IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 32224

آخرین بیانیه ی جوانان هزارستان درباره انتخابات وحمایت ازدکتر بشردوست رئیس جمهور آینده افغانستان

13 آگوست 2009, 02:58, توسط همکار

آخرین بیانیه ی جوانان هزارستان درباره انتخابات

وحمایت ازدکتر بشردوست رئیس جمهور آینده افغانستان

تاروز تعیین سرنوشت در پای صندوق های رأی گیری انتخابات، چند روزی بیشتر باقی نمانده است ودر این مدت از تبلیغات ریاست جمهوری ،صف بندی ها وموضع گیری وبند وبست های حزبی وقومی مشخص شد وچهره ها آفتابی گردید.

رهبران خود خوانده قومیت هزاره هرکدام براساس منافع شخصی وخانوادگی خود در کنار نامزدی از نامزد ها قرار گرفتند وبرای خوش خدمتی از نام مردم وشهید راه آزادی مزاری بزرگ وارزش های دینی مایه گذاشتند وبرای نوکری بیشتر از هیچ ذلت وخواری دریغ نورزیدند.

آنچه که در این انتخابات مایه عبرت بود وقابل تأمل،موضع گیری های رهبران خود خوانده هزاره بود چنان که ملت عزیز ومردم شریف ما مستحضر هستند،رهبران احزاب هزاره در کنار کرزی ودکتر عبدالله قرارگرفتند وهرکدام برای این ائتلاف کردن ها دلایلی را بیان کردند وبرای مردم وعده های افسانه ای دادند .

یکی ازاین رهبران خود خوانده شیخ قربانعلی عرفانی یکاولنگی است که در ابتدا به تبعیت ازشیخ آصف محسنی، محقق ،خلیلی واکبری، با کرزی ائتلاف نمود ولی به تدریج ازایشان فاصله گرفت وهمراه گروه وحزب خانوادگی اش یعنی داماد های خود،آن طینت ذلت پذیری وخواری وبنده مأبی خویش را بروز دادند ودر کنار یکی ازقاتلان افشار یعنی دکتر عبدالله قصاب افشار وچنداول قرار گرفتند وبی شرمی وپرروی ووقاحت را به حد رساندند که عکس شهید راه آزادی وپیشواوناجی ملت وبابای قوم،مزاری بزرگ را در پشت عکس دکتر عبدالله چاپ نمودند. عکس سید الشهدای ملت را پشت عکس کسی چاپ نمودند که دستش به خون هزاران شهید ملت ما آغوشته است ومزاری با توطیئه مشترک همین عبدالله ها به شهادت رسید.ولی باز این شیخ پیر با حزب خانوادگی وداماد های ذلیلش بندگی این یزید زمان را پذیرفتند وحتی شهید مزاری راکه خون او خون خدا بود پیش کش این یزید دوران نمودند.

براستی طمع،دریوزگی،پلشتی،وفاحیشگری در دنیای سیاست چه ها که نمی کند ومدعیان دین واخلاق را بنده وبرده چه پلیدان وپلشتانی نمی سازد.

دکتر عبدالله اگر در چشمه ای از زمزم هم غسل تعمید داده شود،باز دستان غرقه به خونش پاک وطاهر نمی شود .

اگر دکتر عبدالله ها یزید زمان نباشند پس چه کسی یزید خواهدبود؟

اگر یزید زنده می بود وحزب تشکیل می داد چه کسانی درحزب یزید می بودند؟

اصلا چرا یزید یزید شد؟مگر غیر از این است که او با کشتن امام حسین ویاران امام حسین دستش به خون انسان آلوده شد؟

آیا دکتر عبدالله همان کسی نیست که دستش به خون صدهاانسان شیعه علی وآل علی آغوشته است؟پس چه ارتداد دینی وانسانی رخداده است که امروز مدعیان فرزند امام حسین واهلبیت پیغمبر(جامعه سادات) وجامه بدوشان جامه رسول اعظم(جامعه روحانیون) ومجاهدان کربلایی واخلاق نویسان ومفسران صبر قرآنی دست در دست «شیطان مجسم »و«یزید» قرن و«شمر»کربلای افشار و«حرمله» غرب کابل دکترعبدالله ،داده اند؟

حتی یک رأی ملت هزاره برکسانی که

دستش به خون فرزندان ملت آلوده باشند، حرام است

جوانان هزارستان، از یکایکی فرزندان متدین وفرهنگ محور ووطن دوست ملت هزاره می خواهد که با توجه به گذشته افراد امثال دکتر عبدالله ها ،که دست شان تابه مرفق به خون جوانان ما آغوشته است،به فرزند صادق وطن وافتخار ملت عزیز افغانستان دکتر رمضان بشر دوست رأی بدهند تا با رأی به بشر دوست به کشور وملت خدمت نموده ودر پیشگاه خدا وخون شهیدان مدیون نباشیم.

جوانان هزارستان صرف نظر ازعلایق قومی ومسائل نژادی از آن نظر از بشر دوست حمایت می کند که:

1 - فرزند صادق وطن است

2 - دستش به خون هیچ فرزندی از فرزندان افغانستان آغوشته نیست

3 - بشردوست فراملی وفراقومی عمل می کند.

4 - بشردوست افغانستان آزاد وآباد را برای همه ی افغانستانی های ساکن در افغانستان می خواهد.

5 - بشردوست در غم های مردم شریک است واندک معاش خود را با فقرای افغانستان تقسیم می کند.

6 - بشردوست در هیچ باند مافیایی قاچاق ومواد مخدر عضو نیست.

7 - بشردوست در هیچ مؤسسه ی خارجی عضویت ندارد

8 - بشردوست تنهاکاندیدی است که محبوب تمام اقوام ساکن در افغانستان می باشد

9 - بشردوست تنها کاندیدی است که برای رأی گرفتن ورئیس جمهور شدن دروغ نمی گوید، وجدانش را زیر پانمی گذارد ومثل باران زلال وبی غل وغش است

10 - بشر دوست حلقه غلامی هیچ کشوری را به گوش ندارد ونوکر وخادم افغانستان وافغانستانی است

11 - بشردوست تنها کاندیدی است که:

الف - نانش غم مردم است

ب - تنپوشش عشق به وطن وفرزندان وطن است

د - آرمانش نجات انسان است

ج - اندیشه اش تعالی وپیشرفت ورفاه افغانستان وافغانستانی است

ه - ازجنس مردم است وبا درد های مردم می گرید وبا خنده های مردم می خندد

و - قلبش خانه ملت است

ز - دینش خدمت به خلق وبندگی خالق یکتااست

لذا جوانان هزارستان ازاین فرزند صادق وطن وفرزندپاک میهن وافتخار قوم وعزت افغانستان حمایت نموده از تمام وطنداران می خواهند که به این فرزند صادق وطن وانسان خدوم وبشردوست رأی بدهند تا در سایه قیادت وریاست این انسان بزرگ، افغانستان به شکوه هزار ساله وعزت ملی وجایگاه شایسته وبایسته بین المللی خویش دست یابند.

البته ناگفته پیداست که براساس تعالیم حیات بخش اسلام وقرآن وبنا به فرمان وجدان ودریافت های عقل جمعی بشری وشهادت تاریخ ووجدان های بیدار انسان ها،رأی ملت افغانستان برکسانی که دستش به خون فرزندان این ملت آغوشته اند حرام است.

دراین میان ملت هزاره یک رسالت برتر وسنگین تراز دیگر هموطنان عزیز دارند وآن این : از آنجای که ملت هزاره شیعه علی وحسین شهید نجات انسان هستند،براساس همین عقیده وایمان،رسالت انسانی،تعهد ملی ووظیفه ی شرعی رأی شان برامثال دکتر عبدالله که یزید زمان می باشد،عقلا وشرعا حرام حرام حرام است.

www.jawanan.ning.com

.

جستجو در کابل پرس