IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 41952

ایران و احمد شاه مسعود

24 نوامبر 2010, 08:45

مسعودشخصی پیچیده زرنگ هوشیار حیله گر بود و زندگی اسرار امیز داشت که خیلی طول خواهد کشید تا مردم او را براستی بشناسند.
او برای بعضیها یک قهرمان واقعی و ملی است که حاظر است برایش جان خود را فدا کند.
او برای بعضی افغانها یک قصاب بیرحم و جنایتکار و خایین ملی است که از نام بردن اسمش نفرت دارند و لعنت الله را به اسمش اظافه میکنند.
خیلی جالب است. خوب بیایید تا یک نگاه مخطصر به بعضی کارهایش بیندازیم.
مسعود برای منافعش گاه با شرق و گاه با غرب همکاری کرد و این چیزی است که تمام رهبران مجاهدین نمودند.
مسعود از طرف فرانسه و ایران بنام نسل اریایی تا توان اخر کمک میشد و از سوی دیگر زمانیکه روسها در سالهای 1988 وقتی که فهمیدند که در افغانستان شکست میخورند و حکومت کارمل و نجیب رو به سقوط است اینها خواستند که راه های دیگری را پیش گیرند تا منافع شلن در افغانستان محفوظ باشد و روسها میدانستند که با حمایت شدید و بیحد امریکا و غرب و پاکستان از حکمتیار روسها هیچ راه سازش با حکمتیار ندارد و از سوی دیگر مسعود با حزب اسلامی همیشه درگیر بود و قومندانهای زیادی از همدیگر را طرور نمودند و جنگ ها و زد و خورد های داشتند.
حزب اسلامی مورد توجه خاص پاکستان بود و کمکهای زیادی از طرف غرب و پاکستان میشد چرا که هر چه کمک های غرب به مجاهدین بود به پاکستان امده و پاکستان صحم خود را برداشته و بقیه را به گلبدین میداد و حکمتیار یک چیزنا چیز به احزاب دیگر میداد و بیشتر کمک ها در جیب خودش میرفت که این باعص شد تا حزب اسلامی بسرعت بیش از حد رشد نموده و بزرگترین و پرقدرت ترن حزب در افغانستان گردد.
مسعود از این کار سخت ناراحت بود چون میدانست در صورت پیروزی مجاهدین بیشترین قدرت در حکومت جدید به حکمتیار اخطصاص خواهد یافت ولی نمیتوانست هیچ اقدام در این صورت بکند.
روسها که میدانست روابط مسعود با گلبدن و پاکستان خوب نیست بنابراین رو بسوی مسعود نمودند. و این چیزی بود که مسعود از خدا میخواست و از این سو سیل کمکهای روس بسوی پنجشیر روانه گردید که شاهدان حرکات هلیکوپطرهای روسها بطرف پنجشیر را در زمان روسها در افانستان دیدند و ما همه دیدیم که مسعود با روسها اتش بس امظا کرد و با روسها چندان دگیر نشد و گزرگاه سا لنگ تقریبا برای همیشه بروی قطار های روس باز بود و مسعود در حمله مجاهدن در جلال اباد هیچ نوع همکاری نکرد و در پنجشیر با افسران روس شکست حکمتیار را جشن گرفت.
بعد از پیروزی مجاهدین همه دیدیم که مسعود قدرت نمایی نمود و میخواست بیشتر قدرت در حکومت جدید به او داده شود که این اغاز جنگهای که افغانستان را اواره و بیچاره کرد بود.
و در اخر وقطیکه امریکا تسمیم حمله نظامی به افغانستان را گرفت خواست بهر قیمت مسعود را از سر راه شان بردارد چون میدانست که مسعود با روسها و ایران همکاری نزدیک دارد و این در اینده میتوانست برای امریکا در افغانستان یک سلسله مظاحمت ها و مشکل ها خلق کند و بنابراین با کمکها القاعده ISI و نزدیکان مسعود از قبیل سیاف فهیم عبدالله قانونی وووو که با پول و وعده های قدرت در حکومت جدید توانست اینها را بخرد این نقشه را عملی نمود.
عرض سلام: سمیر

جستجو در کابل پرس