شما او را آنچنان می بیند .و اگر عقیده به سیکیولاریزم می داشتید ازین پوستک بیرون می آمدید تقلید زی زی ها را نمی کردید. مشکای نبود.

بیت بیدل بزرگ در همین باره :

نبری گمان که مفتی به خدا رسیده باشی/ تو زخود نرفته بیرون به کجا رسیده باشی

نگة جهان نوردی قدمی زخود بیرون آ / تو زخود اگر گذشتی همه جا رسیده باشی.
http://video.google.com/videop...

جستجو در کابل پرس