IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 4810

نظرسنجی درباره ی دشنام ها و متهم کردن های بدون دليل و مدرک

21 جولای 2007, 02:13, توسط هادي از پروان

مدير مححترم سايت محترم کابل پرس اميد است که در راستاي اهدافي که طراحي کرده ايد کاميابي روز افزون داشته باشيد.
سانسور اگر چه در اصطلاح عامه به معني حذف بعضي اخبارها و رويدادها صرف نظر از صحت يا سقم آن ها تعريف مي گردد اما در علم رسانه معني وسيعتري دارد. امروزه از سانسور در مفهومي ديگر استفاده مي شود که در واقع بجاي حذف اخبار و ريدادها، جهت دهي به رويدادها و اخبار براي القاي مفهومي خاص به مخاطب صورت مي گيرد. سانسور مي تواند بصورت انعکاس انتخابي اخبار و رويدادها نيز اعمال گردد. و سايت محترم کابل پرس با اين تعريف جديد نهايت استفاده را در موضوعات مورد نظر خود از سانسور مي برد.
با درنظر داشت مطالب فوق اعمال يا عدم اعمال سانسور نمي تواند بعنوان عملي افتخار آميز و يا همواره مثبت تلقي شود. به اين معني که گاهي حذف خبري سانسور است و گاهي انعکاس بخشي از خبر مي تواند اصل واقعه را سانسور نمايد يعني امر ي کاملا سليقه اي و انتخابي.
انتشار اخبار با اعمال سانسور در راستاي هدفي ارزشمند مي تواند به لحاظ احتماعي و فرهنگي امري بسيار پسنديده باشد و با منشور رسانه اي نيز تصادي نداشته باشد به طوري که هيچ رسانه نوشتاري، ديداري و شنيداري را نمي توان يافت که از اين عمل مبري و مستثني باشد. شايد ذکر نمونه هايي مفيد باشد.
در پانوشته هايي که در ذيل گفتگو هاي راجع به ايران در سايت شما چاپ شده است مشاهده مي شود که فردي ايراني به توهين به پيامبر اسلام پرداخته است. بار گزاري متن اين فرد نمي تواند در راستاي سانسور نکردن امري موجه قلمداد شود چرا که خواندن آن باعث جريحه دار شدن احساسات مسلمانان مي گردد و تنها اثري که دارد باب توهين به مقدسات باز مي شود. جلوگيري از توهين به مقدسات سرلوحه برنامه هاي همه رسانا ها است فارغ طرز فکر و انديشه ديني يا غير ديني صاحبان رسانه. پس براي سايت وزين کابل پرس اعمال سانسور در موارد اينچنيني نه تنها نقطه منفي محسوب نمي شود بلکه حذف آنها نشانه اي از پختگي رسانه اي و عقل مداري قلمداد خواهد شد.
مورد ديگر ارائه اخبار بدون مدرک از سوي نظر دهندگان محترم است که با کمي دقت مشخص مي شود ناشي از احساسات و گاها تسويه حسابهاي شخصي و قبيله اي است که غالبا باعث دامنه دار شدن مباحث مي شود و اصل موضوع به فرع تبديل مي شود و حاشيه هاي بدون مدرک مبناي قصاوت هاي بعدي قرار مي گيرند که اعمال مديريت مناسب در راستاي بارگزاري نکردن و سانسور اين مطالب مي تواند به وزين تر شدن سايت کمک نمايد.
هويت انسانها مجموعه اي از مشخصات اخلاقي، ملي، مذهبي، فرهنگي (زبان، نژاد و آداب و رسوم)و سياسي است. توهين کردن و نشر اکاذيبي که بر هر کدام از جنبه هاي هويتي مخاطب مستقيماو بدون مدرکي مستدل صورت گيرد هم اعتبار رسانه مربوطه را کاهش مي دهد و عواقب دهشت بار احتماعي فرهنگي بوجود مي آورد.
کما اينکه در غالب اخبار موجود در سايت محترم کابل پرس مجادله هاي بي پايه بين هموطنان محرتم تاجيک و پشتون مشاهده مي شود.
به نظر مي رسد با وضعيت موجود در کشور عزيزمان افغانستان توجه به نکات زير براي رسانه ها و اهالي فرهنگ امري ضروري باشد.
 دامن نزدن به اختلافات قومي و قبيله اي و مذهبي که در گذشته رخ داده اند. بجاي آن بررسي کارشناسانه (نه ازر روي احساسات) عوامل ايجاد آن رويدادها به طرزي هنرمندانه و علمي که خود منجر به بروز حاشيه جديدي نشود.
 احترام کامل به مشخصه هاي هويت سازي همه افراد کشور به حيث يک انسان.
 در بررسي هر موضوع جديد در کنار ريشه يابي علمي و کارشناسانه و مستدل همواره ارائه راهکارهاي عملي و قابل انجام اولويت داشته باشد. ( تاکيد مي کنم که راهکارها بايد عملي باشد)
 اگر واقعا در نظرياتي که ابراز مي کنيم مصمم هستيم و واقعا دغدغه ملت و فرهنگ را داريم بايد از چارچوب اخلاقيات ( که براي همه اديان و گرايشات سياسي، مذهبي محترم هستند) فراتر نرويم.
 تمرين کنيم که مخالف را بتوانيم نقد کنيم با هدف اصلاح و نه سرکوب و خوار کردن.
 تمرين کنيم که در راستاي رسيدن به دموکراسي واقعي قدم برداريم باشد که پختگي لازم را در اين زمينه کسب کنيم.
 تمرين کنيم که همديگر را بيشتر تحمل کنيم و رنگ کلماتمان بجاي توهين و ناسزا به رنگ منطق و استدلال باشد.
 فراموش نکنيم که به عنوان ساکنان افغانستان گذشته هاي دور درخشاني داشته ايم و بدانيم که مشکلات قرن اخير که براي کشور ما بوجود آمده است در مقابل تاريخ 2000 ساله ما قابل چشم پوشي است و مطالبي که نشر مي کنيم در معرض مطالعه و ديد ديگراني است که از پيشرفت و اعتلاي کشور ما خوشحال نمي شوند. مبادا با سهل انگاري و خبر پراکني هاي عدواني و ناشي از کينه و نفرت، ملت بزرگ، فهيم و با فرهنگ افغانستان را در ديد ديگران خوار کنيم.
به اميد افغانستاني مترقه در همه صحنه هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي

جستجو در کابل پرس