IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 14220

کوچ اجباری به روايت عکس

20 آپریل 2008, 01:01

با تشکر از کابل پرس که یک نظر سنیجی میکند دوستان عزیز ما درقرن 21 زندگی میکنم ولی تاهنوز از ریس جمهور تا پائین تری نفردولت در فکر غارت هستیم مثلا در ایران بم اتم ساخت میشود سیاست مداران ان برای طر قی مرد م خود میکوشد با ابر قدرت جهان طرف است ولی ما که در افغانستان زندگی میکنم بعد از 30 سال جنگ ریس کشور و وزیر دفاغ وزیر مالیه و سابروزیران اش درمورید پول و به چیگونگی غارت کرد ن یا به چیگونی پولی شوی ان فکر میکند به نظرمن بهتر است که این وسیله ها ی افراد ها یخاجی ها از نیگاه فرهنگی پیش روم تا ازاینکه انها را به عنوان اینکه ازش سو استفاده کنبم دقیقآ یگ عده سیاست مداران پشتون تبار درفکر این نیستن که انها پشتون هستن از انها همایه کند بلکی از انها سواستفاده میکند و حتا این فارمول اکنون پاکستانی ها و اعراب ها و خارجی ها دیگر از این فارمول در افغانستان دخالتکردن و اهداف شوم خود را تطبیق میکند انهای که ازش سو استفاده میشود نمیداند بهتراست که این وسیله های خارجیها را دریک جای کشور اسکان داده شود و برایش عوض اینکه دیگران قهرمان بودن انفجا دادن رایاد میدهد بهتر است ماه انسانیت را برایش یاد بیدهم و برای انها فعالیت فرهنگی کنم مثلا نماینده کوچی در پا رلمان افغانستان نشاندهنده مداخله بیگانگان و بی سواد ی نماینده محترم رانشان میدهد

جستجو در کابل پرس